Installatiehandleiding: Een voertuigvolgsysteem vervangen met een Vehicle Data Device

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Vereiste tijd: 20-40 minuten

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een bestaand plug-in- of hardwired voertuigvolgsysteem kunt vervangen met een Vehicle Data Device (VDD). Wat gebeurt er wanneer ik een bestaand voertuigvolgsysteem vervang?

Sommige geïnstalleerde randapparaten in uw voertuig, zoals Electronic Logging Device (ELD) of bestuurders-ID worden op dit moment niet ondersteund door het Vehicle Data Device. Als u op de weg gerichte en naar de bestuurder gerichte camera's heeft, zullen deze werken met het vervangende apparaat (Vehicle Data Device) nadat ze hieraan zijn toegewezen.

In deze handleiding:
Stap 1: Voertuigpositie
Stap 2: Pak uw gereedschap
Stap 3: Download de Spotlight-app
Stap 4: Selecteer het soort apparaat dat u wilt installeren
Stap 5: Selecteer het voertuig met het apparaat dat u wilt vervangen
Stap 6: Scan het apparaat dat u installeert
Stap 7: Bevestig dat u het bestaande voertuigvolgsysteem wilt vervangen
Stap 8: Voer het bouwjaar, merk en model van het voertuig in
Stap 9: Zoek de OBD-II-poort
Stap 10: Het Vehicle Data Device installeren
Stap 11: Verbind het voertuig met Verizon Connect
Stap 12: Werk de voertuiginformatie bij
Stap 13: Voltooi de installatie
Stap 14: Controleer de afstelling van de camera
Stap 15: Voltooien

Stap 1: Voertuigpositie

 1. Verplaats het voertuig naar een gebied met een goede netwerkdekking en met een vrij zicht op de lucht.
 2. Schakel de motor van het voertuig uit.
  De motor moet uit staan wanneer u het apparaat installeert.

Stap 2: Pak uw gereedschap

Afhankelijk van uw voertuigtype heeft u het volgende gereedschap nodig:

 • Snijgereedschap om tiewraps af te snijden
 • Zaklamp
 • Verwijderingshulpmiddel dashpaneel
 • Extra tiewraps

Stap 3: Download de Spotlight-app

 1. Download de Spotlight-app.
  Spotlight.pngApp_store_for_Spotlight.png
 2. Log in bij de app met uw inloggegevens van Verizon Connect.
  Als u geen inloggegevens heeft, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Stap 4: Selecteer het soort apparaat dat u wilt installeren

 1. Ga naar Account > Apparaatinstelling.
  DEVICE SETUP.png
 2. Op het scherm Wat wilt u installeren? tikt u op Voertuigvolgsysteem. Choose_a_device_to_install.png

Stap 5: Selecteer het voertuig met het apparaat dat u wilt vervangen

 1. Selecteer in de lijst de naam van het voertuig met het voertuigvolgsysteem dat u wilt vervangen.
  Select vehicle.png De lijst met voertuigen bevat mogelijk aanvullende items met de serienummers van de nieuwe voertuiggegevenssystemen die u hebt ontvangen. Selecteer deze items niet (de vervanging van het voertuigvolgsysteem zal mislukken wanneer u dit wel doet).

Stap 6: Scan het apparaat dat u installeert

Gebruik de app om de barcode die achterop het systeem staat in te scannen.
Scan_vehicle_tracker.png

Als u de barcode niet kunt scannen, kies dan Handmatige invoer en voer het ESN- of IMEI-nummer in.
Welke barcode moet ik gebruiken?

Stap 7: Bevestig dat u het bestaande voertuigvolgsysteem wilt vervangen

 1. Tik op het scherm Wilt u het bestaande voertuigvolgsysteem vervangen? op BEVESTIGEN.
  ScanDevice.png

Stap 8: Voer het bouwjaar, merk en model van het voertuig in

 1. Voer het bouwjaar, merk en model van het voertuig in.
  Tell us about this vehicle.png
  Of om het voertuigidentificatienummer (VIN) te scannen, tik op VIN SCANNEN.
 2. Selecteer het bevestigingsvakje en tik op BEVESTIGEN.
  Confirm details and acknowledge disclaimer.png
  Bij sommige oudere voertuigen kan het Vehicle Data Device alleen gebruikt worden in de GPS-modus. Sommige functies, zoals metingen van de kilometerteller en diagnostische probleemoplossingscodes, zijn hierdoor niet beschikbaar. Echter, u kunt het voertuig nog steeds volgen en alarmen voor onrustig rijgedrag krijgen.
  Om het Vehicle Data Device is de GPS-modus te installeren, tik op BEVESTIGEN.
  Meer informatie over GPS-modus.
  GPS mode confirmation.png

