Instrukcja montażu: Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe z zasilaniem sieciowym (dla systemu Reveal)

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: zaawansowany

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

W tej instrukcji opisano, jak zamontować urządzenie śledzące zasoby sprzętowe (EAT). Jest ona przeznaczona dla klientów Verizon Connect korzystających z systemu Reveal.

01 - EAT image.JPG

W tej instrukcji:

Krok 1: Przygotuj narzędzia

 • Wiertarka akumulatorowa z wiertłami metrycznymi i standardowymi. Rozmiary elementów montażowych podano w punkcie Co znajduje się w opakowaniu.
 • Okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu
 • Znacznik do oznaczania miejsca, w którym będą wiercone otwory
 • W przypadku wiercenia otworu przelotowego użyj przepustu kablowego i uszczelnij przepust silikonem. (Aby uniknąć korozji powierzchni metalowych, użyj silikonu na bazie poliuretanu zamiast środka z utwardzaczami kwasowymi).
 • Termokurczliwe zaciski oczkowe i złącza doczołowe
 • Izolacja ochronna
 • Smar dielektryczny
 • Taśma izolacyjna Super 33 lub lepsza
 • Przewód o grubości 16–18G (1,5–0,75 mm2do przedłużania połączeń (w razie potrzeby)
 • Opaski zaciskowe
 • Aplikacja Reveal Spotlight: Instalowanie aplikacji Reveal Spotlight

Krok 2: Sprawdź zawartość opakowania

 • Urządzenie EAT z podłączoną wiązką przewodów o długości 15 stóp (4,5 m)

 • 4 wkręty samogwintujące do metalu: standardowe 5/16 cala (8 mm) z łbem sześciokątnym, rozmiar 12, długość 1 cal (25 mm)
  screws.png

 • 4 śruby: 5/16 cala (8 mm) ząbkowane z łbem sześciokątnym, gwint 10-32, długość 1¼ cala (32 mm), szerokość 0,19 cala (5 mm)
  bolts.png

 • 4 przeciwnakrętki 3/8 cala (9,5 mm)
  nuts.png

 • 4 podkładki płaskie
  washers.png

Przed wierceniem zawsze uzyskaj zgodę i upewnij się, że nie uszkodzisz pobliskiego wyposażenia lub certyfikowanych konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem pomocy dotyczącym identyfikacji konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu.

W zależności od miejsca, w którym urządzenie ma być zamontowane, do jego montażu możesz użyć albo dołączonych wkrętów, albo śrub z przeciwnakrętkami i podkładkami. W przypadku użycia wkrętów lub śrub wstępne nawiercenie otworów może ułatwić wykonanie zadania. W zależności od zastosowania do montażu urządzenia można również użyć opasek zaciskowych lub taśmy VHB.

 • Jeśli nie można określić, które części tworzą konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu zdefiniowaną przez producenta, należy zawsze podjąć rozsądne działania, aby zamontować urządzenia w lokalizacjach, gdzie można je zamocować przy użyciu opasek kablowych i taśmy VHB.
  • Użyj co najmniej dwóch pasków taśmy VHB o szerokości 1 cala (25 mm) i umieść je na całej długości krawędzi najdłuższego boku urządzenia.

Krok 3: Zidentyfikuj części urządzenia

EAT_labels.png

 • Otwory montażowe (po jednym w każdym narożniku) (1)
 • Etykieta urządzenia z numerem seryjnym (SN) i międzynarodowym numerem identyfikacyjnym sprzętu mobilnego (IMEI) (2)
 • Kontrolki stanu baterii, połączenia sieciowego i sygnału GPS (3)
 • Przycisk stanu, który wybudza urządzenie, przeprowadza test stanu i wysyła raport (4)
 • Wiązka o długości 15 stóp (4,5 m) (5)

Numer seryjny (SN) i numer IMEI urządzenia znajdują się również na etykiecie na pudełku.

Naciśnięcie przycisku stanu nie spowoduje wyłączenia urządzenia.

Krok 4: Zapisz numer seryjny urządzenia

Zapisz numer seryjny urządzenia (SN). Ten numer będzie potrzebny później przy potwierdzaniu, że urządzenie nawiązało połączenie z systemem Reveal.

Numer seryjny (SN) urządzenia znajduje się na etykiecie urządzenia (zob. Krok 3 powyżej).

