Probleemoplossing: Voertuig rapporteert niet aan Reveal

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

NRU_TRUCK_ICON.png

De voertuigvolgsystemen in uw voertuigen sturen informatie, zoals locatie, naar Reveal.

Soms stopt een voertuigvolgsysteem met rapporteren, waardoor er geen of onjuiste informatie in Reveal staat. Dit wordt soms aangeduid als niet-responsieve eenheid (NRU).

Als dit gebeurt, gebruik dan de volgende probleemoplossingstechnieken om uw voertuig weer te laten rapporteren.

Sommige problemen, zoals defecte hardware of verouderde firmware, kunnen alleen worden opgelost door de klantondersteuning.

Een voertuigvolgsysteem dat niet meer rapporteert opnieuw opstarten vanuit Reveal

Als er een voertuigdata-apparaat (VDD) of een Xirgo-volgsysteem in een voertuig is geïnstalleerd, kunt u het voertuigvolgsysteem opnieuw opstarten vanuit Reveal.

Raadpleeg Een voertuigvolgsysteem dat niet meer rapporteert opnieuw opstarten vanuit Reveal voor meer informatie.

Bekijk het Gedetailleerde rapport

detailedreport.png

Als u denkt dat uw voertuig niet rapporteert, kunt u een Gedetailleerd rapport uitvoeren.
Dit rapport geeft aan waar uw voertuig is geweest, vandaag of voor het geselecteerde datumbereik.

Replay laat geen realtime informatie zien. Als u wilt weten waar het voertuig op dit moment is, moet u de Live kaart bekijken.

Controleren of het voertuig kan starten

turn-on-the-ignition.jpg

Probeer het voertuig te starten. Als een voertuig lange tijd niet is gebruikt, kan de batterij leeg zijn waardoor het voertuigvolgsysteem niet meer van stroom wordt voorzien.
Sommige volgsystemen rapporteren alleen als het voertuig in werking is.

Controleren of het voertuig binnen het bereik van een mobiel netwerk is

ICON.png

Bekijk de voertuigstatus op Live kaart. Als u het pictogram Geen signaal ziet, kan het voertuig buiten het bereik van een cellulair netwerk zijn. Dit kan veroorzaakt worden doordat het voertuig door een tunnel rijdt, een ondergrondse parkeergarage binnenrijdt of als het voertuig rijdt door een gebied zonder cellulair netwerk zoals een woestijn.

Controleren of het voertuig duidelijk zicht heeft op de lucht

connect_vehicle.png

Voertuigvolgsystemen moeten communiceren met gps-satellieten en het mobiele netwerk. Metaal verslechtert of blokkeert gps- en mobiele signalen, maar de signalen gaan gemakkelijk door niet-metalen voertuigonderdelen heen.

 • Voertuigvolgsystemen mogen niet worden gemonteerd onder of bedekt worden met metalen voorwerpen in het dashboard van een voertuig.
 • Als het voertuig in een gebouw met een metalen dak, een ondergrondse parkeergarage of een gebied met hoge gebouwen staat, kan dit de gps-signalen verstoren.

Voertuigvolgsystemen werken door glas, plastic en composietmaterialen.

Controleer of de accu-isolator inactief is

battery_black.png

Accu-isolators voorkomen dat de startaccu leeg wordt getrokken door de apparatuur van uw voertuig wanneer de motor is uitgeschakeld.

Als de accu-isolator te snel wordt geactiveerd, kan dit op de volgende manieren invloed hebben op het volgen van voertuigen:

 • Het voertuig wordt weergegeven als stationair op de Live kaart wanneer de motor is uitgeschakeld.

 • Live kaart toont alleen de laatste beweging van het voertuig, dit kan afwijken van de werkelijke locatie.

Als u dit wilt voorkomen, moet u ten minste 90 seconden wachten nadat u het voertuig uitschakelt voordat de accu-isolator ingeschakeld kunnen worden. Hierdoor kan het volgsysteem het rapport afronden.

