Monteurshandleiding: CalAmp LMU 26XX en 27XX in Reveal

Dit is een papieren versie die mogelijk niet meer up-to-date is. Ga voor de meest recente versie van onze hulpbronnen naar https://install.verizonconnect.com/hc/nl-nl.

Vaardigheidsniveau: Geavanceerd

Installateurs moeten gedegen kennis hebben van elektrische en startsystemen van voertuigen. Ook moeten ze relais, diodes en sensorinvoeren kunnen gebruiken.

CalAmp26XX.png

Geschatte installatietijd: 20-30 minuten

Dit artikel geeft weer hoe alle voertuigvolgsystemen uit de CalAmp 26XX en 27XX-serie geïnstalleerd moeten worden.

In deze handleiding:

Stap 1: Voertuigpositie
Stap 2: Noteer de voertuigdetails
Stap 3: Pak uw gereedschap en benodigdheden
Stap 4: Controleer de inhoud van de kit
Stap 5: Identificeer de onderdelen
Stap 6: Noteer het serienummer van het apparaat
Stap 7: Zoek een gepaste locatie om het apparaat te bevestigen
Stap 8: Maak de verbinding met 3-draden
Stap 9: Koppel de uitrusting met 3-draden aan het apparaat
Stap 10: Controleer of het apparaat correct verbonden is
Stap 11: Installeer optionele randapparatuur
Stap 12: Leid de kabels weg en zet het apparaat vast
Stap 13: Controleer de werking

Stap 1: Voertuigpositie

Zet het voertuig op een locatie met goede netwerkdekking.
De motor moet uit staan wanneer u het apparaat installeert.

Stap 2: Noteer de voertuigdetails

Noteer de volgende voertuigdetails (voor later gebruik of om de installatie te linken en verifiëren)

 • Kentekenplaat voertuig
 • Bouwjaar, merk en model van voertuig
 • Huidige kilometerstand
 • Een gepaste naam voor het voertuig (zodat het voertuig makkelijk op de Reveal-kaart en in rapporten te identificeren is)

Stap 3: Pak uw gereedschap en benodigdheden

Afhankelijk van uw voertuigtype heeft u het volgende gereedschap nodig:

 • Verwijderingshulpmiddelen dashpaneel
 • Draadstripgereedschap
 • Digitale spanningsmeter
 • Draadloze boor
 • Schroevendraaierset voor algemeen gebruik
 • Moerdop (standaard/metriek)
 • Werklamp
 • Isolatietape - Super 33 of beter
 • Extra tiewraps
 • Extra parkerschroeven
 • Extra krimpringterminals, verbindingsconnectors en een mini zaklamp
 • Add-A-Circuit zekeringadapters

Stap 4: Controleer de inhoud van de kit

 • CalAmp 26XX OF CalAmp 27XX
 • 3-draads uitrusting
 • Uitrusting van randapparatuur (optioneel)

Stap 5: Identificeer de onderdelen

​​CalAmp_26XX_Identify_Parts.jpg

 • Rood = I/O-poort met 20 pennen
 • Oranje = led com
 • Groen = led gps

Stap 6: Noteer het serienummer van het apparaat.

04_-_CalAmp_26XX_ESN.png

Noteer het Equipment Serial Number (ESN) van het apparaat voor gebruik in een latere stap (om de installatie te linken en verifiëren).
De ESN van het apparaat is op het apparaatinformatielabel op de onderkant van het apparaat.

Stap 7: Zoek een goede locatie om het apparaat te bevestigen.

Het apparaat wordt bevestigd en vastgezet in een latere stap (zie Stap 12).

Bevestig het apparaat nooit in de motorruimte, rechtstreeks op de AM/FM-radio, in de buurt van bewegende onderdelen of op een locatie die is blootgesteld aan de elementen.