Krok 5: Znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania urządzenia

Miejsce zamontowania urządzenia zależy częściowo od rodzaju zasilanego zasobu sprzętowego.

Dokonując wyboru, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Należy utrzymywać urządzenie z dala od ruchomych części lub obszarów, które narażają je na działanie zanieczyszczeń drogowych lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo:
 • Urządzenia nie należy montować obok żadnych maszyn wytwarzających ciepło.
 • Anteny dookolne urządzenia pozwalają na montaż z ustawieniem do zewnątrz, do góry lub na boki.
 • Zamontowanie urządzenia pod podłogą, szczególnie w zamkniętej metalowej przyczepie lub kontenerze oraz jeśli urządzenie jest skierowane w dół, może ograniczyć łączność z siecią.

Możliwe miejsca montażu:

 • Górna część języka naczepy
 • Szyna zaczepu
 • Szyny boczne
 • Przegroda przednia

Urządzenie jest montowane w dalszym kroku.

Krok 6: Aktywuj i sprawdź urządzenie

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu montażu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby wybudzić urządzenie*.
  • Nie trzymaj przycisku stanu wciśniętego zbyt długo, ponieważ urządzenie może przejść do trybu parowania Bluetooth. To urządzenie na chwilę obecną nie obsługuje funkcji Bluetooth. Jeżeli urządzenie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, zaczekaj około 30 sekund, aż dioda LED Bluetooth przestanie migać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.
 3. Naciśnij przycisk stanu ponownie, aby rozpocząć kontrolę stanu.
 4. Sprawdź kontrolki stanu (zob. tabela poniżej).

* Dotyczy wcześniejszych modeli

Jeżeli na etykiecie urządzenia podano, że wersja sprzętowa urządzenia to „A.1.1” lub wcześniejsza, musisz użyć dodatkowej siły i nacisnąć przycisk stanu.

06-EAT_HW_Rev.png

Zamiast używać tylko palca, użyj długopisu ze skuwką i przyłóż go pod kątem, aby nacisnąć dolną krawędź przycisku i przytrzymać go przez 1–3 sekundy, żeby wybudzić urządzenie.

EAT_with_capped_pen.png

Tabela stanu kontrolek
Ikona Nazwa Stan
Battery_LED.png Bateria
 • 1 mignięcie = 10–25% naładowania
 • 2 mignięcia = 25–50% naładowania
 • 3 mignięcia = 50–75% naładowania
 • 4 mignięcia = 75–100% naładowania
Network_LED.png Sieć
 • Wolno miga: urządzenie szuka sieci
 • Świeci światłem ciągłym: uzyskano połączenie z siecią
GPS__LED.png GPS
 • Wolno miga: urządzenie szuka lokalizacji GPS.
  Nie wskazuje stanu niepowodzenia/powodzenia.
  Aby potwierdzić zgłoszenie lokalizacji, sprawdź Mapę na żywo w aplikacji Spotlight lub w systemie Reveal.
BlueTooth__LED.png Bluetooth
 • W tym momencie urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth dostępnych dla użytkownika.
  Jeżeli przycisk stanu zostanie przytrzymany dłużej niż przez 3 sekundy, urządzenie obejdzie test sieci i przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Jeżeli tryb parowania Bluetooth jest włączony:
  1. Zaczekaj, aż kontrolka Bluetooth zgaśnie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu (przez 1–3 sekundy), aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.
 • Urządzenie przeprowadza sprawdzenie stanu baterii, sieci i sygnału GPS.
 • Kontrolki mogą zaświecić się po 30 sekundach i pozostać włączone przez około 5 sekund. Aby ponownie sprawdzić status, naciśnij przycisk stanu. Drugie naciśnięcie przycisku stanu nie spowoduje wyłączenia urządzenia.

Krok 7: Podłącz urządzenie do źródła zasilania

Ten krok obejmuje:

Omówienie połączeń

Urządzenie EAT jest zasilane przez zasób sprzętowy, do którego urządzenie jest montowane. Źródło zasilania zasobu sprzętowego można podłączyć metodą 2-żyłową lub 3-żyłową.