Controleren of het voertuigvolgsysteem is aangesloten

Image1.png

Voertuigvolgsystemen rapporteren niet meer als ze niet zijn aangesloten. Een plug-and-play-apparaat kan losgekoppeld worden door sabotage of tijdens onderhoud. (Monteurs gebruiken de ODB-II-poort voor voertuigdiagnostiek).

Het voertuigvolgsysteem resetten

Image2.png

Om een harde reset uit te voeren bij een voertuigvolgsysteem, moet u de zekering verwijderen die stroom levert aan de OBD-II-poort. De zekering is normaal gesproken gelabeld met Aux/Cigarette, Data Link Control Connector, Diagnostic Link of Powerpoint.

Controleer bij Xirgo-voertuigvolgsystemen de lichten. Als de lichten uit staan, kunt u het volgsysteem op de volgende manier resetten:

 1. Zet de motor uit.
 2. Koppel het voertuigvolgsysteem los van de OBD-II-poort.
 3. Wacht vijf minuten.
 4. Steek het voertuigvolgsysteem weer in de OBD-II-poort.

De bedrading en zekeringen van de poort controleren

Image3.png

Als u een plug-and-play-voertuigvolgsysteem hebt, moet u de spanning van de poort controleren met behulp van een digitale multimeter.

Wanneer u de spanning controleert met een digitale multimeter, moet u ervoor zorgen dat de probes van de multimeter tegelijkertijd contact maken met de aarde- en de stroompennen.

Voertuigen met een OBD-II-poort

De spanning bij de OBD-II-poort moet 12 Volt of hoger zijn.

 • Gebruik Pin 16 om de spanning van de pluspool van de accu te testen.
 • Gebruik Pin 4 om de spanning tussen de OBD-II chassis en aarde te testen.

Als de spanning 0 is, controleer dan de zekering van de OBD-II-poort en vervang deze als deze is doorgebrand
Vaak is de OBD-II-poort gezekerd op het hulpcircuit.

Voertuigen met een 9-pins DLC-poort

De spanning bij de Data Link Connector (DLC)-poort moet 12 Volt of hoger zijn.

 • Gebruik Pin A om de spanning van de minpool van de accu te testen.
 • Gebruik Pin B om de spanning van de pluspool van de accu te testen.
 1. Als de spanning 0 is, controleer dan de zekering van de DLC-poort en vervang deze als deze is doorgebrand
  Het volgsysteem is aangesloten op een gezekerd circuit in het voertuig.
 2. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de zekering van de OBD-II-poort en vervang deze als deze is doorgebrand.
 3. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de kabelboom van het voertuigvolgsysteem op een doorgebrande zekering of beschadiging.

Voertuigen met een RP1226-poort

De spanning bij de RP1226-poort moet 12 Volt of hoger zijn.

 • Gebruik Pin 1 om de stroomspanning te testen.
 • Gebruik Pin 8 om de spanning tussen de chassis en aarde te testen.
 1. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de zekering van de RP1226-poort en vervang deze als deze is doorgebrand.
 2. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de zekering van de OBD-II-poort en vervang deze als deze is doorgebrand.
 3. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de kabelboom van het voertuigvolgsysteem op een doorgebrande zekering of beschadiging.

Voertuigen met een 6-pins poort

De spanning bij de 6-pins poort moet 12 Volt of hoger zijn.

 • Gebruik Pin C om de stroomspanning te testen.
 • Gebruik Pin E om de spanning tussen chassis en aarde te testen.
 1. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de zekering van de 6-pins poort en vervang deze als deze is doorgebrand.
 2. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de zekering van de OBD-II-poort en vervang deze als deze is doorgebrand.
 3. Als de spanning nog steeds 0 is, controleer dan de kabelboom van het voertuigvolgsysteem op een doorgebrande zekering of beschadiging.

De kabelverbindingen controleren

Controleer de kabelverbindingen voor het VDD-volgsysteem of het Xirgo-volgsysteem, indien van toepassing.

VDD-volgsysteem

De VDD geeft een pieptoon wanneer deze stroom ontvangt.

