Instrukcja montażu: Urządzenie Raliacom do tachografu

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

VTU.jpeg

Zakres artykułu:

Wstępne zalecenia

Bezpieczeństwo środowiska pracy

 • Montaż może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników.
 • Stosować niezbędne środki ochrony osobistej (okulary ochronne, ochronę dróg oddechowych/słuchu itp.).
 • Miejsce pracy powinno być suche i dostatecznie oświetlone.
 • Wciskanie pedałów może spowodować urazy.
  • Wybierz "położenie neutralne" skrzyni biegów i włącz hamulec parkingowy.
  • Użyj klinów pod koła, aby zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
  • Umieść na kierownicy dobrze widoczną informację o wykonywanej pracy.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas całego procesu podłączania napięcie musi pozostawać wyłączone.

Napięcie dodatnie 12/24 V DC oraz napięcie dodatnie za stykiem muszą być zabezpieczone bezpiecznikiem płaskim od 2 do 3 A.

 • Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • NIE otwierać urządzenia Raliacom.
 • NIE wiercić w obudowie urządzenia.
 • Bezpieczeństwo urządzenia może się pogorszyć, jeśli:
   • urządzenie nie będzie solidnie zamocowane,
   • urządzenie doznało uszkodzeń podczas transportu,
   • został przekroczony limit temperatury,
   • urządzenie wejdzie w kontakt z wodą,
   • urządzenie nosi widoczne ślady uszkodzeń.
 • Należy zawsze przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta pojazdu.
 • Przestrzegać wszystkich obowiązujących w firmie przepisów dotyczących wypadków oraz wszystkich regionalnych i krajowych przepisów BHP.

Krok 1. Sprawdzenie elementów znajdujących się w zestawie montażowym

 • Zestaw wiązek RaliacomV4 (numer części: CKH-IE-RAL-001-01-00) zawiera następujące elementy:
  • Wiązka główna Raliacom
   (numer części: CBH-IE-RAL-001-03-00)
   Raliacom_main_harness-removebg-preview.png
  • Kabel adaptera FMS
   (numer części: CBH-IE-RAL-002-01-00)
   Raliacom_Cable_FMS_Adaptor_Cable-removebg-preview.png
  • Przewód OCP-CAMERA-3 (zasilający)
   OCP-CAMERA-3_Wire-removebg-preview.png
 • Złącze T (kabel interfejsu tachografu)
  (numer części: CBU-IE-TAC-001-01-00)
  Tacho_connector-removebg-preview.png
 • Raliacom B2 — urządzenie do lokalizacji pojazdu
  (numer części: 011002)
  VTU-removebg-preview.png
 • Czytnik bezstykowy CANCrocodile (J1939 CANCroc)
  (numer części: U12 24 LO.7S)
  CANCroc.jpeg
 • Przycisk alarmowy/ochrony prywatności (opcja)
  (numer części: 4C764)
  Panic_Privacy_button.jpg

Część CBH-IE-RAL-001-03-00 zostanie zastąpiona przez część CBH-IE-RAL-001-04-00, która zawiera złącze służące do unieruchamiania. Jeśli jest wymagane unieruchamianie, będzie również wymagana część CBU-IE-IMR-001-01-00 (wiązka przekaźnika unieruchamiania dla przekaźnika 12 V lub 24 V).

Kabel interfejsu tachografu został zmodernizowany, a jego nowy numer części to CBU-IE-TAC-001-01-00. Wiązka ta posiada ulepszone ekranowanie oraz przewód z pętlą ułatwiający zamknięcie magistrali CANBus.

Krok 2. Podłączanie kabli i anteny

 1. Znajdź kable CN1 (16-stykowy) i CN2 (20-stykowy).
  Cables.jpeg
 2. Podłącz kable do odpowiednich złączy urządzenia Raliacom B2 zgodnie z ilustracją poniżej.
  Connnectors.jpeg
 3. Znajdź odpowiednie miejsce na antenę (okrągłą tarczę)
  Uwaga: Zdecydowanie zalecamy montaż anteny na przedniej szybie.