 • Metodę 2-żyłową zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do naczep.
 • Metodę 3-żyłową, w której trzecią żyłę podłącza się do zapłonu, zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do zasobów ciężkiego sprzętu (kolor żółty), takiego jak koparko-ładowarki czy spycharki.
 • Najlepsze praktyki dotyczące okablowania

Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z wiązką przewodów.

Szczegółowe informacje na temat wiązki przewodów we/wy

Urządzenie EAT jest wyposażone w profilowaną wiązkę przewodów zasilających o długości 15,4 stopy (4,7 m) oraz wiązkę przewodów wejścia/wyjścia zakończoną kolorowymi przewodami:

Kolor Funkcja Rozmiar przewodu
[AWG (mm2)]

EAT_wiring_red.png Czerwony

Akumulator prądu stałego (źródło zasilania)

22 AWG

EAT_wiring_white.png Biały

Zapłon

26 AWG

EAT_wiring_black__1_.png Czarny

Masa

22 AWG

EAT_wiring_violet.png Fioletowy

Wejście cyfrowe 1: Sygnał wysoki ([+] wyzwalacza)

26 AWG

EAT_wiring_violet.pngEAT_wiring_black__2_.png Fioletowo-czarny

Wejście cyfrowe 1: Sygnał niski ([-] wyzwalacza)

26 AWG

EAT_wiring_blue.png Niebieski

Wejście cyfrowe 2: Sygnał wysoki ([+] wyzwalacza)

26 AWG

EAT_wiring_blue.pngEAT_wiring_black.pngNiebiesko-czarny

Wejście cyfrowe 2: Sygnał niski ([-] wyzwalacza)

26 AWG

EAT_wiring_brown.png Brązowy

Wyjście cyfrowe 1: Sygnał wysoki ([+] wyjścia)

26 AWG

EAT_wiring_green.png Zielony

Wyjście cyfrowe 1: Sygnał niski ([-] wyjścia)

26 AWG

EAT_wiring_gray.png Szary

Jednożyłowy we/wy
(nieużywany)*

26 AWG

 • Przewód jednożyłowy we/wy na chwilę obecną nie jest dostępny, ale planuje się go wykorzystać na późniejszym etapie.
 • Przewodem masowym są tak naprawdę trzy czarne przewody masowe połączone ze sobą na odkrytym końcu, co daje wrażenie, że jest to jeden przewód.

Informacje na temat połączeń przewodów czujnika (wejść cyfrowych)

Urządzenie EAT może wykrywać zmiany napięcia rzędu co najmniej 6 V w instalacjach 12–24 V i gdy na fazie jest napięcie, wymaga prądu o natężeniu 3 mA.

Dla każdego wejścia czujnika urządzenie wykorzystuje metodę konfiguracji z zastosowaniem żyły wyzwalającej / żyły odniesienia. W związku z tym na każdym wejściu należy wykonać dwa połączenia.

Monitorowany sygnał powinien mieć jeden z dwóch stanów napięcia. Jeden stan powinien wskazywać brak napięcia (tj. 0 V w przypadku odniesienia do masy), a drugi stan powinien wskazywać napięcie w zakresie 6–24 V.

W odniesieniu do wejść czujników należy stosować jedną z poniższych metod związanych z żyłami wyzwalającą i odniesienia.

W przypadku podłączania żył na potrzeby wyzwalacza dodatniego:

 • Do podłączenia wyzwalacza dodatniego użyj przewodu wejściowego o jednolitym kolorze.
 • Do podłączenia żyły odniesienia / masy wejścia użyj wielokolorowego przewodu wejściowego.

W przypadku podłączania przewodów na potrzeby wyzwalacza ujemnego:

 • Do podłączenia wyzwalacza ujemnego użyj wielokolorowego przewodu wejściowego.
 • Do podłączenia żyły odniesienia / napięcia odniesienia prądu stałego (+V DC) użyj przewodu wejściowego o jednolitym kolorze.

Należy sprawdzić sygnał napięciowy, aby upewnić się, że zapewnia on nieprzerwanie niezbędne wartości napięcia i prądu po ustawieniu w pozycji włączonej lub aktywnej.

Informacje na temat bezpieczników

EAT_Fuse_Holders.png

Wiązka przewodów urządzenia zawiera dwie oprawki odporne na warunki atmosferyczne z miniaturowymi bezpiecznikami wymiennymi 3 A. Dlatego nie ma potrzeby podłączania żadnych bezpieczników podczas montażu. W razie potrzeby bezpieczniki na wymianę można zakupić w dowolnym sklepie z częściami samochodowymi. Bezpieczniki znajdują się na czerwonym przewodzie zasilania prądem stałym urządzenia oraz na białym przewodzie zapłonu.