Stap 9: Zoek de OBD-II-poort

 1. Zoek de OBD-II-poort.
  De OBD-II-poort bevindt zich meestal onder het dashboard of onder de stuurinrichting. Als deze zich niet onder de stuurinrichting bevindt, zoek dan naar de poort op de plekken die zijn aangegeven in de afbeelding hieronder. Voor hulp bij het vinden van de OBD-II-poort, leest u De OBD-II-poort vinden.
  Locate_OBD-II_rhs.png
 2. Verwijder zo nodig het bestaande volgsysteem.
  • Als u een plug-in-systeem vervangt, verwijder die dan uit de OBD-II-poort en gooi deze verantwoord weg.
  • Als u een hardwired apparaat vervangt (een apparaat dat direct op de aarde-, stroom- en contactdraden van het voertuig is aangesloten), hoeft u die niet te verwijderen. Zodra het nieuwe Vehicle Data Device is geïnstalleerd zal Verizon Connect op afstand het oude apparaat via het netwerk deactiveren.

Stap 10: Het Vehicle Data Device installeren

 1. Tik in de Spotlight-app, op het scherm Welkom, op AAN DE SLAG. Install_without_cable.png
 2. Tik op het scherm Hoe wilt u uw apparaat installeren? op de vereiste installatiemethode.

Er zijn twee methodes om een Vehicle Data Device te installeren:
Methode 1: Het Vehicle Data Device zonder kabel installeren
Methode 2: Het Vehicle Data Device met een Y-kabel installeren

Methode 1: Het Vehicle Data Device zonder kabel installeren

 1. Sluit het Vehicle Data Device aan op de OBD-II-poort.
 2. Wacht tot u een pieptoon hoort.
  Een enkele pieptoon geeft aan dat het Vehicle Data Device juist is aangesloten en stroom ontvangt.
  Geen piep gehoord?
 3. Sluit de handleiding (in de Spotlight-app) en kies VOLGENDE.
 4. Ga naar Stap 11: Verbind het voertuig met Verizon Connect.

Methode 2: Het Vehicle Data Device met een Y-kabel installeren

 1. Installeer het Vehicle Data Device zoals beschreven in de installatiegids: Vehicle Data Device met Y-kabel.
 2. Ga naar Stsp 11: Verbind het voertuig met Verizon Connect

Stap 11: Verbind het voertuig met Verizon Connect

Als het systeem wordt herkend en u hebt de voertuiginformatie ingevoerd, tikt u op MIJN VOERTUIG VERBINDEN.

Connect_my_vehicle.png

Stap 12: Voertuiginformatie bijwerken

U kunt de voertuiginformatie bijwerken terwijl u wacht tot het systeem verbonden is.

 1. Tik op VOERTUIGPROFIEL BEWERKEN TERWIJL U WACHT. EDIT_VEHICLE_PROFILE.png
 2. Voer de Voertuiginformatie in op het scherm Voertuigidentiteit en kies Opslaan.
  Enter_vehicle_profile.png

Stap 13: Setup afronden

 1. Bekijk de kaart om te zien of het voertuig is verbonden met Verizon Connect.
  Als het voertuig is verbonden met Verizon Connect, verschijnt er een pictogram van het voertuig op de kaart met de pop-upmelding Voertuig verbonden.
  devicesetup_completed.png
  Als het voertuig niet is verbonden, raadpleeg Waarom rapporteert mijn voertuig niet?
 2. Selecteer SETUP AFRONDEN.
  Complete_setup.png

 3. Voltooi de installatie als volgt:
 • Als er geen camera in het voertuig was geïnstalleerd, verschijnt er een scherm Gefeliciteerd.
  Tik op Sluiten. De installatie van het Vehicle Data Device is nu voltooid.
  Complete_Setup.png
 • Als er een camera aanwezig is, wordt deze gedetecteerd en het scherm Installatie succesvol verschijnt.
  De gedetecteerde camera wordt automatisch toegewezen aan het succesvol geïnstalleerde Vehicle Data Device.
  InstallSuccessful.png
 • Tik op Volgende en ga naar Stap 14.

