Instrukcja montażu: Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe z zasilaniem bateryjnym (dla systemu Reveal)

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Średniozaawansowany

Instalatorzy muszą umieć demontować deski rozdzielcze i zestawy wskaźników, a także umieć bezpiecznie mocować i montować urządzenia.

 

Ta instrukcja montażu jest przeznaczona dla klientów Verizon Connect. Jeżeli jesteś partnerem montażowym firmy Verizon Connect, a nie klientem, zapoznaj się z Instrukcją dla pracownika: Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe, z zasilaniem bateryjnym (dla systemu Reveal)

Tematy omówione w artykule:

Informacje o urządzeniu

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe z zasilaniem bateryjnym (EAT-B), jest opracowane przez firmę Verizon Connect i służy do śledzenia niezasilanych zasobów sprzętowych, takich jak generatory, zbiorniki, pompy itp.

 • Kompaktowe i dyskretne
 • Łatwe do ukrycia
 • Długi czas działania baterii
 • Bateria wymienna
 • Zoptymalizowana konstrukcja anteny wewnętrznej zapewniająca lepszy odbiór sygnału
 • Stopień ochrony przed wnikaniem wody i pyłu: IP67

EAT-B with numbered features.png

 • Otwory montażowe (po jednym w każdym narożniku) (1)
 • Kontrolki stanu baterii, połączenia sieciowego i sygnału GPS
 • Przycisk stanu, który wybudza urządzenie, przeprowadza test stanu i wysyła raport (3)
 • Etykieta urządzenia z jego numerem seryjnym (SN) i międzynarodowym numerem identyfikacyjnym sprzętu mobilnego (IMEI) (4)

Przygotowanie do montażu

Co znajduje się w opakowaniu

Group 2.jpg

 1. Urządzenie EAT-B
 2. 4 wkręty samogwintujące do metalu: standardowe 5/16 cala (8 mm) z łbem sześciokątnym, rozmiar 12, długość 1 cal
 3. 4 śruby: 5/16 cala (8 mm) ząbkowane z łbem sześciokątnym, gwint 10-32, długość 1¼ cala (32 mm), szerokość 0,19 cala
 4. 4 przeciwnakrętki 3/8 cala (9,5 mm)
 5. 4 podkładki płaskie

Przed wierceniem zawsze uzyskaj zgodę i upewnij się, że nie uszkodzisz pobliskiego wyposażenia lub certyfikowanych konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu wymaganych przez OSHA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem pomocy dotyczącym identyfikacji konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu.

W zależności od miejsca, w którym urządzenie ma być zamontowane, do jego montażu możesz użyć albo dołączonych wkrętów, albo śrub z przeciwnakrętkami i podkładkami. W przypadku użycia wkrętów lub śrub wstępne nawiercenie otworów może ułatwić wykonanie zadania. W zależności od zastosowania do montażu urządzenia można również użyć opasek zaciskowych lub taśmy VHB.

 • Jeśli nie można określić, które części tworzą konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu zdefiniowaną przez producenta, należy zawsze podjąć rozsądne działania, aby zamontować urządzenia w lokalizacjach, gdzie można je zamocować przy użyciu opasek kablowych i taśmy VHB.
  • Użyj co najmniej dwóch pasków taśmy VHB o szerokości 1 cala (25 mm) i umieść je na całej długości krawędzi najdłuższego boku urządzenia.

Potrzebne narzędzia

 • Aplikacja Reveal Spotlight w celu potwierdzenia, że urządzenie można zlokalizować na Mapie na żywo Reveal.

  Aplikację Spotlight można pobrać ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń z systemem iOS) lub ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń z systemem Android).

  btn-app-store__1_.svg btn-google-play.svg

 • Zaloguj się do aplikacji przy użyciu swoich poświadczeń Verizon Connect. Jeśli nie masz danych do logowania, skontaktuj się z administratorem.

 • Wiertarka akumulatorowa z metrycznymi i standardowymi wiertłami oraz nasadkami (do pracy z przeciwnakrętkami).
 • Okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu
 • Znacznik do oznaczania miejsca, w którym będą wiercone otwory.

Montaż urządzenia EAT-B

Krok 1: Zanotuj numer seryjny (SN) znajdujący się na urządzeniu.