Podłączenie do źródła zasilania metodą 2-żyłową

 1. Podłącz czerwony przewód urządzenia do stałego źródła zasilania +12/24 V zasobu sprzętowego.
 2. Za pomocą końcówki pierścieniowej podłącz czarny przewód masowy urządzenia do ujemnego bieguna akumulatora zasobu sprzętowego lub za pomocą wkrętu samogwintującego i końcówki pierścieniowej podłącz czarny przewód masowy urządzenia do masy podwozia.
 3. Zwiń i zabezpiecz opaską kablową nadmiar wiązki urządzenia.
  Nie przycinaj wiązki, aby ją skrócić, chyba że poprosi o to klient. Skrócenie wiązki ograniczyłoby użyteczność urządzenia, gdyby ewentualnie zostało ono przeniesione do innego zasobu sprzętowego, oraz zwiększa ryzyko błędnego podłączenia przewodów.

Instalacja 2-żyłowa do montażu z przodu ciągników siodłowych z naczepą przy użyciu 7-stykowego złącza

 1. Odłącz płytkę montażową 7-stykowego złącza.

 2. Zamontuj urządzenie na ciągniku siodłowym z naczepą za pomocą dołączonego osprzętu montażowego.

 3. Wykorzystaj istniejący otwór przelotowy lub, jeśli nie jest on dostępny do użytku, wywierć nowy otwór przelotowy w poszyciu naczepy. Jeśli jest to nowy otwór, przeciągnij wiązkę przewodów przez przepust.

 4. Końcówkę wiązki przewodów przesuń w dół po wewnętrznej stronie ściany naczepy w kierunku 7-stykowego złącza.

  • Jeśli konieczne będzie przeciągniecie wiązki na drugą stronę, odłącz zamontowane wcześniej bezpieczniki od wiązki przewodów urządzenia.

  • Wykonaj pętlę ściekową w wiązce przewodów, aby zapobiec przedostawaniu się skroplin do połączeń elektrycznych.

  • Jeśli używany jest przepust, włóż go do otworu przelotowego. Nałóż silikon wokół przepustu, aby uszczelnić przelot.

 5. Przeciągnij wiązkę przewodów przez 7-stykowe złącze.

 6. Zamocuj ponownie przewody z bezpiecznikami za pomocą termokurczliwych złączy stykowych i sprawdź obecność bezpiecznika o wartości 3–5 amperów.

 7. Oddziel przewody czarny i czerwony od wiązki przewodów.

  • Nieużywane przewody wiązki przewodów przymocuj taśmą do osłony wiązki przewodów (nie przycinaj ich na niestandardową długość).

 8. Podłącz czarny przewód masowy urządzenia do białego przewodu / górnego styku 7-stykowego złącza naczepy za pomocą termokurczliwej końcówki pierścieniowej lub poprzez włożenie i owinięcie.

 9. Podłącz czerwony przewód zasilania prądem stałym urządzenia do niebieskiego przewodu pomocniczego „aux” / środkowego styku 7-stykowego złącza za pomocą termokurczliwej końcówki pierścieniowej lub poprzez włożenie i owinięcie.

  Nie podłączaj czerwonego przewodu zasilania do znacznika ani do biegu jałowego, chyba że wyraźnie wskazała to firma Verizon Connect.

Schemat 7-stykowego złącza dla naczep

Na tym schemacie 7-stykowego złącza pokazano typową kolorystykę przewodów i typowy układ styków.

7-Way Connector.png

Czerwony przewód urządzenia EAT należy podłączyć do złącza dodatniego zasilania bateryjnego poprzez obwód AUX/ABS naczepy, który zgodnie ze specyfikacją J560 ma kolor niebieski i odpowiada stykowi nr 7 pośrodku 7-stykowego złącza.

 1. Obie nowo zamontowane końcówki pierścieniowe pokryj smarem dielektrycznym lub w razie potrzeby smarem antykorozyjnym, a pozostałe odsłonięte części okablowania, które nie są chronione przez płaszcz wiązki przewodów, zabezpiecz izolacją ochronną.

