Instrukcja dla pracownika: Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe z zasilaniem sieciowym (dla systemu Reveal)

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: zaawansowany

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

W tej instrukcji opisano, jak zamontować urządzenie śledzące zasoby sprzętowe (EAT). Jest ona przeznaczona dla profesjonalnych monterów.

Monterzy, którzy są już zaznajomieni z montażem urządzenia EAT, mogą skłonić się ku korzystaniu z aplikacji Reveal Hardware Installer i postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami.

EAT_product_shot.png

W tej instrukcji:

Urządzenia EAT i EAT-B wyglądają podobnie. Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń EAT ze zintegrowaną wiązką przewodów we/wy i zasilania.

Krok 1: Przygotuj narzędzia

 • Wiertarka akumulatorowa z wiertłami metrycznymi i standardowymi. Rozmiary elementów montażowych podano w punkcie Co znajduje się w opakowaniu.
 • Okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu
 • Znacznik do oznaczania miejsca, w którym będą wiercone otwory
 • W przypadku wiercenia otworu przelotowego użyj przepustu kablowego i uszczelnij przepust silikonem. (Aby uniknąć korozji powierzchni metalowych, użyj silikonu na bazie poliuretanu zamiast środka z utwardzaczami kwasowymi).
 • Termokurczliwe końcówki pierścieniowe
 • Termokurczliwe złącza doczołowe
 • Izolacja ochronna
 • Smar dielektryczny
 • Taśma izolacyjna Super 33 lub lepsza
 • Przewód o grubości 16–18G (1,5–0,75 mm2do przedłużania połączeń (w razie potrzeby)
 • Opaski kablowe
 • Aplikacja Reveal Hardware Installer Pobierz aplikację z:

Krok 2: Sprawdź zawartość opakowania

Co znajduje się w opakowaniu

 • Urządzenie EAT z podłączoną wiązką przewodów o długości 15 stóp (4,5 m)
 • 4 wkręty samogwintujące do metalu: standardowe 5/16 cala (8 mm) z łbem sześciokątnym, rozmiar 12, długość 1 cal (25 mm)
  screws.png
 • 4 śruby: 5/16 cala (8 mm) ząbkowane z łbem sześciokątnym, gwint 10-32, długość 1¼ cala (32 mm), szerokość 0,19 cala (5 mm)
  bolts.png
 • 4 przeciwnakrętki 3/8 cala (9,5 mm)
  nuts.png
 • 4 podkładki płaskie
  washers.png

Przed wierceniem zawsze uzyskaj zgodę i upewnij się, że nie uszkodzisz pobliskiego wyposażenia lub certyfikowanych konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem pomocy dotyczącym identyfikacji konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu.

W zależności od miejsca, w którym urządzenie ma być zamontowane, do jego montażu możesz użyć albo dołączonych wkrętów, albo śrub z przeciwnakrętkami i podkładkami. W przypadku użycia wkrętów lub śrub wstępne nawiercenie otworów może ułatwić wykonanie zadania. W zależności od zastosowania do montażu urządzenia można również użyć opasek zaciskowych lub taśmy VHB.

 • Jeśli nie można określić, które części tworzą konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu zdefiniowaną przez producenta, należy zawsze podjąć rozsądne działania, aby zamontować urządzenia w lokalizacjach, gdzie można je zamocować przy użyciu opasek kablowych i taśmy VHB.
  • Użyj co najmniej dwóch pasków taśmy VHB o szerokości 1 cala (2,5 cm) i umieść je na całej długości krawędzi najdłuższego boku lokalizatora.

Krok 3: Zidentyfikuj części urządzenia

EAT_labels.png

 • Otwory montażowe (po jednym w każdym narożniku) (1)
 • Etykieta urządzenia z numerem seryjnym (SN) i międzynarodowym numerem identyfikacyjnym sprzętu mobilnego (IMEI) (2)
 • Kontrolki stanu baterii, połączenia sieciowego i sygnału GPS (3)
 • Przycisk stanu, który wybudza urządzenie, przeprowadza test stanu i wysyła raport (4)
 • Wiązka o długości 15 stóp (4,5 m) (5)

Numer seryjny (SN) i numer IMEI urządzenia znajdują się również na etykiecie na pudełku.