Ten numer będzie potrzebny później przy potwierdzaniu, że urządzenie nawiązało połączenie z systemem Reveal. Numer seryjny znajduje się na etykiecie z boku urządzenia.

Krok 2: Znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania urządzenia.

Urządzenie powinno być zamontowane w miejscu zapewniającym dobrą widoczność nieba i niezakłócającym bezpiecznej eksploatacji zasobu oraz nie narażonym na zanieczyszczenia drogowe lub strumień wody pod wysokim ciśnieniem, które mogą uszkodzić urządzenie.

Nie montuj urządzenia pod podłogą w zamkniętej metalowej naczepie lub w kontenerze, gdyż może to ograniczyć łączność i przesył danych.

Nie należy montować urządzenia z ustawieniem w dół, pod zasobem sprzętowym, ponieważ odbicia od podłoża mogą pogorszyć odbiór sygnału i dokładność raportowania.

Możliwe miejsca montażu:

 • Górna część języka naczepy
 • Szyna zaczepu
 • Szyny boczne
 • Przegroda przednia

Nie należy montować urządzenia, dopóki nie zostanie ono aktywowane i sprawdzone.

Krok 3: Aktywuj i sprawdź urządzenie.

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu montażu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby wybudzić urządzenie*.
  • Nie trzymaj przycisku stanu wciśniętego zbyt długo, ponieważ urządzenie może przejść do trybu parowania Bluetooth. To urządzenie na chwilę obecną nie obsługuje funkcji Bluetooth. Jeżeli urządzenie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, zaczekaj około 30 sekund, aż dioda LED Bluetooth przestanie migać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.
 3. Naciśnij przycisk stanu ponownie, aby rozpocząć kontrolę stanu.
 4. Sprawdź kontrolki stanu (zob. tabela poniżej).

* Dotyczy wcześniejszych modeli

Jeżeli na etykiecie urządzenia podano, że wersja sprzętowa urządzenia to „A.11” lub wcześniejsza, musisz użyć dodatkowej siły i nacisnąć przycisk stanu.

EAT_HW_Rev.png

Zamiast używać tylko palca, użyj długopisu ze skuwką i przyłóż go pod kątem, aby nacisnąć dolną krawędź przycisku i przytrzymać go przez 1–3 sekundy, żeby wybudzić urządzenie.

EAT_with_capped_pen.png

Kontrolki stanu

Ikona Nazwa Stan
Battery EAT.png Bateria
 • 1 mignięcie = 10–25% naładowania
 • 2 mignięcia = 25–50% naładowania
 • 3 mignięcia = 50–75% naładowania
 • 4 mignięcia = 75–100% naładowania
Network EAT.png Sieć
 • Wolno miga: urządzenie szuka sieci
 • Świeci się światłem ciągłym: uzyskano połączenie z siecią
GPS EAT.png GPS
 • Wolno miga: urządzenie szuka lokalizacji GPS. Nie wskazuje stanu niepowodzenia/powodzenia. Aby potwierdzić zgłoszenie lokalizacji, sprawdź Mapę na żywo w aplikacji Spotlight lub w systemie Reveal.
BlueTooth EAT.png Bluetooth W tym momencie urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth dostępnych dla użytkownika. Jeżeli przycisk stanu zostanie przytrzymany dłużej niż przez 3 sekundy, urządzenie obejdzie test sieci i przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Jeżeli tryb parowania Bluetooth jest włączony: 1. Zaczekaj, aż kontrolka Bluetooth zgaśnie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu (przez 1–3 sekundy), aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.

Urządzenie przeprowadza test stanu baterii i sieci.
Po zwolnieniu przycisku stanu kontrolki mogą zaświecić się po 30 sekundach i pozostać włączone przez około 5 sekund. Aby ponownie sprawdzić stan, naciśnij przycisk stanu. Naciśnięcie przycisku stanu nie spowoduje wyłączenia urządzenia.

Krok 4: Sprawdź, czy urządzenie ma połączenie z firmą Verizon Connect.

Zasób powinien być widoczny w systemach Reveal i Spotlight z numerem seryjnym jako nazwą zasobu. Możesz wyszukać zasób, aby potwierdzić, że jest on pomyślnie połączony z Verizon Connect.

