Instrukcja instalacji: Urządzenie Vehicle Data Device z kablem rozdzielającym

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Średniozaawansowany

Instalatorzy muszą umieć demontować deski rozdzielcze i zestawy wskaźników, a także umieć bezpiecznie mocować i montować urządzenia.

 

W niniejszej instrukcji opisano sposób montażu urządzenia Vehicle Data Device z zastosowaniem kabla rozdzielającego.

Wymagany czas: 20–30 minut

Kabel rozdzielający umożliwia pozostawienie wolnego portu OBD-II na potrzeby skanowania przy użyciu narzędzia diagnostycznego i ukrycie Vehicle Data Device.

W przypadku montażu kamery Verizon Connect skierowanej na drogę w tym samym pojeździe port OBD-II należy pozostawić wolny, podłączając kabel rozdzielający do przelotki OBD-II dołączonej do zestawu kamery.

Podczas instalacji urządzenia Vehicle Data Device silnik musi być WYŁĄCZONY.

W tej instrukcji:

Krok 1: Sprawdzenie zawartości opakowania
Krok 2: Identyfikacja części kabla rozdzielającego
Krok 3: Wybór metody montażu
Krok 4: Rejestracja informacji o urządzeniu i pojeździe
Krok 5: Lokalizacja portu OBD-II w pojeździe
Krok 6: Demontaż portu OBD-II
Krok 7: Montaż zamiennego portu OBD-II
Krok 8: Zamocowanie zamiennego portu OBD-II
Krok 9: Podłączenie przelotki OBD-II (opcjonalnie)
Krok 10: Podłączenie złącza obejściowego do pierwotnego portu OBD-II
Krok 11: Podłączenie urządzenia Vehicle Data Device do kabla rozdzielającego
Krok 12: Zamocowanie urządzenia Vehicle Data Device
Krok 13: Włączenie silnika
Krok 14: Weryfikowanie montażu w systemie Reveal

Krok 1: Sprawdzenie zawartości opakowania

Box_contents.png

(A) Urządzenie Vehicle Data Device

Zestaw kabla rozdzielającego urządzenia Vehicle Data Device zawierający

(B) Kabel rozdzielający | urządzenie Vehicle Data Device do portu OBD-II
(C) Adaptery pojazdu (14)
(D) Zaciski adapterów (4)
(E) Narzędzie do zdejmowania zacisków (1)
(F) Opaski zaciskowe (5)
(G) Instrukcja konfiguracji

Krok 2: Identyfikacja części kabla rozdzielającego

Y-cable_annotated.png

Kabel rozdzielający ma następujące części:

(A) Czarne złącze zamienne (służy do zamiany portu OBD-II w pojeździe)
(B) Żółte złącze obejściowe (służy do podłączenia do portu OBD-II w pojeździe)
(C) Bezpiecznik
(D) Niebieskie złącze urządzenia (służy do podłączenia do urządzenia Vehicle Data Device)

Krok 3: Wybór metody montażu

Można wybrać jedną z dwóch metod montażu: z wykorzystaniem aplikacji Spotlight i bez aplikacji Spotlight.
Zaleca się przeprowadzenie instalacji i konfiguracji urządzenia Vehicle Data Device przy użyciu aplikacji Spotlight.

Korzystanie z aplikacji Spotlight

Gdy używasz aplikacji Spotlight do zainstalowania urządzenia Vehicle Data Device, aplikacja:

 • prowadzi Cię przez proces montażu i konfiguracji urządzenia;
 • przypisuje urządzenie do pojazdu;
 • umożliwia wprowadzenie informacji o pojeździe;
 • łączy urządzenie z usługą Verizon Connect;
 • zapewnia pomoc, gdy jej potrzebujesz.

Bez aplikacji Spotlight

Gdy nie używasz aplikacji Spotlight do zainstalowania urządzenia Vehicle Data Device:

 • urządzenie Vehicle Data Device będzie działać tylko w trybie GPS;
 • urządzenie Vehicle Data Device nie będzie odbierać danych od modułu sterowania silnikiem (ECM) pojazdu;
 • niektóre dane, np. odczyty odometru obliczone za pomocą VBUS, będą zatem niedostępne;
 • wciąż możesz śledzić pojazd i odbierać alerty o ostrej jeździe. Aby aktywować moduł ECM w kompatybilnych pojazdach bez użycia aplikacji Spotlight, skontaktuj się z Obsługą klienta.

