Monteurshandleiding: Vehicle Data Device

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Vereiste tijd: 20-40 minuten

Deze handleiding beschrijft het installeren van een Vehicle Data Device in lichte of middelgrote voertuigen.

Het Vehicle Data Device kan worden geïnstalleerd met een Y-kabel of direct in de OBD-II-poort (zonder kabel).

In deze handleiding:
Stap 1: Controleer of u toegang hebt tot de Reveal Hardware Installer-app
Stap 2: Pak uw gereedschap
Stap 3: Controleer het voertuig
Stap 4: Installatieprocedure

Stap 1: Controleer of u toegang hebt tot de Reveal Hardware Installer-app

Tijdens de installatie maakt u gebruik van de Reveal Hardware Installer-app vooer het instellen van het Vehicle Data Device op Reveal.

Om de Reveal Hardware Installer-app te downloaden en te openen:

1. Download de Reveal Hardware Installer-app.
    GooglePlay_for_RHI.png   AppStore_for_RHI.png

    Snelstartgids: Reveal Hardware Installer

2. Log in bij de app met uw inloggegevens van Verizon Connect.
    Als u geen inloggegevens heeft, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Stap 2: Pak uw gereedschap

Afhankelijk van uw voertuigtype heeft u het volgende gereedschap nodig:

 • Snijgereedschap om tiewraps af te snijden
 • Zaklamp
 • Verwijderingshulpmiddel dashpaneel
 • Extra tiewraps

Stap 3: Controleer het voertuig

 1. Controleer of het voertuig in een gebied met een goede netwerkdekking en met een vrij zicht op de lucht staat. Als het voertuig geen goede netwerkdekking met een vrij zicht op de lucht heeft, vraag dan of het naar een geschikte locatie kan worden verplaatst.
 2. Controleer of de motor van het voertuig uit staat.
  Waarschuwing: De motor moet UIT staan wanneer u het apparaat installeert.

Stap 4: Installatieprocedure

 1. Selecteer het werkticket uit de lijst met werktickets.
  Pic_1.JPG

 2. Scan de barcode op de doos of op de achterkant van het apparaat. Als u de barcode niet kunt scannen, voer dan handmatig het ESN of IMEI-nummer in en tik op ZOEKEN. Pic_2.JPG

 3. Op het scherm SELECTEER SERVICE selecteert u Installatie - Meerdere apparaten en tik op DOORGAAN. Pic_3.JPG

 4. Ga aar het gedeelte Account en tik op Apparaat installeren, tik daarna op Voertuigvolger om het apparaat te selecteren dat u wilt installeren. Pic_4.JPG

 5. Selecteer het voertuig dat u wilt volgen en scan daarna de IMEI barcode aan de achterkant van het apparaat.
  Pic_5.JPG
  Als u de barcode iet kunt scannen, voer dan handmatig het IMEI-nummer in en tik op ZOEKEN.
 6. Scan de VIN om het jaar, merk en model van het voertuig in te voeren, of voer deze voertuiggegevens handmatig in en tik op VOLGENDE. Pic_6.JPG
  Als u het systeem installeert in een hulpdienstvoertuig, scan of voer het VIN dan niet handmatig in. Voer in plaats daarvan de volgende gegevens in:
  - Jaar: Het productiejaar van het voertuig.
  - Merk: Selecteer 'Reddingsvoertuig'.
  - Model: Selecteer een van de volgende opties: 'Politie voertuig', 'Ambulance', 'Brandweerwagen' of 'Overige'.

 7. Controleer de voertuiggegevens en tik op BEVESTIGEN of tik op het potloodje om de voertuiggegevens te wijzigen.
  Pic_7.JPG
  In sommige oudere voertuigen, zal de RHI-app rapporteren dat het voertuig alleen in GPS-modus zal werken. Tik op BEVESTIGEN om door te gaan. Deze voertuigen worden nog steeds gevolgd en ontvangen meldingen voor onrustig rijden, maar sommige functies, zoals kilometerteller en DTC's van het voertuig, zijn niet beschikbaar.
 8. Tik in het scherm Welkom op AAN DE SLAG.  Pic_9.JPG

  Op het scherm Hoe wilt u uw systeem installeren? tikt u op de vereiste installatiemethode, installeer het Vehicle Data Device met behulp van de instructies voor de relevante methode.
  Er zijn twee methodes om een Vehicle Data Device te installeren:
  Methode 1: Het Vehicle Data Device zonder kabel installeren (direct in de OBD-II-poort)
  Methode 2: Het Vehicle Data Device met een Y-kabel installeren

  • Methode 1: Het Vehicle Data Device zonder kabel installeren (direct in de OBD-II-poort)

   1. Zoek de OBD-II-poort van het voertuig.
    Voor hulp bij het vinden van de OBD-II-poort, leest u De OBD-II-poort vinden.
   2. Sluit het Vehicle Data Device aan op de OBD-II-poort.
   3. Wacht tot u een pieptoon hoort.
    Een enkele pieptoon geeft aan dat het Vehicle Data Device juist is aangesloten en stroom ontvangt. Geen piep gehoord?
   4. Als het Vehicle Data Device is geïnstalleerd, tik dan op VERDER NAAR VOERTUIG VERBINDEN.

  • Methode 2: Het Vehicle Data Device met een Y-kabel installeren

   1. Installeer het Vehicle Data Device zoals beschreven in de installatiegids: Vehicle Data Device met Y-kabel.
   2. Als het Vehicle Data Device is geïnstalleerd, tik dan op VERDER NAAR VOERTUIG VERBINDEN.
 9. Tik op VERBINDEN zodra het voertuig is herkend en de voertuiginformatie juist is.
  Pic_10.JPG

 10. Tik op VOERTUIGPROFIEL AANPASSEN om het scherm Voertuigidentificatie te zien en vul aanvullende voertuiggegevens in terwijl u wacht totdat het apparaat verbinding maakt.
  • Voertuignaam (verplicht)
  • Gegevens kentekenplaat
  • VIN
  • Bouwjaar, merk, model
  • Kilometerteller/uren
  • Brandstoftype

  Pic_11.JPG

 11. Zodra het voertuig is verbonden verschijnt het op de Live Kaart met een Voertuig Verbonden-pop-up. Kies INSTALLATIE VOLTOOIEN en tik op SLUITEN om de installatie te voltooien.

Disclaimer

Verizon Connect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of via gebruik van onze services, waaronder de gps-volghardware en dashcams, op een manier die tegenstrijdig is met deze instructies of volgens de wet en/of onze overeenkomst niet toegestaan is. Volghardware die aan de diagnostische poort in voertuigen met externe apparaten is aangesloten kan ervoor zorgen dat het externe apparaat of het voertuig minder goed functioneert. Deze externe apparaten zijn onder andere rolstoelliften, stationairbesturingsmodules en PTO’s. Indien er een conflict bestaat, neem dan contact op met Verizon Connect Support om uw volghardware te configureren om het externe apparaat te ondersteunen. Als dit niet gedaan wordt, is Verizon Connect niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of gekoppeld is aan uw gebruik van de apparaten. Geïnstalleerde apparaten mogen alleen worden verwijderd en verplaatst naar een ander voertuig indien het tweede voertuig getest is voor compatibiliteit, volgens deze instructies. Indien overplaatsingen tussen voertuigen niet volgens deze instructies verlopen, komen alle garanties van Verizon Connect te vervallen en wordt Verizon Connect van alle aansprakelijkheid ontheven voor schade door of via het gebruik van de apparaten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0