Installatiehandleiding: Vehicle Data Device aangesloten op de OBD-II-poort

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Vaardigheidsniveau: Beginner

De installatie kan snel en eenvoudig worden uitgevoerd, ongeacht welke ervaring iemand heeft.


Vereiste tijd: 10 minuten

Deze handleiding legt uit hoe u het Vehicle Data Device kunt installeren door dit direct in de OBD-II-poort te steken.
De motor moet UIT staan wanneer u het Vehicle Data Device installeert.

 1. Zoek de OBD-II-poort van het voertuig.

  LocateOBD_II-RightHandDrive.png

  De OBD-II-poort bevindt zich meestal onder het dashboard, of onder de stuurinrichting. Als de OBD-II-poort zich niet onder de stuurinrichting bevindt, zoek dan naar de poort op de plekken die zijn aangegeven in de afbeelding.
  Voor hulp bij het vinden van de OBD-II-poort, leest u De OBD-II-poort vinden.
 2. Sluit het Vehicle Data Device aan op de OBD-II-poort.
 3. Wacht tot u een pieptoon hoort.
  Een enkele pieptoon geeft aan dat het Vehicle Data Device juist is aangesloten en stroom ontvangt.
  Geen piep gehoord?
  WACHT 10 MINUTEN VOORDAT U DE MOTOR INSCHAKELT. Op deze manier heeft het voertuiggegevensapparaat de tijd om de laatste updates te downloaden.

Volgende stappen

Disclaimer

Verizon Connect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of via gebruik van onze services, waaronder de gps-volghardware en dashcams, op een manier die tegenstrijdig is met deze instructies of volgens de wet en/of onze overeenkomst niet toegestaan is. Volghardware die aangesloten is op de diagnostische poort van elk voertuig waarin externe apparaten ook zijn aangesloten op de diagnostische poort, kan interferentie of functionaliteitsverlies van het externe apparaat tot gevolg hebben. Deze externe apparaten zijn onder andere rolstoelliften, levensreddende apparatuur, noodverlichting en laserguns. Indien er een conflict bestaat, neem dan contact op met Verizon Connect Support om uw volghardware te configureren om het externe apparaat te ondersteunen. Als dit niet gedaan wordt, is Verizon Connect niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of gekoppeld is aan uw gebruik van de apparaten. Geïnstalleerde apparaten mogen alleen worden verwijderd en verplaatst naar een ander voertuig indien het tweede voertuig getest is voor compatibiliteit, volgens deze instructies. Indien overplaatsingen tussen voertuigen niet volgens deze instructies verlopen, komen alle garanties van Verizon Connect te vervallen en wordt Verizon Connect van alle aansprakelijkheid ontheven voor schade door of via het gebruik van de apparaten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0