Przegląd: Zgodność urządzenia Vehicle Data Device

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Urządzenie Vehicle Data Device (VDD) zbiera informacje z modułu sterowania silnikiem pojazdu (ECM) i wysyła je do Reveal.

Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane przy pomocy aplikacji Spotlight lub pojazd nie jest kompatybilny:

  • urządzenie będzie działać tylko w trybie GPS ,
  • urządzenie nie będzie zbierać danych z modułu ECM.

Niektóre dane, np. odczyty odometru obliczone za pomocą VBUS, będą zatem niedostępne. Wciąż możliwe jest śledzenie pojazdu i odbieranie alertów o ostrej jeździe.

Nie należy podejmować prób montażu lokalizatora w pojeździe bez uprzedniego sprawdzenia jego zgodności.

Jak sprawdzić zgodność

Zgodność można sprawdzić w następujący sposób:

  • Użycie internetowego narzędzia do sprawdzania zgodności
    Narzędzie do sprawdzania zgodności wskazuje, czy pojazd jest zgodny z urządzeniem Vehicle Data Device.
  • Instalacja urządzenia za pomocą aplikacji Spotlight
    Podczas instalacji urządzenia za pomocą aplikacji Spotlight sprawdza ona kompatybilność pojazdu oraz możliwość połączenia się urządzenia Vehicle Data Device z modułem ECM. GPS_mode_check.png
    Więcej informacji na temat instalacji urządzenia Vehicle Data Device za pomocą aplikacji Spotlight można znaleźć w instrukcji instalacji.

Dane pojazdu, do których można uzyskać dostęp

Dostępne w systemie Reveal dane pojazdu zależą od tego, czy użytkownik jest klientem systemu Reveal, czy klientem systemu Reveal Starter (dawniej Reveal Now), a także od tego, czy urządzenie Vehicle Data Device działa w trybie GPS.

Tabela zawiera porównanie dostępnych funkcji dla każdej opcji.

Funkcja Tryb GPS ECM (Reveal Starter) ECM (Reveal)
Połączenie komórkowe Tak Tak Tak
Raportowanie dotyczące wyjazdu Tak Tak Tak
Zdarzenia związane z ostrą jazdą Tak Tak Tak
Prędkość Tak Tak Tak
Alert o nadmiernej prędkości Tak Tak Tak
Bieg jałowy* Tak Tak Tak
Wskazanie odometru na podstawie GPS Tak Nie Nie
Komunikacja z magistralą pojazdu (VBUS) Nie Tak Tak
Odczyt VIN z magistrali pojazdu VBUS Nie Tak Tak
Wskazanie odometru na podstawie magistrali pojazdu VBUS Nie Tak Tak
Alert o holowaniu Nie Tak Tak
Diagnostyka pojazdu (DTC) Nie Nie Tak
Obliczona ilość zużytego paliwa** Nie Nie Tak
Wartość procentowa paliwa VBUS (poziom paliwa) Nie Nie Tak

* W trybie GPS czas biegu jałowego na początku i końcu podróży może nie być dokładny. Gdy silnik jest włączony, czas biegu jałowego NIE jest rejestrowany, ponieważ urządzenie Vehicle Data Device rozpoczyna rejestrację danych dopiero po ruszeniu pojazdu. Gdy silnik pojazdu zostanie wyłączony po zakończeniu podróży, urządzenie Vehicle Data Device zarejestruje czas biegu jałowego wynoszący do 4 minut.

** Do obliczania ilości paliwa zużytego przez pojazd urządzenie Vehicle Data Device wykorzystuje algorytm z wieloma danymi wejściowymi.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0