Wanneer u gebruik maakt van een kabel met het voertuiggegevenssysteem, probeert u het volgende:

Controleer de kabelverbinding met de OBD-II-poort

Koppel de kabel los van de OBD-II-poort van het voertuig en sluit deze weer aan.

Controleer de kabelverbinding met de VDD

 1. Zet de motor uit.
 2. Koppel de VDD los van de kabel.
 3. Wacht vijf minuten.
 4. Sluit de VDD weer aan op de kabel.
 • Als de VDD een pieptoon geeft, ontvangt deze stroom. Zet de VDD opnieuw vast met kabelbinders als u deze hebt verwijderd.
 • Als de VDD geen pieptoon geeft, controleer dan of de VDD wel goed werkt

Controleer of de VDD goed werkt

 1. Koppel de kabel los van de OBD-II-poort en de VDD.
 2. Steek de VDD rechtstreeks in de OBD-II-poort.

Xirgo-volgsysteem

De ledlampjes van het Xirgo-volgsysteem branden wanneer het systeem stroom ontvangt.

Controleer de kabelverbinding met de OBD-II-poort

Koppel de kabel los van de OBD-II-poort van het voertuig en sluit deze weer aan.

Controleer de kabelverbinding met het Xirgo-volgsysteem

 1. Koppel de 14-pins Molex-connector van de kabel los van het Xirgo-volgsysteem
 2. Wacht vijf minuten.
 3. Steek de 14-pins Molex-connector van de kabel in het Xirgo-apparaat.
 4. Controleer de ledlampjes van de Xirgo.

U moet mogelijk het contact aanzetten voordat het Xirgo-volgsysteem stroom kan ontvangen.

 • Als de ledlampjes van het Xirgo-volgsysteem branden, ontvangt het Xirgo-volgsysteem stroom.
 • Als de ledlampjes van het Xirgo-volgsysteem niet branden, controleer dan de kabel.

De kabel controleren

Controleer de zekering van de kabel

 1. Open de kap van de zekeringhouder.
  Check_the_cable_fuse.png
 2. Open en verwijder de zekering.
 3. Optioneel: Test de verwijderde zekering met een multimeter. Als de zekering goed is, vervang dan de kabel.
 4. Plaats een nieuwe, vergelijkbare zekering in de zekeringhouder en vervang de kap van de zekeringhouder.
  Mini steekzekeringen 3A kunnen worden aangeschaft bij winkels met auto-onderdelen.
 5. Sluit de kabel aan op de OBD-II-poort en het voertuigvolgsysteem.
 • Als het voertuigvolgsysteem stroom ontvangt (VDD geeft een pieptoon of de ledlampjes van het Xirgo-volgsysteem branden) was het probleem een doorgebrande zekering.
 • Als het voertuigvolgsysteem geen stroom ontvangt (VDD geeft geen pieptoon of de ledlampjes van het Xirgo-volgsysteem branden niet), vervang dan de kabel.

De kabel vervangen

 1. Koppel de huidige kabel los.
 2. Vervang de huidige kabel met een vergelijkbare kabel.
 3. Sluit de nieuwe kabel aan op de OBD-II-poort en het voertuigvolgsysteem.

Als het voertuigvolgsysteem stroom ontvangt (VDD geeft een pieptoon of de ledlampjes van het Xirgo-volgsysteem branden) was de kabel het probleem.

Komt u er nog steeds niet uit?

Zodra u al deze stappen hebt uitgevoerd en het voertuig rapporteert nog steeds niet, kunt u contact opnemen met de klantondersteuning. Zij kunnen verdere probleemoplossing uitvoeren en indien nodig een monteur inschakelen.

Voordat u de klantondersteuning belt, moet u de volgende informatie bij de hand hebben:

 • Voertuignaam en voertuig-ID

 • Datum en tijd van het laatste rapport

 • ESN van het volgsysteem (indien mogelijk)

 • Naam van de contactpersoon

 • Adres van de locatie van het voertuig waar de monteur de installatie kan controleren.

Als u toegang heeft tot het voertuig, moet u ervoor zorgen dat de motor aan is zodat de klantondersteuning verdere controles kan uitvoeren.Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 13