 2. Załóż ponownie osłonę 7-stykowego złącza.
 3. Jeżeli urządzenie EAT montuje się metodą 2-żyłową, zmień konfigurację na 2-żyłową, wykonując następujące czynności:
  1. Zapisz numer seryjny urządzenia (zob. etykieta urządzenia w Kroku 3).
  2. Skontaktuj się z Obsługą klienta i podaj numer seryjny urządzenia.
  3. Poproś o podanie konfiguracji urządzenia metodą 2-żyłową.

   Nie podłączaj czerwonego przewodu zasilania do znacznika ani do biegu jałowego, chyba że wyraźnie wskazała to firma Verizon Connect.

Podłączenie do źródła zasilania metodą 3-żyłową

 1. Podłącz czerwony przewód zasilania prądem stałym do stałego źródła zasilania +12/24 V zasobu sprzętowego. W przypadku montażu na naczepie w celu doprowadzenia zasilania użyj przewodu AUX/ABS (na 7-stykowym złączu).
 2. Podłącz czarny przewód masowy urządzenia do ujemnego bieguna akumulatora zasobu sprzętowego. Jeśli nie można tego wykonać, podłącz go do uziemienia podwozia za pomocą końcówki pierścieniowej i wkrętu samogwintującego lub śruby fabrycznej.
 3. Podłącz biały przewód zapłonowy urządzenia do źródła zasilania +12/24 V prądu stałego zapłonu / odłączanego źródła zasilania zasobu sprzętowego. Źródło zapłonu zasobu sprzętowego będzie się różnić w zależności od rodzaju zasobu; może ono być zlokalizowane w stacyjce lub w skrzynce bezpiecznikowej zasobu sprzętowego.
 4. Zwiń i zabezpiecz opaską kablową nadmiar wiązki urządzenia.
  Nie przycinaj wiązki, aby ją skrócić, chyba że poprosi o to klient. Skrócenie wiązki ograniczyłoby użyteczność urządzenia, gdyby ewentualnie zostało ono przeniesione do innego zasobu sprzętowego, oraz zwiększa ryzyko błędnego podłączenia przewodów.

Instalacja 3-żyłowa do montażu w naczepach (kontenerach) chłodniczych

Większość naczep wymaga instalacji 2-żyłowej; wyjątkiem są naczepy chłodnicze, które zazwyczaj wymagają instalacji 3-żyłowej. Oprócz trzech przewodów głównych należy użyć przewodu wejścia cyfrowego, aby umożliwić monitorowanie czasu pracy silnika naczepy chłodniczej poprzez jej obwód zapłonowy.

Podłączenie do cyfrowych czujników wejściowych/wyjściowych

Po zamontowaniu okablowania urządzenia głównego można przejść do podłączenia przewodów wejściowych/wyjściowych czujników, jeśli jest to wymagane w zleceniu pracy. Funkcje czujników, takich jak WOM, wysięgnika, tylnych drzwi lub świateł, są opcjonalną częścią montażu. Jeżeli montaż nie obejmuje przewodów we/wy, pomiń ten krok i przejdź do Kroku 9: Montaż urządzenia.

Jak opisano w punkcie Szczegółowe informacje na temat wiązki przewodów, urządzenie EAT ma następujące wejścia/wyjścia:

 • Dwa wejścia cyfrowe. Wejścia te mogą przełączać się między biegunami dodatnim i ujemnym, nie są więc wymagane żadne przekaźniki. Każde wejście ma dwa przewody: jeden do sygnału wysokiego (złącza dodatniego) i jeden do sygnału niskiego (złącza ujemnego). Na każdym z używanych wejść powinny być podłączone obydwa przewody.
 • Jedno wyjście cyfrowe. Wyjście cyfrowe doprowadza ujemny sygnał 200 mA. Wyjście cyfrowe jest zazwyczaj używane do zasilania cewki przekaźnika lub funkcji takich jak brzęczyk bądź kontrolka.
 • Wejście i wyjście jednożyłowe (jeden przewód dla obydwu złączy). Wejście/wyjście jednożyłowe nie jest jeszcze obsługiwane przez to urządzenie, dlatego szary, jednożyłowy przewód urządzenia nie jest w tym momencie używany, ale jest planowany w późniejszej fazie produktu.