  Podczas wyboru miejsca montażu:image6.png
  • Unikaj metalowych przeszkód — mogą one osłabiać sygnał sieci. Antena może być umieszczona pod elementami z tworzyw sztucznych.
  • Unikaj sąsiedztwa innych urządzeń elektronicznych mogących powodować zakłócenia elektromagnetyczne, np. zestawu głośnomówiącego Bluetooth, elektronicznego znacznika narzędzi lub nawigacji GPS.
 4. Antenę zamontuj płaską (klejącą) stroną do góry.
  image16.png
 5. Znajdź podwójne porty złącza przewodu antenowego z tyłu urządzenia do lokalizacji pojazdu (VTU) i podłącz podwójne przewody antenowe:
  • Podłącz NIEBIESKI przewód FAKRA (GPS) do NIEBIESKIEGO złącza.
  • Podłącz FIOLETOWY przewód FAKRA (GSM) do FIOLETOWEGO złącza.

Ports.jpeg

Krok 3. Podłączanie wiązki do magistrali danych pojazdu

Pojazdy z włączoną funkcją FMS

FMS_enabled_vehicles_table.png

Marka pojazdu

Klasa Euro

Preferowane połączenie

Połączenie alternatywne

MAN, Scania, Iveco, OAF

4, 5, 6

Wtyczka FMS

CANCroc

Renault, Volvo

4, 5

CANCroc

Renault, Volvo

6

Wtyczka FMS

CANCroc

Mercedes Benz

4, 5, 6

CANCroc


Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że zapłon pojazdu jest wyłączony.

Zabezpiecz wszelkie luźne przewody za pomocą opasek kablowych.

 1. Podłącz złącze FMS w wiązce kabla adaptera FMS urządzenia Raliacom (CBH-IE-RAL-002-01-00) do standardowego gniazda FMS pojazdu.
 2. Podłącz wyłącznie następujące złącza między wiązkami CBH-IE-RAL-002-01-00 oraz CBH-IE-RAL-001-03-00:

  • CC1
  • PWR

Nie podłączaj niczego do następujących złączy wiązki CBH-IE-RAL-001-03-00, chyba że instrukcje mówią inaczej: P1 (TACHOGRAF), P5 (CC2) ani P10 (BRZĘCZYK).

Pojazdy, w których występuje złącze FMS i jest ono wyłączone, ale posiada zasilanie

 1. Podłącz złącze FMS w wiązce adaptera FMS urządzenia Raliacom (CBH-IE-RAL-002-01-00) do standardowego gniazda FMS pojazdu.
 2. Podłącz wyłącznie złącze PWR między wiązkami CBH-IE-RAL-002-01-00 oraz CBH-IE-RAL-001-03-00. Nie podłączaj złącza CC1.
 3. Podłącz czytnik CANCroc J1939 do złącza CC1 w wiązkach CBH-IE-RAL-001-03-00. Patrz Krok 4. Montaż czytnika J1939 CANCroc (opcja).

Nie podłączaj niczego do następujących złączy wiązki CBH-IE-RAL-001-03-00, chyba że instrukcje mówią inaczej: P1 (TACHOGRAF), P5 (CC2) ani P10 (BRZĘCZYK).

Pojazdy, w których zasilanie w złączu FMS nie jest dostępne

Jeśli złącze FMS pojazdu nie jest zasilane lub nie znajduje się w wyposażeniu, podłącz sygnały zasilania (GND — masa, „Ignition Live” — zasilanie dostępne po włączeniu zapłonu i „Permanent Live” — zasilanie dostępne stale) bezpośrednio do pojazdu (3 przewody).

 1. Podłącz wiązkę zasilania OCP-CAMRA-3 do odpowiednich punktów zasilania, zasilania włączanego (kluczykiem zapłonu) i masy w pojeździe oraz zabezpiecz ją taśmą izolacyjną tam, gdzie jest to niezbędne.
 2. Podłącz złącze w wiązce zasilania OCP-CAMRA-3 do złącza PWR znajdującego się w głównych wiązkach CBH-IE-RAL-001-03-00.
 3. Podłącz czytnik CANCroc J1939 do złącza CC1 w wiązkach CBH-IE-RAL-001-03-00. Patrz Krok 4. Montaż czytnika J1939 CANCroc (opcja)

Dalsze informacje na temat bezpośrednich połączeń pojazdu (bez standardowego złącza FMS) znajdują się w instrukcji montażu odnoszącej się do konkretnego pojazdu.

Wiązka przewodów adaptera FMS urządzenia Raliacom (CBH-IE-RAL-002-01-00) nie jest używana.

Nie podłączaj niczego do następujących złączy wiązki CBH-IE-RAL-001-03-00, chyba że instrukcje mówią inaczej: P1 (TACHOGRAF), P5 (CC2) ani P10 (BRZĘCZYK).