Naciśnięcie przycisku stanu nie spowoduje wyłączenia urządzenia.

Krok 4: Zapisz numer seryjny urządzenia

Zapisz numer seryjny urządzenia (SN). Ten numer będzie potrzebny później przy potwierdzaniu, że urządzenie nawiązało połączenie z systemem Reveal.

Numer seryjny urządzenia znajduje się na etykiecie urządzenia (zob. Krok 3 powyżej).

W przypadku korzystania z aplikacji Reveal Hardware Installer aplikacja poprosi o zeskanowanie etykiety. Można zeskanować zarówno etykietę na urządzeniu, jak i etykietę na pudełku.

Krok 5: Aktywuj i sprawdź urządzenie

Po wykonaniu określonych kroków montażu w aplikacji Reveal Hardware Installer zostanie wyświetlona prośba o naciśnięcie przycisku stanu urządzenia przed zamontowaniem urządzenia. Spowoduje to aktywowanie i sprawdzenie urządzenia.

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu montażu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby wybudzić urządzenie*.
  • Nie trzymaj przycisku stanu wciśniętego zbyt długo, ponieważ urządzenie może przejść do trybu parowania Bluetooth. To urządzenie na chwilę obecną nie obsługuje funkcji Bluetooth. Jeżeli urządzenie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, zaczekaj około 30 sekund, aż dioda LED Bluetooth przestanie migać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.
 3. Naciśnij przycisk stanu ponownie, aby rozpocząć kontrolę stanu.
 4. Sprawdź kontrolki stanu. (zob. tabela w punkcie Kontrolki stanu poniżej).

* Dotyczy wcześniejszych modeli

Jeżeli na etykiecie urządzenia podano, że wersja sprzętowa urządzenia to „A.1.1” lub wcześniejsza, musisz użyć dodatkowej siły i nacisnąć przycisk stanu.

06-EAT_HW_Rev.png

Zamiast używać tylko palca, użyj długopisu ze skuwką i przyłóż go pod kątem, aby nacisnąć dolną krawędź przycisku i przytrzymać go przez 1–3 sekundy, żeby wybudzić urządzenie.

EAT_with_capped_pen.png

Jeżeli urządzenie jest włączane po raz pierwszy, może zaistnieć konieczność dwukrotnego naciśnięcia. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wybudzenie urządzenia, a drugie — rozpoczęcie kontroli stanu sieci.

Kontrolki stanu
EAT_status_LEDs.png

Urządzenie przeprowadza sprawdzenie stanu baterii, sieci i sygnału GPS po każdym naciśnięciu przycisku stanu. Wyniki sprawdzenia stanu są wyświetlane przez kontrolki stanu w sposób opisany poniżej. Kontrolki świecą się tylko przez krótki czas. Sprawdzenie można jednak powtórzyć, naciskając ponownie przycisk stanu, co przydaje się do określenia najlepszego miejsca na montaż urządzenia w zasobach sprzętowych.

Ikona Nazwa Stan
Battery_LED.png Bateria
 • 1 mignięcie = 10–25% naładowania
 • 2 mignięcia = 25–50% naładowania
 • 3 mignięcia = 50–75% naładowania
 • 4 mignięcia = 75–100% naładowania
Network_LED.png Sieć
 • Wolno miga: urządzenie szuka sieci
 • Świeci światłem ciągłym: uzyskano połączenie z siecią
GPS__LED.png GPS
 • Wolno miga: urządzenie szuka lokalizacji GPS. Nie wskazuje stanu niepowodzenia/powodzenia. Aby potwierdzić zgłoszenie lokalizacji, sprawdź Mapę na żywo w aplikacji Spotlight lub w systemie Reveal.
BlueTooth__LED.png Bluetooth
 • W tym momencie urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth dostępnych dla użytkownika. Jeżeli przycisk stanu zostanie przytrzymany dłużej niż przez 3 sekundy, urządzenie obejdzie test sieci i przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Jeżeli tryb parowania Bluetooth jest włączony:
  1. Zaczekaj, aż kontrolka Bluetooth zgaśnie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu (przez 1–3 sekundy), aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.

