Voorbeelden van camera-afstellingen

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Lire en Français

Een correct afgestelde camera is essentieel voor een juiste werking van de Geïntegreerde video-functies. Een verkeerd afgestelde camera kan de naar de weg gerichte camera's beïnvloeden en geen, onterechte of te veel voorvallen activeren. Als de camera in de juiste positie gemonteerd is en de lens is goed afgesteld, worden er voorvallen van onrustig rijgedrag gedetecteerd en worden er video’s geüpload naar Reveal.

In dit artikel:

Controlelijst voor camera-afstelling

Zorg dat:

  • Het voertuig zich in een gebied met goede netwerkdekking bevindt.
  • Het voertuig geparkeerd is op een vlakke ondergrond en dat er een lege ruimte van minstens 23 meter is.
  • Er een horizon in zicht is, gebouwen of markeringen op de weg die parallel lopen met het voertuig. Dit helpt bij het correct kalibreren van de horizon.

Voorbeelden van correct afgestelde camera's

Deze afbeelding zijn goede voorbeelden van voertuigomgevingen die helpen bij het kalibreren van de camera. De afbeelding toont:

  • Een horizon in zicht en
  • Gebouwen en markeringen die parallel lopen met het voertuig.

De horizon staat dicht bij het midden van het beeld (binnen de 10% hoogtemarge).

Voorbeelden van verkeerd afgestelde camera's

Probleem: De hoek van de camera staat niet gelijk met de horizon.

Oplossing: Controleer de hoek van de camera en verlaag deze indien nodig.

Probleem: De hoek van de camera staat niet gelijk met de horizon.

Oplossing: Controleer de hoek van de camera en verlaag deze indien nodig.

Probleem: Er is niet genoeg ruimte voor het voertuig om de camera nauwkeurig te kunnen kalibreren.

Oplossing: Verplaats het voertuig naar een andere locatie met:

  • Minstens 23 meter aan vrije ruimte voor zich en
  • Een horizon in zicht.

Probleem: De markeringen op de weg lopen niet parallel met het voertuig.

Oplossing: Verander de hoek van het voertuig zodat de markeringen op de weg parallel lopen met het voertuig.

Probleem: De weg gaat de bocht om, daarom lopen de markeringen op de weg niet parallel met het voertuig.

Oplossing: Verplaats het voertuig naar een andere locatie met:

  • Een horizon in zicht en
  • Gebouwen en markeringen die parallel lopen met het voertuig.

Behulpzame links

Niet relevante videovoorvallen voorkomen

Foutcodes oplossen: 'Wegcamera verticaal niet goed uitgelijnd' en 'Horizon niet in zicht'


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0