Normen voor elektrische aansluitingen en richtlijnen voor installatiebeleid

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

De installatiepartner van Verizon Pro en diens monteur zijn verplicht om algemene installatiematerialen te verstrekken om alle toegewezen taken te voltooien. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, kabels, kabelbomen, connectoren, zekeringen, waterdichte zekeringshouders, diodes, SPDT-relais, dichtingsringen, silicone, RTV en diëlektrisch vet.

Artikelen waar de klant specifiek om heeft gevraagd, zoals met pvc bekleed 2+ geleidingsdraad, etc., kan op ad hoc basis worden vergoed door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de installatieplanner of de buitendienstmanager.

Monteurs moeten bij de klant nagaan of er een bepaalde bedradingsmethode nodig is voordat ze beginnen, en redelijke pogingen doen om verzoeken in te willigen om gebruik te maken van door VZC goedgekeurde bedradingsmethoden.

Goedgekeurde bedradingsmethoden

 1. Insteken in kabel
 2. Verbindingsconnectors, ringterminals of krimpsluitingen (toepasselijke krimpverbindingen)
 3. Add-A-Circuit zekeringshouders
 4. Posi-Lock-connectors (bijv. Posi-Tap in droge cabines en Posi-Tite in natte gebieden)
 5. OEM-splitsingspack met pinconnectors
 6. Soldeer mag alleen worden gebruikt op verzoek van de klant

Het gebruik van Scotchlocks, T-Taps, draadbouten, spade-connectors of steekzekeringen is ten strengste verboden. Draai kabels nooit van eind tot eind en draai ze ook niet rondom het uitsteeksel van een zekering, bout, of schroef. Gebruik een goedgekeurde mechanische connector of soldeer.

Installatievereisten

Alle directe elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd met een 3,5 A smeltlood binnen 15-45 cm van de spanningsbron. Buiten de cabine moet altijd een waterdicht smeltlood worden gebruikt. Installateurs moeten wanneer mogelijk gebruikmaken van bestaande doorvoerlocaties van het voertuig.

Chauffeurs mogen nooit worden afgeleid door apparaten en kabels. Onjuiste kabelinstallatie kan de pedalen of het stuur van het voertuig belemmeren. Verstoring van de pedalen of het stuur kan een ongeval veroorzaken en zo leiden tot ernstig letsel of de dood! Zet kabels vast zodat ze de pedalen, het stuur of andere bewegende onderdelen niet belemmeren.

U kunt tiewaraps, schroeven of zeer sterk klittenband gebruiken, of dubbelzijdig plakband (afhankelijk van het model van het apparaat) om een apparaat vast te zetten.

Bedek het ESN-/serienummer niet met plakband. De sterke tape die nodig is om een apparaat goed vast te zetten, trekt het label mee en zorgt ervoor dat het ESN onleesbaar wordt als de unit wordt verplaatst of als er problemen moeten worden opgelost.

Kijk altijd goed voordat u begint met boren

Controleer of u geen nabijgelegen apparatuur beschadigt aan de andere kant van het booroppervlak, en boor nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Gebruik dichtingsringen en kabelbomen om bedrading in door een installateur gemaakte doorvoerlocatie te beschermen. Dicht openingen af met silicone.

Structuren met Roll Over Protection

Raadpleeg het help-artikel over ROPS-identificatie voor meer informatie over het identificeren van ROPS-structuren. Vraag altijd om toestemming voordat u gaat boren en controleer of u geen nabijgelegen apparaatuur of door de OSHA vereiste gecertificeerde ROPS-structuren beschadigt.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, overtreedt u de veiligheidsstatuten van de OSHA en het Dept of Labor. Dit kan leiden tot kostbare schadeclaims en hoge kosten voor hercertificering.

Monteurs mogen nooit in een ROPS-structuur boren en ook geen bevestigingsschroeven of bouten gebruiken. Raadpleeg de handleiding van het apparaat om te controleren welke structuren de fabrikant heeft aangeduid als ROPS-structuur

 • Als u niet zeker weet welke onderdelen door de fabrikant worden aangeduid als ROPS-structuur, moet u altijd redelijke pogingen doen om apparaten te bevestigen op een plek waar het kan worden vastgezet met tiewraps of dubbelzijdig tape. Gebruik minimaal twee stroken plakband van 2,5 cm breed over de volledige lange kant van de assettracker.

Elektronische aansluitingen zekeren

Plaats een 3,5 A inline zekeringshouder binnen 15-45 cm van de elektrische aansluiting van een VZC-apparaat, als dit nog niet gezekerd is.

Gebruik een waterdichte zekeringshouder op plekken in de cabine die worden blootgesteld aan vocht, en als u elektrische aansluitingen maakt buiten de cabine of weerbestendige gebieden van het voertuig.