Krok 6: Znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania urządzenia.

Montaż wymagający użycia drabiny nie jest zalecany. Jednak w przypadku pracy na wysokości obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie wyposażenia ochronnego i przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Miejsce zamontowania urządzenia zależy częściowo od rodzaju zasobu sprzętowego.

W lokalizacji montażu wymagane są połączenia sieciowe i GPS.

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu, w którym chcesz je zamontować.
 2. Test sieci i GPS wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku stanu urządzenia i odczytanie kontrolek stanu.
 3. Jeśli kontrolki nie wskazują pomyślnego połączenia z siecią i ustalenia pozycji GPS, powtórz test w innej lokalizacji, aż do momentu pomyślnego połączenia z siecią i ustalenia pozycji GPS.
 • Upewnij się, że zasób nie znajduje się w miejscu, gdzie sieć lub sygnał GPS mogą zostać osłabione podczas montażu, na przykład pod metalowym poszyciem.
 • Należy utrzymywać urządzenie z dala od ruchomych części lub obszarów, które narażają je na działanie zanieczyszczeń drogowych lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Urządzenia nie należy również montować obok żadnych maszyn wytwarzających ciepło.
 • Nie zalecamy montowania urządzenia skierowanego w dół pod zasobem, gdyż odbicia sygnału od podłoża mogą obniżyć dokładność raportowania.

Możliwe miejsca montażu:

 • Górna część języka naczepy
 • Szyna zaczepu
 • Szyny boczne
 • Przegroda przednia

Urządzenie jest montowane w dalszym kroku.

Krok 7: Skonfiguruj urządzenie

Jeżeli urządzenie EAT montuje się metodą 2-żyłową, zmień konfigurację na 2-żyłową, wykonując następujące czynności:

 1. Zapisz numer seryjny urządzenia (zob. Krok 4: Zapisz numer seryjny urządzenia).
 2. Skontaktuj się z Obsługą techniczną i podaj numer seryjny urządzenia.
 3. Poproś o podanie konfiguracji urządzenia metodą 2-żyłową.
  Na chwilę obecną konfigurację 2-żyłową lub 3-żyłową może ustawić wyłącznie pracownik Obsługi technicznej.

Używanie aplikacji Reveal Hardware Installer

Reveal_Install_logo.png

Przed zamontowaniem urządzenia na zasobach sprzętowych należy wykonać następujące czynności z poziomu aplikacji Reveal Hardware Installer:

 1. Wybierz zlecenie pracy, a następnie zeskanuj kod kreskowy urządzenia lub wprowadź numer ESN urządzenia.
  Scan_the_device.png
 2. Wybierz z listy pozycję Multi PWRD Asset Devices (Zasoby sprzętowe z różnym zasilaniem). (Należy pamiętać, że wybór dotyczy wszystkich urządzeń śledzących zasoby, zarówno zasilane, jak i niezasilane).
  Select_Serivce_Type.png
 3. Sprawdź urządzenie pod kątem łączności z siecią i ustalenia lokalizacji GPS. (zob. Krok 5: Aktywowanie i sprawdzenie urządzenia zgodnie z punktem Kontrolki stanu). Activation_and_testing.png
 4. Wybierz metodę okablowania (2- lub 3-żyłową) (zob. punkt Okablowanie urządzenia). Wiring_the_EAT.png
 5. Wprowadź informacje o zasobach. EAT_Asset_Details.png
 6. Podłącz okablowanie do urządzenia, a następnie podłącz urządzenie do zasobu sprzętowego (zob. Krok 9: Montaż urządzenia). Po podłączeniu okablowania, lecz przed montażem, ponownie naciśnij przycisk stanu, aby potwierdzić, że kontrolki sieci i lokalizacji GPS świecą się po podłączeniu okablowania urządzenia. Mount_the_EAT_device.png
 7. Wykonaj konfigurację i aktywację urządzenia. EAT_Setup_Complete.png

Na chwilę obecną konfigurację (2-żyłową lub 3-żyłową) urządzenia EAT może ustawić wyłącznie pracownik Obsługi technicznej.