Krok 4: Rejestracja informacji o urządzeniu i pojeździe

Zarejestruj numer IMEI urządzenia i dane pojazdu, w którym jest ono montowane. Te informacje będą potrzebne później w celu weryfikacji montażu.

box_label, device_label.png

Numer IMEI można znaleźć z tyłu urządzenia lub na etykiecie pudełka.

Krok 5: Lokalizacja portu OBD-II w pojeździe

Locate_OBD-II_lhs.png

 1. Przestaw pojazd w miejsce z dobrym zasięgiem sieci.
 2. Upewnij się, że pojazd ma wyłączony zapłon.
 3. Zlokalizuj port OBD-II w pojeździe.
  Port OBD-II zwykle znajduje się pod pulpitem wskaźników lub poniżej kolumny kierownicy. Jeśli portu OBD-II nie ma pod kolumną kierownicy, poszukaj go w miejscach oznaczonych na rysunku.
  Pomocne informacje na temat lokalizacji portu OBD-II zawiera temat Znajdowanie portu OBD-II.

Krok 6: Demontaż portu OBD-II

 1. Zdejmij pokrywę, która może zasłaniać port OBD-II w pojeździe.
 2. Wyjmij port OBD-II z uchwytu montażowego, wciskając występy zwalniające lub odkręcając śruby, którymi jest przymocowany.

Unmount_OBDii.png

W celu wymontowania portu OBD-II może być konieczne zdjęcie panelu pulpitu wskaźników.

Podczas demontażu portu OBD-II pojazdu należy zachować szczególną ostrożność. Naprężenie przewodów lub inne uszkodzenie portu może spowodować problemy z osiągami pojazdu.

Krok 7: Montaż zamiennego portu OBD-II

 1. Wybierz adapter pojazdu odpowiedni do marki pojazdu, korzystając z dołączonej listy adapterów.
  Każdy adapter pojazdu ma nadrukowany numer. Aby dobrać odpowiedni adapter do pojazdu, skorzystaj z dołączonej listy adapterów. Jeżeli marki pojazdu nie ma na liście, wybierz adapter, którego kształt jest najbardziej zbliżony do kształtu portu OBD-II w pojeździe. Vehicle List Table.png
 2. Nasuń adapter pojazdu na czarne złącze zamienne kabla rozdzielającego i dociśnij go do oporu.
  Krawędź adaptera, która zostanie zabezpieczona zaciskami (zobacz kolejny krok pomocniczy), nasuwa się na złącze jako ostatnia.
  Po prawidłowym umieszczeniu adaptera na złączu i dociśnięciu go do oporu jego krawędź wyrówna się z rowkiem na złączu.
  Jeżeli krawędź adaptera nie wyrówna się z rowkiem na złączu, zdejmij adapter, nasuń go na złącze odwrotnie i dopchnij do oporu,
 3. a następnie przymocuj adapter do złącza zamiennego, wsuwając 2 zaciski metalowe, po jednym z każdej strony, wzdłuż rowka na złączu.

Krok 8: Montaż zamiennego portu OBD-II

mount_replacement_obd-ii-port.png

Przykręć lub zatrzaśnij zespół zamiennego portu OBD-II w miejscu pierwotnego portu OBD-II pojazdu.

Krok 9: Podłączenie przelotki OBD-II (opcjonalnie)

Jeżeli wraz z urządzeniem Vehicle Data Device instalowana jest kamera Verizon Connect skierowana na drogę, podłącz przelotkę OBD-II do pierwotnego portu OBD-II w pojeździe.

Przelotka OBD-II jest dołączona do zestawu kamery.

connect_obd-ii_passthrough.png

Krok 10: Podłączenie złącza obejściowego do pierwotnego portu OBD-II

bypass_connector_to_obd-ii.png

 1. Podłącz (żółte) złącze obejściowe kabla rozdzielającego do pierwotnego portu OBD-II w pojeździe (lub do przelotki OBD-II, jeśli ją zastosowano).
 2. Przymocuj złącze obejściowe do portu OBD-II za pomocą opaski zaciskowej.

Krok 11: Podłączenie urządzenia Vehicle Data Device do kabla rozdzielającego

Przed przystąpieniem do wykonania tej czynności upewnij się, czy silnik jest nadal wyłączony.