Zoek een goede locatie om het apparaat te bevestigen. Aanbevolen bevestigingslocaties worden hieronder weergegeven.

img

Achter het kniepaneel naast de bestuurder (A)
Achter instrumentenpaneel (B)
Achter de middenconsole (C)
Achter het handschoenenkastje (D)

 

Houd bij het kiezen van een locatie rekening met het volgende:

 • Netwerkdekking op de bevestigingslocatie:
  • Het apparaat dient bevestigd te worden met de labelkant omhoog en richting de lucht.
  • Het apparaat moet niet geplaatst worden onder grote metalen onderdelen.
   Het apparaat werkt door glas, plastic en composietmaterialen.
 • Ruimte op de bevestigingslocatie:
  • Er moet genoeg ruimte zijn om het apparaat goed vast te zetten met tiewraps.
  • Het bevestigde apparaat moet niet de juiste werking van het apparaat in de weg zitten.
 • Kans op schade aan het apparaat of kabels:
  • Vermijd warmtebronnen (bijvoorbeeld een verwarmingsgat of -leiding).
  • Vermijd scherpe oppervlakken.

Stap 8: Maak de verbinding met 3-draden

Koppel de uitrusting met 3-draden NIET aan het apparaat in deze stap.

Tre_file.png

Het apparaat heeft 3 verbindingen nodig: AARDING, ONTSTEKING en STROOM.

 1. Sluit de aardingskabel (zwart) aan op de behuizing of het frame van het voertuig, bijvoorbeeld het chassis.
  De aardingskabel kan verbonden worden met een ringterminal met een parkerschroef of door deze te verbinden met een door de fabriek aangegeven aardingspunt.
 2. Sluit de ontstekingingangskabel (wit) aan op een ontstekingsbron die alleen stroom ontvangt als de ontsteking AAN is.
  Om een continue ontstekingsbron te bepalen:
  1. Selecteer een draad.
  2. Controleer of de motor UIT is en gebruik een spanningsmeter om de DC-spanning van de draad te meten. Deze moet 0 volt weergeven.
  3. Draai de sleutel naar de positie Accessory. De voltage moet nog steeds 0 volt weergeven.
  4. Draai de sleutel naar de positie Aan/Draaien. De voltmeter moet 12 volt weergeven.
  5. Schakel de motor in en zorg dat de voltage niet onder 9 volt komt.
  6. Controleer tijdens het draaien van het voertuig of de voltage op dezelfde draad minimaal 12 volt is.
  7. Zet de motor van het voertuig UIT en controleer of de voltage op dezelfde draad 0 volt is.
  Als de voltage niet wordt weergegeven zoals hier aangeduid, test u geen echte ontstekingsdraad.
 3. Sluit de stroomingangskabel (rood) aan op een voedingsbron die voortdurend stroom afgeeft, zelfs als de ontsteking UIT is.
  Sluit rechtstreeks aan op de voedingsterminal van het voertuig of er zo dichtbij mogelijk.
  Dit aansluitingspunt moet met een zekering beschermd worden tot maximaal 5 amp.

Als het bij de installatie nodig is om de ontstekingsdraad van de uitrusting buiten de cabine te leiden en rechtstreeks op een alternator of magneet aan te sluiten, bescherm dan de draad en de verbinding met een krimpringterminal, diëlektrisch vet en kabelboom, evenals een weersbestendige zekeringshouder en zekering van 3-5 amp.

Stap 9: Koppel de uitrusting met 3-draden aan het apparaat

Cablaggio_I_O.png

Steek de uitrusting met 3-draden in de I/O-poort van het apparaat.

Stap 10: Controleer of het volgsysteem in het bedrijfsmiddel op de juiste manier is aangesloten

Controleer de leds van het systeem.

Groene led - gps-signaal

 • Knippert wanneer een gps-verbinding tot stand is gebracht. De groene led knippert één keer lang en knippert daarna snel, eenmaal voor iedere satelliet waar de VTU is verbonden.
  Bijvoorbeeld, een apparaat dat één keer knippert en daarna nog 8 keer is verbonden met 8 satellieten.