Okablowanie urządzenia

Krok 8: Podłącz urządzenie do źródła zasilania

Ten krok obejmuje:

Omówienie połączeń

Urządzenie EAT jest zasilane przez zasób sprzętowy, do którego urządzenie jest montowane. Źródło zasilania zasobu sprzętowego można podłączyć metodą 2-żyłową lub 3-żyłową. Aplikacja Reveal Hardware Installer wyświetli monit o wybranie jednej z opcji.

 • Metodę 2-żyłową zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do naczep.
 • Metodę 3-żyłową, w której trzecią żyłę podłącza się do zapłonu, zazwyczaj stosuje się w odniesieniu do zasobów ciężkiego sprzętu (kolor żółty), takiego jak koparko-ładowarki czy spycharki.
 • Najlepsze praktyki dotyczące okablowania

Schemat okablowania wiązki przewodów urządzenia

Urządzenie EAT jest wyposażone w profilowaną wiązkę przewodów zasilających o długości 15,4 stopy (4,7 m) oraz wiązkę przewodów wejścia/wyjścia zakończoną kolorowymi przewodami:

Kolor przewodu Funkcja Rozmiar przewodu
[AWG (mm2)]
Czerwony Przewód zasilania + baterii z oprawką bezpiecznika 3 A 22 (0,34)
Biały Przewód zasilania zapłonu z oprawką bezpiecznika 3 A 26 (0,14)
Czarny Masa 22 (0,34)
Fioletowy Przewód [+] wyzwalacza wejścia cyfrowego 1 26 (0,14)
Fioletowo-czarny Przewód odniesienia [-] wejścia cyfrowego 1 26 (0,14)
Niebieski Przewód odniesienia [-] wejścia cyfrowego 1 26 (0,14)
Niebiesko-czarny Przewód odniesienia [-] wejścia cyfrowego 2 26 (0,14)
Brązowy [+] wyjścia wyjścia cyfrowego 1 26 (0,14)
Zielony [-] wyjścia wyjścia cyfrowego 1 26 (0,14)
Szary Wejście/wyjście 1-żyłowe (obecnie nieużywane) 26 (0,14)
 • Przewód 1-żyłowy we/wy na chwilę obecną nie jest dostępny, ale planuje się go wykorzystać na późniejszym etapie.
 • Przewodem masowym są tak naprawdę trzy czarne przewody masowe połączone ze sobą na odkrytym końcu, co daje wrażenie, że jest to jeden przewód.

Informacje na temat bezpieczników

Wiązka przewodów urządzenia zawiera dwie oprawki odporne na warunki atmosferyczne z miniaturowymi bezpiecznikami wymiennymi 3 A. Dlatego nie ma potrzeby podłączania żadnych bezpieczników podczas montażu. W razie potrzeby bezpieczniki na wymianę można zakupić w dowolnym sklepie z częściami samochodowymi. Bezpieczniki znajdują się na czerwonym przewodzie zasilania prądem stałym urządzenia oraz na białym przewodzie zapłonu.