Krok 4. Montaż czytnika J1939 CANCroc (opcja)

 1. Podłącz urządzenie Raliacom do magistrali CAN poprzez podłączenie czytnika CANCroc do przewodów CAN w silniku. Otwórz czytnik CANCroc.
  Croc_1.jpeg
 2. Podłącz czytnik CANCroc do przewodów CAN HI i CAN LO pojazdu zgodnie z oznaczeniami wewnątrz czytnika CANCroc (CAN HI znajduje się bliżej zawiasu, a CAN LO bliżej klipsa).
  Croc_2.jpeg
 3. Zamknij czytnik CANCroc. Sprawdź, czy przewody CAN nie poruszają się nadmiernie. Przewody CAN powinny być mocno skręcone względem czytnika CANCroc.
  Croc_3.jpeg
 4. Przełóż opaskę zaciskową między przewodami CAN HI i CAN LO oraz wokół czytnika w celu zabezpieczenia obudowy czytnika CANCroc.
  Secure.jpeg
 5. Sprawdź diody LED czytnika CANCroc
  • Migająca zielona dioda: wykrywanie sygnałów.
  • Czerwona dioda: zasilanie włączone.
   Can_croc_LEDs.jpeg
 • Podłącz wtyczkę czytnika CANCroc do 6-stykowego białego złącza Molex (CC1) znajdującego się w głównej wiązce przewodów.

  Poniższa ilustracja przedstawia zakończony montaż w pojeździe ciężarowym.

  Completed_installation.jpeg

Krok 5. Montaż i kontrola działania immobilizera (opcja)

Zamontuj i sprawdź immobilizer zgodnie z opisem w sekcji instrukcja montażu immobilizera.

Krok 6. Montaż i kontrola działania przycisku alarmowego/ochrony prywatności (opcja)

Funkcje alarmu i ochrony prywatności są zgrupowane w jednym module sprzętowym.

Aby zamontować przycisk alarmowy/ochrony prywatności:

 1. Znajdź miejsce na desce rozdzielczej, które znajduje się w pobliżu wyłącznika zapłonu i w zasięgu kabla poprowadzonego do urządzania do lokalizacji pojazdu (VTU).
 2. Zweryfikuj z klientem żądaną lokalizację zespołu przełącznika.
 3. Sprawdź, czy za miejscem, w którym ma być wywiercony otwór, jest wystarczająco dużo przestrzeni.
 4. Wywierć otwór o średnicy 12 mm w uzgodnionym miejscu deski rozdzielczej.
 5. Umieść podkładkę, ustawiając jej ząbkowaną krawędź w kierunku oddalonym od zespołu przełącznika.
 6. Przeprowadź kabel przez otwór, zaczynając od wtyczki.
 7. Przymocuj przełącznik, dokręcając nakrętkę mocującą do gwintowanego spodu przełącznika.
  Montaż przycisku alarmowego powinien wyglądać podobnie jak na tej ilustracji:
  Panic_button_installation.jpeg
  Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania może spowodować zerwanie gwintu przełącznika.
 8. Podłącz wtyczkę kabla przełącznika do gniazda P9 oznaczonego jako "PANIC". Switch_Assembly.jpeg
 9. W celu włączenia funkcji alarmowej/ochrony prywatności skontaktuj się z klientem. Przedstawiciel wyśle sygnały SMS i prośbę o przetestowanie funkcji zgodnie z opisem w następnej sekcji.

Testowanie trybu alarmowego

Tryb alarmowy można włączyć w dowolnym momencie, również w trybie ochrony prywatności lub przy wyłączonym zapłonie.

 • W celu włączenia trybu alarmowego naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sześć sekund. Dioda LED przycisku zacznie migać na czerwono.
 • W celu wyłączenia trybu alarmowego naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. Po jego zwolnieniu dioda LED zgaśnie.
  Po upływie godziny tryb alarmowy zostaje automatycznie anulowany, a dioda LED gaśnie.

Testowanie trybu ochrony prywatności

Tryb ochrony prywatności można włączyć tylko przy włączonym zapłonie.

 • W celu włączenia trybu ochrony prywatności naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad jedną sekundę, ale krócej niż sześć sekund. Dioda LED zacznie świecić światłem stałym, co sygnalizuje włączenie funkcji.
 • W celu wyłączenia trybu ochrony prywatności użyj jednej z następujących metod:
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad jedną sekundę, ale krócej niż sześć sekund. Dioda LED zgaśnie.
  • Tryb ochrony prywatności zostaje natychmiast wyłączony po wyłączeniu zapłonu.
  • Tryb ochrony prywatności zostaje natychmiast wyłączony po włączeniu trybu alarmowego.