Krok 8: Sprawdź, czy urządzenie ma połączenie z firmą Verizon Connect.

Zasób powinien być widoczny w systemach Reveal i Spotlight z numerem seryjnym jako nazwą zasobu. Możesz wyszukać zasób, aby potwierdzić, że jest on pomyślnie połączony z Verizon Connect.

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest widoczne w systemie Spotlight:

 1. W systemie Spotlight przejdź do ekranu Map (Mapa).
  Asset in Spotlight.png
 2. W polu Search (Wyszukiwanie) wprowadź numer seryjny urządzenia i dotknij opcji Search (Szukaj).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Weryfikacja montażu w systemie Reveal.

Krok 9: Montaż urządzenia

Montaż wymagający użycia drabiny nie jest zalecany. Jednak w przypadku pracy na wysokości obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Przed wierceniem zawsze upewnij się, że nie uszkodzisz pobliskiego wyposażenia lub certyfikowanych konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu.

 1. Upewnij się, że zasób znajduje się w lokalizacji, w której są dobre sygnały GPS i sieci. Unikaj lokalizacji, w którym może był słaby sygnał (na przykład we wnętrzach budynków lub pod metalowym poszyciem).
 2. Umieść urządzenie tam, gdzie planujesz je zamontować oraz aktywuj je i przetestuj, jak opisano poniżej.
  1. Naciśnij raz przycisk stanu urządzenia, aby je wybudzić.
  2. Naciśnij przycisk stanu ponownie, aby zainicjować kontrole stanu urządzenia.

   Jeżeli kontrolka sieci komórkowej świeci się światłem ciągłym, połączenie z siecią zostało ustanowione prawidłowo.
   Jeżeli kontrolka GPS powoli miga, urządzenie szuka sygnału GPS i nie nastąpiło jeszcze pomyślne połączenie z sygnałem GPS.
 3. Trzymając urządzenie nieruchomo w lokalizacji, w której ma zostać zamontowane, dokładnie zaznacz miejsca pod cztery otwory montażowe.
 4. Jeżeli lokalizacja montażu jest właściwa, wywierć otwory montażowe.
  Wstępne nawiercenie otworów montażowych ułatwi wykonanie tego zadania.
 5. Przykręć urządzenie do zasobu sprzętowego za pomocą dołączonych śrub lub wkrętów.
  Do zabezpieczania urządzenia nie używaj nitów ani wkrętów z łbem wpuszczanym. Nie dokręcaj wkrętów ani śrub nadmiernym momentem (może to doprowadzić to pęknięcia lub złamania tworzywa sztucznego otaczającego otwory montażowe).

Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu urządzenia do monitorowania zasobów sprzętowych

We wskazówkach dotyczących montażu i orientacji urządzenia EAT podano przykładowe lokalizacje montażu na naczepach, przyczepach płaskich i przyczepach niskopodwoziowych oraz szczegóły dotyczące orientacji montażu preferowanej przez firmę Verizon Connect.

Sposób orientacji urządzenia może wpływać na jego wydajność.

Montowanie urządzenia pod panelami podłogowymi, wewnątrz zamkniętych metalowych naczep i w kontenerach może ograniczyć zdolność akwizycji sygnałów i przesyłania danych. Nie zalecamy montowania urządzenia skierowanego w dół pod zasobem, gdyż może to obniżyć dokładność raportowania.

Mimo że urządzenie EAT ma stopień ochrony IP67, zaleca się, aby trzymać je z dala od strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Należy również unikać źródeł dużego ciepła (+180°F / 82°C), ruchomych części i obszarów, w których urządzenie będzie narażone na uszkodzenie przez odpady.

Krok 10: Zaktualizuj metodę montażu w systemie Reveal

W systemie Reveal domyślnie ustawiona jest metoda 3-żyłowa (dla wyposażenia zasilanego i o podobnym charakterze).

W przypadku naczep, w których stosuje się połączenie 2-żyłowe, zmień metodę montażu w systemie Reveal na 2-żyłową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Aktualizacja ustawień metody instalacji lokalizatorów zasobów.

W przypadku naczep, w których stosuje się połączenie 2-żyłowe, zmień metodę montażu w systemie Reveal z 3-żyłowej (domyślnej) na 2-żyłową, aby zapewnić prawidłowe raportowanie.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2