EAT_Fuse_Holders.png

Podłączenie do źródła zasilania metodą 2-żyłową

 1. Podłącz czerwony przewód urządzenia do stałego źródła zasilania +12/24 V zasobu sprzętowego.
 2. Za pomocą końcówki pierścieniowej podłącz czarny przewód masowy urządzenia do ujemnego bieguna akumulatora zasobu sprzętowego lub za pomocą wkrętu samogwintującego i końcówki pierścieniowej podłącz czarny przewód masowy urządzenia do masy podwozia.
 3. Zwiń i zabezpiecz opaską kablową nadmiar wiązki urządzenia.
  Nie przycinaj wiązki, aby ją skrócić, chyba że poprosi o to klient. Skrócenie wiązki ograniczyłoby użyteczność urządzenia, gdyby ewentualnie zostało ono przeniesione do innego zasobu sprzętowego, oraz zwiększa ryzyko błędnego podłączenia przewodów.

Instalacja 2-żyłowa do montażu z przodu ciągników siodłowych z naczepą przy użyciu 7-stykowego złącza

 1. Odłącz płytkę montażową 7-stykowego złącza.

 2. Zamontuj urządzenie na ciągniku siodłowym z naczepą za pomocą dołączonego osprzętu montażowego.

 3. Wykorzystaj istniejący otwór przelotowy lub, jeśli nie jest on dostępny do użytku, wywierć nowy otwór przelotowy w poszyciu naczepy. Jeśli jest to nowy otwór, przeciągnij wiązkę przewodów przez przepust.

 4. Końcówkę wiązki przewodów przesuń w dół po wewnętrznej stronie ściany naczepy w kierunku 7-stykowego złącza.

  • Jeśli konieczne będzie przeciągniecie wiązki na drugą stronę, odłącz zamontowane wcześniej bezpieczniki od wiązki przewodów urządzenia.

  • Wykonaj pętlę ściekową w wiązce przewodów, aby zapobiec przedostawaniu się skroplin do połączeń elektrycznych.

  • Jeśli używany jest przepust, włóż go do otworu przelotowego. Nałóż silikon wokół przepustu, aby uszczelnić przelot.

 5. Przeciągnij wiązkę przewodów przez 7-stykowe złącze.

 6. Zamocuj ponownie przewody z bezpiecznikami za pomocą termokurczliwych złączy stykowych i sprawdź obecność bezpiecznika o wartości 3–5 amperów.

 7. Oddziel przewody czarny i czerwony od wiązki przewodów.

  • Nieużywane przewody wiązki przewodów przymocuj taśmą do osłony wiązki przewodów (nie przycinaj ich na niestandardową długość).

 8. Podłącz czarny przewód masowy urządzenia do białego przewodu / górnego styku 7-stykowego złącza naczepy za pomocą termokurczliwej końcówki pierścieniowej lub poprzez włożenie i owinięcie.

 9. Podłącz czerwony przewód zasilania prądem stałym urządzenia do niebieskiego przewodu pomocniczego „aux” / środkowego styku 7-stykowego złącza za pomocą termokurczliwej końcówki pierścieniowej lub poprzez włożenie i owinięcie.

  Nie podłączaj czerwonego przewodu zasilania do znacznika ani do biegu jałowego, chyba że wyraźnie wskazała to firma Verizon Connect.


Schemat 7-stykowego złącza dla naczep

Na tym schemacie 7-stykowego złącza pokazano typową kolorystykę przewodów i typowy układ styków.

Wire colours.png

Czerwony przewód urządzenia EAT należy podłączyć do złącza dodatniego zasilania bateryjnego poprzez obwód AUX/ABS naczepy, który zgodnie ze specyfikacją J560 ma kolor niebieski i odpowiada stykowi nr 7 pośrodku 7-stykowego złącza.

 1. Obie nowo zamontowane końcówki pierścieniowe pokryj smarem dielektrycznym lub w razie potrzeby smarem antykorozyjnym, a pozostałe odsłonięte części okablowania, które nie są chronione przez płaszcz wiązki przewodów, zabezpiecz izolacją ochronną.

 2. Załóż ponownie osłonę 7-stykowego złącza.
  Zapoznaj się z typową kolorystyką i typowym układem styków powyżej.
  Czerwony przewód zasilania urządzenia podłącz do niebieskiego przewodu pomocniczego naczepy.
  Czarny przewód masowy urządzenia podłącz do białego przewodu masowego naczepy.