Krok 7. Podłączanie zdalnego pobierania (RDL)

Funkcja zdalnego pobierania (RDL) umożliwia pobieranie danych śledzenia z tachografu. Nie wszystkie modele tachografów obsługują funkcję RDL. Upewnij się, że połączenie jest nawiązywane z modelem cyfrowego tachografu VDO lub Stoneridge.

Metody podłączenia FMS

Jeśli złącza C/D są wolne, użyj wiązki przewodów tachografu (CBH-UK-RAL-001-002-04) w celu bezpośredniego podłączenia do tachografu.

Złącza C/D zajęte, brak aktywnego wyposażenia

Jeśli do złączy C/D podłączone jest urządzenie, ale nie ma aktywnego wyposażenia, wykonaj następujące czynności:

 • Potwierdź, że nie występuje aktywne wyposażenie, mierząc napięcie między przewodem masy pojazdu a stykiem 5 złącza wcześniej obecnego wyposażenia. Złącze to jest podłączone do złącza C tachografu. Jeśli występują aktywne urządzenia telematyczne, woltomierz wskaże napięcie ±3 V.
 • Jeśli nie zostanie wykryte żadne aktywne wyposażenie, odłącz istniejące złącze/złącza. Po wykonaniu tych czynności można już korzystać ze złączy C/D.
 • W przypadku nieużywania tych złączy należy do odłączonych złączy podłączyć rezystor terminujący. (Nawet w przypadku nieaktywnego złącza mogą występować błędy upływu limitu czasu, jeśli nie będzie ono prawidłowo zakończone).

Złącza C/D z podłączonym aktywnym wyposażeniem

Jeśli złącza C/D NIE są wolne ORAZ podłączone wyposażenie jest aktywne, użyj złącza T w celu podłączenia zarówno urządzenia Raliacom, jak i dotychczasowego wyposażenia do złączy C/D.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Ostrożnie wyjmij tachograf przy użyciu odpowiednich narzędzi.
 2. Podłącz złącze kablowe typu T lub Y do złącza C z tyłu tachografu.
 3. Podłącz przewody BIAŁY i SZARY biegnące z urządzenia do lokalizacji pojazdu (VTU) do styków 5 i 7 złącza C z tyłu tachografu, zgodnie z poniższą ilustracją.
  CD_Connectors.jpeg

Złącze C jest wolne, brak sygnału RDL

Jeśli złącze C jest wolne, ale nie odbiera danych RDL, użyj zapasowego czerwonego złącza C znajdującego się na kablu tachografu.

Do zdalnego pobierania danych przez tachograf wymagana jest rezystancja 60 omów.

Po podłączeniu wszystkich urządzeń sprawdź rezystancję między stykami 5 i 7 złącza C.

Jeśli rezystancja wynosi 120 omów lub połączenie z tachografem nie zostało nawiązane, przetnij biały przewód pętli i ponownie przeprowadź test.

Raliacom_Tacho_Cable.png

Konfiguracja tachografu Stoneridge na potrzeby funkcji RDL

W celu skonfigurowania tachografu Stoneridge na potrzeby wysyłania danych włóż kartę przedsiębiorstwa (nie kartę kierowcy) do gniazda 1 tachografu.

Stoneridge_tacho.jpeg

Po włożeniu karty przedsiębiorstwa postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Włóż kartę przedsiębiorstwa (karta kierowcy nie wystarczy).
  Urządzenie odczyta kartę i zostanie wyświetlony komunikat „Processing card complete” (Przetwarzanie karty zakończone).
 2. Naciśnij przycisk OK w celu przejścia do menu.
 3. Naciskaj strzałkę w dół do momentu wyświetlenia opcji „SETTINGS” (Ustawienia).
 4. Naciśnij przycisk OK.
 5. Naciskaj strzałkę w dół do momentu wyświetlenia opcji „PARAMETERS” (Parametry).
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. Naciskaj strzałkę w dół do momentu wyświetlenia opcji „D8 DATA FORMAT” (Format danych D8).
 8. Naciśnij przycisk OK.
 9. Naciskaj strzałkę w dół do momentu wyświetlenia opcji „SRE”.
 10. Naciśnij przycisk OK.
 11. Gdy na urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat „CHANGES SAVED” (Zmiany zapisane), naciśnij przycisk OK.
 12. Wyjmij kartę przedsiębiorstwa.