 1. Podłącz urządzenie Vehicle Data Device do złącza urządzenia kabla rozdzielającego.
  vdd_into_y-cable.png
 2. Nasłuchuj sygnału dźwiękowego.
  Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie Vehicle Data Device jest prawidłowo podłączone i zasilane.
  Nie słychać sygnału dźwiękowego?

Krok 12: Zamocowanie urządzenia Vehicle Data Device

Jeśli dodatkowo instalujesz kamerę skierowaną na drogę przy użyciu kabla rozdzielającego w tym samym pojeździe, nie montuj urządzenia Vehicle Data Device do momentu zainstalowania kamery. Zainstaluj kamerę skierowaną na drogę.

 1. Poszukaj stabilnego miejsca montażu pod pulpitem wskaźników, takiego jak wiązka przewodów lub wspornik.
  Przy wyborze miejsca montażu weź pod uwagę następujące kwestie:
  Nie należy montować urządzenia bezpośrednio pod metalowymi powierzchniami, ponieważ może to blokować sygnał sieci i sygnał GPS.
  Urządzenie należy solidnie zamocować, aby nie mogło się przemieszczać. Jeśli urządzenie nie będzie dobrze przymocowane, będzie to miało wpływ na dokładność rejestrowania zdarzeń ostrej jazdy.
  Kabel należy zwinąć i zabezpieczyć tak, aby nie przeszkadzał kierowcy ani nie utrudniał normalnej obsługi pojazdu.
 2. Przymocuj urządzenie opaskami zaciskowymi.
  secure-device_with_zipties.png

 3. Ułóż przewody i zabezpiecz je opaskami zaciskowymi.
 4. Sprawdź, czy wszystko jest dobrze przymocowane, i w razie potrzeby odetnij nadmiarowe odcinki opasek zaciskowych.

Krok 13: Włączenie silnika

Włącz silnik po upływie 10 minut.

Odczekaj 10 minut przed włączeniem silnika. Dzięki temu urządzenie Vehicle Data Device będzie mieć czas na pobranie najnowszych aktualizacji.

Krok 14: Weryfikowanie montażu w systemie Reveal

W tym kroku wyjaśniono, jak sprawdzić w systemie Reveal, czy urządzenie Vehicle Data Device zostało prawidłowo zamontowane.

 1. Zaloguj się do systemu Reveal.
 2. Na Mapie na żywo wybierz ikonę wyszukiwania.
 3. Wpisz numer IMEI urządzenia i naciśnij Enter.
  Jeżeli w celu montażu korzystasz z aplikacji Spotlight, nazwa pojazdu wprowadzona w aplikacji będzie nazwą pojazdu w systemie Reveal.
  Jeżeli w celu montażu nie korzystasz z aplikacji Spotlight, nazwą pojazdu w systemie Reveal będzie numer IMEI pojazdu.
  Vehicle_details_on_map.png
 4. Jeśli pojazd jest połączony, jego dane będą widoczne na Mapie na żywo.

Aktualizacja informacji o pojeździe w systemie Reveal

Aby otrzymywać dokładniejsze dane o pojeździe w systemie Reveal, zalecamy aktualizację nazwy pojazdu i wprowadzenie informacji o pojeździe.

 1. Po zalogowaniu się do systemu Reveal zidentyfikuj pojazd na liście pojazdów.
 2. Kliknij ikonę ołówka pod pojazdem. Pojawi się strona Edytuj pojazd.
 3. Wprowadź następujące dane:
  1. Nazwa pojazdu
   Nadaj pojazdowi nazwę, dzięki której będzie można go łatwo zidentyfikować na Mapie na żywo i w Raportach.
  2. Tablica rejestracyjna pojazdu
  3. Rocznik, marka i model pojazdu
  4. Bieżący odczyt odometru pojazdu

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule Aktualizacja informacji o pojazdach i zasobach zasilanych.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojazdach, w których znajdują się urządzenia innych firm, może spowodować utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy lub pojazdu. Urządzeniami innych firm mogą być między innymi podnośniki do wózków inwalidzkich, moduły kontroli biegu jałowego i układy PTO. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia mogą być wyjmowane i przenoszone do innego pojazdu, jeśli zgodność docelowego pojazdu została przetestowana, zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0