  Nie podłączaj czerwonego przewodu zasilania do znacznika ani do biegu jałowego, chyba że wyraźnie wskazała to firma Verizon Connect.

Podłączenie do źródła zasilania metodą 3-żyłową

 1. Podłącz czerwony przewód zasilania prądem stałym do stałego źródła zasilania +12/24 V zasobu sprzętowego. W przypadku montażu na naczepie w celu doprowadzenia zasilania użyj przewodu AUX/ABS (na 7-stykowym złączu).
 2. Podłącz czarny przewód masowy urządzenia do ujemnego bieguna akumulatora zasobu sprzętowego. Jeśli nie można tego wykonać, podłącz go do uziemienia podwozia za pomocą końcówki pierścieniowej i wkrętu samogwintującego lub śruby fabrycznej.
 3. Podłącz biały przewód zapłonowy urządzenia do źródła zasilania +12/24 V prądu stałego zapłonu / odłączanego źródła zasilania zasobu sprzętowego. Źródło zapłonu zasobu sprzętowego będzie się różnić w zależności od rodzaju zasobu; może ono być zlokalizowane w stacyjce lub w skrzynce bezpiecznikowej zasobu sprzętowego.
 4. Zwiń i zabezpiecz opaską kablową nadmiar wiązki urządzenia.
  Nie przycinaj wiązki, aby ją skrócić, chyba że poprosi o to klient. Skrócenie wiązki ograniczyłoby użyteczność urządzenia, gdyby ewentualnie zostało ono przeniesione do innego zasobu sprzętowego, oraz zwiększa ryzyko błędnego podłączenia przewodów.

Instalacja 3-żyłowa do montażu w naczepach (kontenerach) chłodniczych

Większość naczep wymaga instalacji 2-żyłowej; wyjątkiem są naczepy chłodnicze, które zazwyczaj wymagają instalacji 3-żyłowej. Oprócz trzech przewodów głównych należy użyć przewodu wejścia cyfrowego, aby umożliwić monitorowanie czasu pracy silnika naczepy chłodniczej poprzez jej obwód zapłonowy.

Podłączenie do cyfrowych czujników wejściowych/wyjściowych

Po zamontowaniu okablowania urządzenia głównego można przejść do podłączenia przewodów wejściowych/wyjściowych czujników, jeśli jest to wymagane w zleceniu pracy. Funkcje czujników, takich jak WOM, wysięgnika, tylnych drzwi lub świateł, są opcjonalną częścią montażu. Jeśli montaż nie obejmuje okablowania we/wy, pomiń ten punkt i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji Reveal Hardware Installer.

Urządzenie EAT jest wyposażone w następujące wejścia/wyjścia:

 • Dwa wejścia cyfrowe. Wejścia te mogą przełączać się między biegunami dodatnim i ujemnym, nie są więc wymagane żadne przekaźniki. Każde wejście ma dwa przewody: jeden do sygnału wysokiego (złącza dodatniego) i jeden do sygnału niskiego (złącza ujemnego). Na każdym z używanych wejść powinny być podłączone obydwa przewody.
 • Jedno wyjście cyfrowe. Wyjście cyfrowe dostarcza ujemny sygnał 200 mA. Wyjście cyfrowe jest zazwyczaj używane do zasilania cewki przekaźnika lub funkcji takich jak brzęczyk lub kontrolka.
 • Wejście i wyjście jednożyłowe (jeden przewód dla obydwu złączy). Wejście/wyjście jednożyłowe nie jest jeszcze obsługiwane przez to urządzenie; dlatego też szary, jednożyłowy przewód urządzenia nie jest w tym momencie używany, ale jest planowany w późniejszej fazie produktu.

Montaż urządzenia

Krok 9: Zamontuj urządzenie

Montaż wymagający użycia drabiny nie jest zalecany. Jednak w przypadku pracy na wysokości obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Przed wierceniem zawsze upewnij się, że nie uszkodzisz pobliskiego wyposażenia lub certyfikowanych konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu.