Oranje led - mobiel signaal

 • Knippert langzaam wanneer het contact UIT is en brandt daarna continu wanneer een mobiel signaal wordt ontvangen en het contact AAN is.
 • Als de oranje led knippert wanneer het contact AAN is, ontvangt het apparaat geen mobiel signaal.

De oranje led knippert ook om te verifiëren dat er een input van een sensor is gedetecteerd. Het knippert één keer per 2 seconden voor activiteit op input 1 en twee keer per 2 seconden voor activiteit op input 2.

Stap 11: Installeer optionele randapparatuur

 1. Sluit vereiste accessoires (Driver ID/Eco Buzz/Paniek-/privacy) aan op de bijbehorende Molex-aansluitingen op de accessoirekabel.
 2. Installeer de accessoires zoals beschreven in deze handleidingen.

Stap 12: Leid de kabels weg en zet het apparaat vast

Video: Een gps-voertuigvolgapparaat bevestigen en vastzetten

 1. Houd het apparaat op de montageplaats.
 2. Zet het apparaat stevig vast op een stabiele bevestigingsbeugel of aan kabels met behulp van tiewraps.
  U kunt de tiewraps leiden door de bevestigingsplaatjes aan de zijkant van het apparaat.
  Zet het systeem stevig vast zodat het niet kan verplaatsen. Als het apparaat niet goed vastzit is de rapportage van voorvallen onrustig rijgedrag minder nauwkeurig.
  Voor meer informatie, bekijk de Video: Hardware en uitrustingen vastmaken met tiewraps.
 3. Leid de kabels naar de bevestigingslocatie.
  Zorg dat de kabel de bestuurder of een normale hantering van het voertuig niet in de weg zit.
  image12_Coil_Secure_LooseCables.gif
 4. Controleer of alles goed vast zit en snijd de mogelijke overtollige lengte aan tiewraps af.
  Pas goed op bij het afsnijden van de tiewraps. Per ongeluk andere draden doorsnijden of insnijden zal prestatieproblemen veroorzaken bij het voertuig.

Zorg dat de kabel de bestuurder of een normale hantering van het voertuig niet in de weg zit.

Als u het dashpaneel verwijderd heeft, moet u het paneel niet terugplaatsen totdat u de netwerkverbinding heeft bevestigd
(zie Stap 13).

Stap 13: Controleer de werking

Als u een Reveal-klant bent, verifieer dan de installatie in Reveal.

Als u een professionele installateur die Reveal gebruikt, gebruik dan de reveal Hardware Installer-app.

Contact opnemen met de klantenservice.

Disclaimer

Verizon Connect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of via gebruik van onze services, waaronder de gps-volghardware en dashcams, op een manier die tegenstrijdig is met deze instructies of volgens de wet en/of onze overeenkomst niet toegestaan is. Volghardware die aangesloten is op de diagnostische poort van elk voertuig waarin externe apparaten ook zijn aangesloten op de diagnostische poort, kan interferentie of functionaliteitsverlies van het externe apparaat tot gevolg hebben. Deze externe apparaten zijn onder andere rolstoelliften, levensreddende apparatuur, noodverlichting en laserguns. Indien er een conflict bestaat, neem dan contact op met Verizon Connect Support om uw volghardware te configureren om het externe apparaat te ondersteunen. Als dit niet gedaan wordt, is Verizon Connect niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of gekoppeld is aan uw gebruik van de apparaten. Geïnstalleerde apparaten mogen alleen worden verwijderd en verplaatst naar een ander voertuig indien het tweede voertuig getest is voor compatibiliteit, volgens deze instructies. Indien overplaatsingen tussen voertuigen niet volgens deze instructies verlopen, komen alle garanties van Verizon Connect te vervallen en wordt Verizon Connect van alle aansprakelijkheid ontheven voor schade door of via het gebruik van de apparaten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0