Toewijzing van camera aan voertuig ongedaan maken in Reveal

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Om de camera uit uw voertuig te verwijderen en in een ander voertuig te installeren, neemt u contact op met de klantenservice om de toewijzing van de camera ongedaan te maken.

We hebben de volgende informatie nodig:

  • De naam van het voertuig (zoals deze in Reveal staat) met de camera waarvan u de toewijzing ongedaan wilt maken.
  • De naam van het voertuig waaraan u de camera wilt toewijzen.
  • Het serienummer van de camera (achterop de camera).

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 8