In de cabine

Elektrische aansluitingen in een droge cabine kunnen worden uitgevoerd met de insteken in kabel-methode, een krimpringterminal en verbindingsconnectors, solldeer, Add-A-Circuit of Posi-lock-connectors. Gebruik waterdichte connectors in natte gebieden in de cabine, zoals onder de vloerbedekking en onder matten, etc.

Laat nooit blootliggende kabels binnen of buiten de cabine lopen. Bescherm kabels buiten het dashboard door deze weg te werken onder de vloerbedekking of matten. Gebruik een plastic kabelboom om blootliggende kabeldelen te beschermen

Buiten de cabine

Voor alle elektrische aansluitingen buiten de cabine zijn beschermde connectors vereist, zoals krimpaansluitingen en ringterminals, of Posi-Lock waterbestendige connectors (Posi-Tite-versie van het product). Gebruik buiten de cabine de insteken in de kabel-methode en soldeer waar mogelijk. Als u dit gebruikt, bedek deze aansluiting dan met diëlektrisch vet en vervolgens met een krimpkous of elektrisch tape. Zet vast met tiewraps en bescherm alles met een plastic kabelboom.

Aarde-aansluitingen

Aard een apparaat nooit door de kabels om elkaar te wikkelen, ook niet als u er zeker van bent dat het een aardkabel is.

Lichte voertuigen

Gebruik een ringterminal en parkerschroef om een veilige geïsoleerde chassisaarde te maken voor het apparaat, of sluit de aarde aan op een door de fabriek gemarkeerd splitsingspack, reserverkabel of aardingsbout die voor dit doel is gemarkeerd.

Zware trucks en bouwvoertuigen

Maak GEEN chassisaarde in de cabine met een parkerschroef en ringterminal in een nieuw model zware truck of bouwvoertuig.

Sluit de aarde van het apapraat aan op een door de fabriek gemarkeerd splitsingspack, reserverkabel of aardingsbout die voor dit doel is gemarkeerd. Als dit niet mogelijk is, trek de aardingskabel dan door naar de negatieve accupool, een plek op het chassis die duidelijk in contact staat met het frame door een aardelijn, of naar de motor.

De spanningsdrop tussen de bron en het apparaat mag niet hoger zijn dan 0,5 volt. Voer indien nodig een spanningsdroptest uit om te controleren of de stroom niet te veel weerstand ondervindt. Als de spanningsdrop hoger is dan 0,5 volt, controleer dan of de elektrische aansluitingen goed vast zitten, niet beschadigd zijn en of er geen sprake is van corrosie.

Insteken in de kabel-methode

 1. Verwijder ongeveer een inch van de draadisolatie
 2. Splits de draad door de helft en maak een ovaal. Steek vervolgens de draad die afgesloten moet worden door het gat
 3. Duw de draad weer tegen elkaar en steek vervolgens het overtollige gedeelte in de draad
 4. Plak de nieuwe splitsing af met Super 33 of betere isolatietape
 5. Maak twee kabelbinders vast aan de splitsing
 6. De eerste gaat over de splitsing en de andere ongeveer 2,5 cm over de lijn van de splitsing

Poke_and_Wrap_Technique.png

Verbindingsconnectors met ringterminals/mechanische krimp

Deze worden vaak gebruikt voor 'end to end' splitsen en worden geleverd in een krimpbare en waterdichte versie die altijd moet worden gebruikt voor aansluitingen buiten de cabine. Gebruik nooit aansluitingen met een open of getapet uiteinde waarbij de splitsingen zijn blootgesteld aan de elementen. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat de splitsing gedurende de levensduur van het apparaat vrij blijft van corrosie.

Butt_Connector_Ring_Teminals.png

Add-A-Circuit

Als de achterkant van het vak gesloten is en er geen andere locatie voor een accu- en ontstekingstoevoer bekend/gedocumenteerd is, dan moet u de zekeringsverdeeldoos aansluiten vanaf de kant van de zekeringen. Dit kan op een paar manieren, maar gebruik nooit een standaard zekerhouder omdat dit de zekeringsdoos kan beschadigen als deze wordt verwijderd. Gebruik een zekering van 3,5 A aan de kant waar de stroom naar de VTU/TTU wordt gevoerd.

Add-A-Circuit.png Fuse_Box.png


Posi-Lock-connectors

Posi-Lock connectors zijn verkrijgbaar via de website en bij verschillende wederverkopers.

Gesoldeerde bedrading

Als dit gevraagd wordt door de klant, kunt u aansluitingen solderen. Zorg er echter altijd voor dat u geen warme soldeer laat vallen in het binnenwerk van een voertuig, omdat dit kan leiden tot brand of schade aan andere bedrading. Als u nooit hebt geleerd om te solderen, gebruik deze methode dan niet tijdens een installatie.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0