Krok 8. Podłączanie wejść czujników

Connect_sensor_inputs.png

Kolory przewodów w tych wiązkach mogą być różne, dlatego w tym opisie używane są pozycje styków w złączu Molex i, przede wszystkim, etykiety umieszczone na końcach krótkich przewodów.

Zgodnie z powyższą ilustracją numery styków złącza Molex zaczynają się od „1” w prawym dolnym rogu każdej wtyczki i biegną od prawej do lewej, a następnie w taki sam sposób dalej wzdłuż górnego rzędu.

Zatem lewy dolny styk 16-stykowego złącza Molex ma numer „8”.

Lewy dolny styk 20-stykowego złącza Molex ma numer „10”.

Podłącz przewody do wejść zgodnie z poniższą listą (wejście nr 1 jest zarezerwowane dla funkcji alarmowej/ochrony prywatności):

PTO_connectors_table.jpeg Krok 9. Sprawdzanie stanu diody LED urządzenia Raliacom B2

Nazwa układu PTO Etykieta przewodu Złącze Pozycja Układ PTO wyłączony Układ PTO włączony
1

IN 1

Nie stosować

Nie stosować

Nie stosować

Nie stosować

2

IN 2

CN1

7

HI

LO

3

IN 3

CN1

10

LO

HI

4

IN 4

CN2

1

HI

LO

LED_status.jpeg

 • Lewa dioda LED (GPS):
  • Dioda LED świeci na czerwono: Prawidłowe ustalanie położenia przez system GPS, odbierany jest dobrej jakości sygnał satelitarny.
  • Dioda LED miga dwa razy co sekundę: Niska dokładność ustalania położenia, sygnał jest odbierany, ale ma niewielką precyzję.
  • Dioda LED wyłączona: Brak lokalizacji GPS, brak sygnału z satelitów.
 • Środkowa dioda LED (akumulator):
  • Świeci na pomarańczowo, gdy jest ładowany akumulator wewnętrzny.
  • Świeci na zielono, gdy akumulator jest w pełni naładowany.
 • Prawa dioda LED (GSM):
  • Miga dwukrotnie na żółto, gdy urządzenie prawidłowo komunikuje się z siecią.

Krok 10. Kontakt z obsługą klienta

Po zakończeniu montażu zadzwoń do centrum obsługi klienta VZC w celu zameldowania urządzenia.

Skontaktuj się z obsługą klienta przed wymianą któregokolwiek z paneli deski rozdzielczej.

Niezbędne informacje

Przygotuj następujące informacje:

 • Nazwa zasobu (np. pojazd serwisowy nr 51), rok jego produkcji, marka, model, numer VIN i numer rejestracyjny.
 • Numer seryjny tachografu. Numer seryjny znajduje się na etykiecie wydruku z tachografu.

Proces meldowania

W trakcie procesu meldowania przedstawiciel pomocy technicznej przeprowadzi kilka kontroli obejmujących m.in.:

 • Typ instalacji: przedstawiciel zapyta o rodzaj montażu — FMS/bezstykowy.
 • Włączenie/wyłączenie zapłonu: przedstawiciel poprosi o włączenie i wyłączenie zapłonu w celu zweryfikowania, czy urządzenie zgłasza stan zapłonu.
 • Sygnał GPS: przedstawiciel sprawdzi sygnał GPS. Pojazd powinien znajdować się na zewnątrz, w miejscu o nieprzesłoniętym widoku na niebo, a złącza antenowe powinny być poprawnie zamontowane.
 • Prędkość magistrali CAN: przedstawiciel poprosi o uruchomienie silnika w celu włączenia automatycznego wykrywania i zweryfikowania, czy jest wykrywana prędkość transmisji magistrali CAN. Proces ten trwa zwykle 1–2 minuty, ale pełen cykl wykrywania może zająć do 25 minut.
 • Pobieranie zdalne: przedstawiciel sprawdzi połączenie z tachografem pod kątem funkcji RDL.

Krok 11: Kończenie montażu

Po weryfikacji montażu przez dział obsługi klienta wykonaj następujące czynności:

 1. Ponownie zamontuj deskę rozdzielczą pojazdu.
 2. Sprawdź poprawność działania wszystkich podzespołów.
 3. Upewnij się, że wszystkie osłony deski rozdzielczej zostały ponownie zamontowane.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu skonfigurowania obsługi urządzenia innej firmy w sprzęcie do śledzenia. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0