 1. Upewnij się, że zasób znajduje się w lokalizacji, w której są dobre sygnały GPS i sieci. Unikaj lokalizacji, w którym może był słaby sygnał (na przykład we wnętrzach budynków lub pod metalowym poszyciem).
 2. Umieść urządzenie tam, gdzie planujesz je zamontować oraz aktywuj je i przetestuj, jak opisano poniżej.
  1. Naciśnij raz przycisk stanu urządzenia, aby je wybudzić.
  2. Naciśnij przycisk stanu ponownie, aby zainicjować kontrole stanu urządzenia.

   Jeżeli kontrolka sieci komórkowej świeci się światłem ciągłym, połączenie z siecią zostało ustanowione prawidłowo.
   Jeżeli kontrolka GPS powoli miga, urządzenie szuka sygnału GPS i nie nastąpiło jeszcze pomyślne połączenie z sygnałem GPS.
 3. Trzymając urządzenie nieruchomo w lokalizacji, w której ma zostać zamontowane, dokładnie zaznacz miejsca pod cztery otwory montażowe.
 4. Jeżeli lokalizacja montażu jest właściwa, wywierć otwory montażowe.
  Wstępne nawiercenie otworów montażowych ułatwi wykonanie tego zadania.
 5. Przykręć urządzenie do zasobu sprzętowego za pomocą dołączonych śrub lub wkrętów.
  Do zabezpieczania urządzenia nie używaj nitów ani wkrętów z łbem wpuszczanym. Nie dokręcaj wkrętów ani śrub nadmiernym momentem (może to doprowadzić to pęknięcia lub złamania tworzywa sztucznego otaczającego otwory montażowe).

Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu i orientacji urządzenia do monitorowania zasobów sprzętowych

Kliknij link do wskazówek dotyczących montażu, aby zapoznać się z przykładowymi lokalizacjami montażu na naczepach, przyczepach płaskich i przyczepach niskopodwoziowych, o które prosili inni klienci, oraz z wytycznymi dotyczącymi preferowanej orientacji montażu firmy Verizon Connect.

Sposób orientacji urządzenia może wpływać na jego wydajność.

Montowanie urządzeń zasilanych bateryjnie pod panelami podłogowymi, wewnątrz zamkniętych metalowych naczep i w kontenerach może ograniczyć zdolność akwizycji sygnałów i przesyłania danych. Nie zalecamy montowania urządzenia skierowanego w dół pod zasobem, gdyż może to obniżyć dokładność raportowania.

Mimo że urządzenie EAT ma stopień ochrony IP67, zaleca się, aby trzymać je z dala od strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Należy również unikać źródeł dużego ciepła (+180°F / 82°C), ruchomych części i obszarów, w których urządzenie będzie narażone na uszkodzenie przez odpady.


Montaż urządzenia w pionie na pionowej powierzchni

vertical_vertical_preferred.png

Podczas montażu urządzenia w pionie na pionowej powierzchni preferowana orientacja jest oznaczona znakiem zaznaczenia Verizon prawą stroną do góry. W ten sposób przycisk stanu jest na dole, gdzie jest mniej narażony na działanie czynników atmosferycznych.

Montaż urządzenia w poziomie na pionowej powierzchni

vertical_horizontal_preferred.png

W przypadku montażu urządzenia w poziomie na pionowej powierzchni, preferowana orientacja jest taka, że etykieta urządzenia (etykieta niewidoczna na obrazku) jest skierowana do dołu. W ten sposób etykieta jest chroniona przez zużyciem pod wpływem czynników atmosferycznych.

Montaż urządzenia na poziomej powierzchni

horizontal_horizontal_preferred.png

W przypadku montażu urządzenia na poziomej powierzchni znak zaznaczenia Verizon, który jest na przodzie urządzenia, ma być skierowany do góry. Montaż urządzenia skierowanego do dołu nie jest wskazany, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na dokładność raportowania.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1