Overzicht: Compatibiliteit van Vehicle Data Device

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Het Vehicle Data Device (VDD) verzamelt informatie van de Engine Control Module (ECM) van het voertuig en verstuurt deze informatie naar Reveal.

Als het apparaat niet is geïnstalleerd met de Spotlight-app of wanneer het voertuig niet compatibel is:

  • Zal het alleen werken in GPS-modus
  • Het zal geen gegevens van de ECM verzamelen.

Dit betekent dat sommige gegevens, zoals van de VBUS-berekende kilometerteller, niet beschikbaar zullen zijn. U kunt het voertuig nog steeds volgen en alarmen voor onrustig rijgedrag krijgen.

Controleer eerst of het systeem compatibel is met het voertuig voordat u het volgsysteem in een voertuig installeert.

De compatibiliteit controleren

U kunt de compatibiliteit op de volgende manieren controleren:

  • Gebruik de online Compatibiliteitschecker
    De compatibiliteitschecker vertelt u of het voertuig compatibel is met het Vehicle Data Device.
  • Installeer het apparaat met behulp van de Spotlight-app
    Wanneer u het apparaat installeert met de Spotlight-app, controleert de app of het voertuig compatibel is en of het Vehicle Data Device kan worden verbonden aan de ECM. GPS_mode_check.png
    Voor meer informatie over het installeren van een Vehicle Data Device met de Spotlight-app, leest u de installatiehandleiding.

De voertuiggegevens die u kunt inzien

De voertuiggegevens die u kunt inzien in Reveal zijn afhankelijk van of u een klant bent van Reveal of Reveal Starter (voorheen Reveal Now), en of het Vehicle Data Device in GPS-modus staat.

De tabel vergelijkt de beschikbare functies voor iedere optie.

Functie GPS-modus ECM (Reveal Starter) ECM (Reveal)
Mobiele verbinding Ja Ja Ja
Rittenrapport Ja Ja Ja
Voorvallen onrustig rijgedrag Ja Ja Ja
Snelheid Ja Ja Ja
Alarm bij hoge snelheid Ja Ja Ja
Stationair draaien * Ja Ja Ja
GPS-berekende kilometerstand Ja Nee Nee
Communicatie met voertuigbus (VBUS) Nee Ja Ja
VIN-uitlezing van VBUS Nee Ja Ja
VBUS-berekende kilometerstand Nee Ja Ja
Wegsleep alarm Nee Ja Ja
Voertuigdiagnostiek (DTC's) Nee Nee Ja
Berekening verbruikte brandstof ** Nee Nee Ja
VBUS brandstofpercentage (brandstofniveau) Nee Nee Ja

* In GPS-modus, is de stationairtijd aan het begin of einde van een rit mogelijk niet accuraat. Wanneer de motor is uitgeschakeld, wordt stationairtijd NIET opgeslagen omdat het Vehicle Data Device alleen gegevens opslaat wanneer het voertuig in beweging is. Wanneer de motor van het voertuig wordt uitgeschakeld aan het einde van een rit, zal het Vehicle Data Device maximaal 4 minuten aan stationairtijd opslaan.

** Het Vehicle Data Device gebruikt een algoritme met meerdere inputs om de verbruikte brandstof van het voertuig te berekenen.

Disclaimer

Verizon Connect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of via gebruik van onze services, waaronder de gps-volghardware en dashcams, op een manier die tegenstrijdig is met deze instructies of volgens de wet en/of onze overeenkomst niet toegestaan is. Volghardware die aangesloten is op de diagnostische poort van elk voertuig waarin externe apparaten ook zijn aangesloten op de diagnostische poort, kan interferentie of functionaliteitsverlies van het externe apparaat tot gevolg hebben. Deze externe apparaten zijn onder andere rolstoelliften, levensreddende apparatuur, noodverlichting en laserguns. Indien er een conflict bestaat, neem dan contact op met Verizon Connect Support om uw volghardware te configureren om het externe apparaat te ondersteunen. Als dit niet gedaan wordt, is Verizon Connect niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of gekoppeld is aan uw gebruik van de apparaten. Geïnstalleerde apparaten mogen alleen worden verwijderd en verplaatst naar een ander voertuig indien het tweede voertuig getest is voor compatibiliteit, volgens deze instructies. Indien overplaatsingen tussen voertuigen niet volgens deze instructies verlopen, komen alle garanties van Verizon Connect te vervallen en wordt Verizon Connect van alle aansprakelijkheid ontheven voor schade door of via het gebruik van de apparaten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1