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest widoczne w systemie Spotlight:

 1. W systemie Spotlight przejdź do ekranu Map (Mapa).
 2. W polu Search (Wyszukiwanie) wprowadź numer seryjny urządzenia i dotknij opcji Search (Szukaj).


Asset in Spotlight.png

 1. Jeśli zasób sprzętowy ma połączenie, będzie on widoczny na ekranie Map (Mapa).
  Zasoby są oznaczone kwadratowymi ikonami.

Zasobów można również szukać w systemie Reveal.

 • W systemie Reveal wybierz kolejno opcje Admin > Asset List (Administrator > Lista zasobów).
 • W polu Search (Wyszukiwanie) wpisz numer seryjny urządzenia i naciśnij klawisz Enter.
  Jeśli zasób sprzętowy ma połączenie, będzie on widoczny na liście.


Asset List.png

Krok 5: Zamontuj urządzenie

Po aktywowaniu i sprawdzeniu urządzenia można je zamontować w zasobie sprzętowym.

Wskazówki dotyczące montażu

 • Im mniej metalu między urządzeniem a niebem, tym silniejsze sygnały sieci i GPS. Urządzenie nie powinno być otoczone metalem. W żadnym wypadku urządzenia nie wolno montować w metalowej skrzynce.
 • Należy utrzymywać urządzenie z dala od ruchomych części lub obszarów, które narażają je na działanie zanieczyszczeń drogowych lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.
 • Sposób orientacji urządzenia może wpływać na jego wydajność. Poniżej przedstawiono kilka preferowanych wariantów montażu:

Montaż urządzenia w pionie na pionowej powierzchni

vertical_vertical_preferred.png

Podczas montażu urządzenia w pionie na pionowej powierzchni preferowana orientacja jest oznaczona znakiem zaznaczenia Verizon prawą stroną do góry. W ten sposób przycisk stanu jest na dole, gdzie jest mniej narażony na działanie czynników atmosferycznych.

Montaż urządzenia w poziomie na pionowej powierzchni

vertical_horizontal_preferred.png

W przypadku montażu urządzenia w poziomie na pionowej powierzchni preferowana orientacja jest taka, że etykieta urządzenia (etykieta niewidoczna na obrazku) jest skierowana do dołu. W ten sposób etykieta jest chroniona przez zużyciem pod wpływem czynników atmosferycznych.

Montaż urządzenia na poziomej powierzchni

horizontal_horizontal_preferred.png

W przypadku montażu urządzenia na poziomej powierzchni znak zaznaczenia Verizon, który jest na przodzie urządzenia, ma być skierowany do góry. Montaż urządzenia skierowanego do dołu nie jest wskazany, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na dokładność raportowania.

 

Aby zamontować urządzenie:

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu montażu.
 2. Zaznacz pozycje czterech otworów montażowych.
 3. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. (W przypadku użycia wkrętów zaleca się wstępne nawiercenie otworów.)
 4. Przykręć urządzenie do zasobu sprzętowego za pomocą dołączonych śrub lub wkrętów.
  Nie należy używać nitów ani wkrętów z łbem stożkowym. Nie dokręcaj zbyt mocno. W przeciwnym razie może dojść do pęknięcia tworzywa sztucznego otaczającego otwór montażowy.

Krok 6: Zmień nazwę zasobu w systemie Reveal

Zasób jest widoczny w systemie Reveal z numerem seryjnym jako nazwą zasobu. Zalecamy zmianę nazwy zasobu, aby łatwiej było go zidentyfikować na Mapie na żywo oraz w raportach.

Aby zmienić nazwę zasobu:

 1. W systemie Reveal wybierz kolejno opcje Admin > Asset List (Administrator > Lista zasobów).
 2. W polu Search (Wyszukiwanie) wpisz numer seryjny urządzenia i naciśnij klawisz Enter.
 3. Wybierz ikonę Edit (Edytuj) obok zasobu.
 4. Wprowadź unikalną nazwę i numer zasobu.
 5. Wybierz opcję SAVE CHANGES (Zapisz zmiany).


Edit the asset name.png

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 7