Stap 14: Controleer de afstelling van de camera (optioneel)

Het is aanbevolen om de afstelling van de camera te controleren en zo nodig aan te passen.

CamReassigned.png

Bekijk het relevante gedeelte voor het geïnstalleerde cameratype: Op twee kanten gerichte dashcam, Op de weg gerichte camera of Op de bestuurder gerichte camera.

Op twee kanten gerichte dashcam

 1. Tik op Uitlijning controleren. Het beeld van de op de weg gerichte camera verschijnt.
  Als de camera moet worden aangepast, tik dan op De camerahoek aanpassen en pas de camera aan naar behoefte (zie Stap 4 in de Installatiehandleiding: Op twee kanten gerichte AI-dashcam).
 2. Tik op Volgende camera. Het beeld van de op de bestuurder gerichtte camera verschijnt.
  Als de uitlijning van de camera moet worden gewijzigd, tik dan op De camerahoek aanpassen en breng de nodige aanpassingen aan de camera aan (zie Stap 5 in de Installatiehandleiding: Op twee kanten gerichte AI-dashcam).
 3. Op het scherm De camera is opnieuw toegewezen tikt u op Voltooien en gaat u door naar stap 15.

Naar de weg gerichte camera

Oud model

 1. Tik op Afstelling controleren. Het beeld van de op de weg gerichte camera verschijnt.
  Als de camera moet worden aangepast, tik dan op De camerahoek aanpassen en pas de camera aan naar behoefte (zie Stap 4 in de Installatiehandleiding: Op de weg gerichte AI-dashcam).
 2. Op het scherm De camera is opnieuw toegewezen tikt u op Voltooien en gaat u door naar stap 15.

Nieuw model

 1. Tik op Afstelling controleren.
 2. Volg de instructies op het scherm.
 3. Op het scherm De camera is opnieuw toegewezen tikt u op Voltooien en gaat u door naar stap 15.

Op de bestuurder gerichte camera

Oud model

 1. Tik op Afstelling controleren. Het beeld van de op de bestuurder gerichte camera verschijnt.
  Als de camera moet worden aangepast, tik dan op De camerahoek aanpassen en pas de camera aan naar behoefte (zie Stap 4 in de Installatiehandleiding: Op bestuurder gerichte AI-dashcam).
 2. Op het scherm De camera is opnieuw toegewezen tikt u op Voltooien en gaat u door naar stap 15.

Nieuw model

 1. Tik op Afstelling controleren.
 2. Volg de instructies op het scherm.
 3. Op het scherm De camera is opnieuw toegewezen tikt u op Voltooien en gaat u door naar stap 15.

Stap 15: Voltooien

Op het scherm Gefeliciteerd tikt u op Sluiten.
Congratulations.png

Disclaimer

Verizon Connect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of via gebruik van onze services, waaronder de gps-volghardware en dashcams, op een manier die tegenstrijdig is met deze instructies of volgens de wet en/of onze overeenkomst niet toegestaan is. Volghardware die aan de diagnostische poort in voertuigen met externe apparaten is aangesloten kan ervoor zorgen dat het externe apparaat of het voertuig minder goed functioneert. Deze externe apparaten zijn onder andere rolstoelliften, stationairbesturingsmodules en PTO’s. Indien er een conflict bestaat, neem dan contact op met Verizon Connect Support om uw volghardware te configureren om het externe apparaat te ondersteunen. Als dit niet gedaan wordt, is Verizon Connect niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of gekoppeld is aan uw gebruik van de apparaten. Geïnstalleerde apparaten mogen alleen worden verwijderd en verplaatst naar een ander voertuig indien het tweede voertuig getest is voor compatibiliteit, volgens deze instructies. Indien overplaatsingen tussen voertuigen niet volgens deze instructies verlopen, komen alle garanties van Verizon Connect te vervallen en wordt Verizon Connect van alle aansprakelijkheid ontheven voor schade door of via het gebruik van de apparaten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0