Instrukcja instalacji: Wymiana lokalizatora pojazdu na urządzenie Vehicle Data Device (VDD)

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Wymagany czas: 20–40 minut

Niniejszy poradnik zawiera opis sposobu wymiany lokalizatora pojazdu typu plug-in lub podłączonego na stałe na urządzenie Vehicle Data Device (VDD). Co dzieje się w przypadku wymiany istniejącego lokalizatora pojazdu?

Niektóre urządzenia peryferyjne, które mogą być zainstalowane w pojeździe, takie jak elektroniczne urządzenie rejestrujące (ELD) lub identyfikator kierowcy, obecnie nie są obsługiwane przez urządzenie Vehicle Data Device. Jeśli masz kamery skierowane na drogę i w stronę kierowcy, będą one działać z urządzeniem zastępczym (Vehicle Data Device) po ich przypisaniu do niego.

W tej instrukcji:
Krok 1: ustaw pojazd
Krok 2: przygotuj narzędzia
Krok 3: pobierz aplikację Spotlight Mobile
Krok 4: wybierz rodzaj urządzenia do zainstalowania
Krok 5: wybierz pojazd z urządzeniem do wymiany
Krok 6: zeskanuj instalowane urządzenie
Krok 7: potwierdź zamiar wymiany lokalizatora pojazdu
Krok 8: wprowadź rok produkcji, markę i model pojazdu
Krok 9: znajdź port OBD-II
Krok 10: zainstaluj urządzenie Vehicle Data Device
Krok 11: połącz pojazd z systemem Verizon Connect
Krok 12: zaktualizuj informacje o pojeździe
Krok 13: zakończ konfigurację
Krok 14: sprawdź ustawienie kamery
Krok 15: zakończ

Krok 1: ustaw pojazd

 1. Przestaw pojazd w miejsce z dobrym zasięgiem sieci i niezakłóconym widokiem na niebo.
 2. Wyłącz silnik pojazdu.
  Podczas montażu urządzenia silnik musi być wyłączony.

Krok 2: przygotuj narzędzia

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać niektóre z następujących narzędzi:

 • narzędzie tnące do przycinania opasek zaciskowych,
 • latarka,
 • narzędzie do zdejmowania panelu deski rozdzielczej,
 • dodatkowe opaski zaciskowe.

Krok 3: pobierz aplikację Spotlight Mobile

 1. Pobierz aplikację Spotlight Mobile.
  Spotlight.pngApp_store_for_Spotlight.png
 2. Zaloguj się do aplikacji przy użyciu swoich poświadczeń Verizon Connect.
  Jeśli nie masz danych logowania, skontaktuj się z administratorem.

Krok 4: wybierz rodzaj urządzenia do zainstalowania

 1. Wybierz kolejno opcje Konto > Konfiguracja urządzenia.
  DEVICE SETUP.png
 2. Na ekranie Co chcesz zainstalować? wybierz opcję Lokalizator pojazdu. Choose_a_device_to_install.png

Krok 5: wybierz pojazd z urządzeniem do wymiany

 1. Wybierz z listy nazwę pojazdu zawierającego lokalizator pojazdu, który chcesz wymienić.
  Select vehicle.pngLista pojazdów może zawierać dodatkowe wpisy z numerami seryjnymi otrzymanych przez Ciebie nowych urządzeń Vehicle Data Device. Nie wybieraj tych pozycji (spowodowałoby to niepowodzenie wymiany lokalizatora pojazdu).

Krok 6: zeskanuj instalowane urządzenie

Za pomocą aplikacji zeskanuj kod kreskowy znajdujący się z tyłu urządzenia.
Scan_vehicle_tracker.png

Jeśli nie możesz zeskanować kodu, wybierz opcję Ręczne wprowadzenie danych i wprowadź numer ESN lub IMEI.
Jakiego kodu kreskowego mam użyć?

Krok 7: potwierdź zamiar wymiany lokalizatora pojazdu

 1. Na ekranie Wymień istniejący lokalizator pojazdu? wybierz opcję POTWIERDŹ.
  ScanDevice.png

Krok 8: wprowadź rok produkcji, markę i model pojazdu

 1. Wprowadź rok produkcji, markę i model pojazdu.
  Tell us about this vehicle.png
  Możesz też zeskanować numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), naciskając opcję ZESKANUJ NUMER VIN.
 2. Zaznacz pole wyboru potwierdzenia i naciśnij opcję POTWIERDŹ.
  Confirm details and acknowledge disclaimer.png
  W niektórych starszych pojazdach urządzenie Vehicle Data Device działa wyłącznie w trybie GPS. Oznacza to, że niektóre funkcje, takie jak pobieranie odczytów odometru i kodów diagnostycznych z pojazdu, są niedostępne. Wciąż możliwe jest jednak śledzenie pojazdu i odbieranie alertów o ostrej jeździe.
  Aby zainstalować urządzenie Vehicle Data Device w trybie GPS, wybierz opcję POTWIERDŹ.
  Dowiedz się więcej o trybie GPS.
  GPS mode confirmation.png

Krok 9: znajdź port OBD-II

 1. Znajdź port OBD-II.
  Port OBD-II zwykle znajduje się pod pulpitem wskaźników lub poniżej kolumny kierownicy. Jeśli portu nie ma pod kolumną kierownicy, poszukaj go w miejscach oznaczonych na rysunku poniżej. Pomocne informacje na temat lokalizacji portu OBD-II zawiera temat Znajdowanie portu OBD-II.
  Locate_OBD-II_rhs.png
 2. Jeśli to konieczne, wymontuj dotychczasowy lokalizator pojazdu.
  • Jeśli wymieniasz urządzenie typu plug-in, wyjmij je z portu OBD-II i poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  • Jeśli wymieniasz urządzenie podłączone na stałe (tzn. urządzenie podłączone bezpośrednio do przewodów uziemienia, zasilania i zapłonu), nie musisz go wymontowywać. Gdy urządzenie Vehicle Data Device zostanie zainstalowane, firma Verizon Connect zdalnie zdezaktywuje stare urządzenie przez sieć.

Krok 10: zainstaluj urządzenie Vehicle Data Device

 1. W aplikacji Spotlight, na ekranie Witamy, wybierz opcję ROZPOCZĘCIE. Install_without_cable.png
 2. Na ekranie W jaki sposób chcesz zamontować urządzenie? wybierz sposób instalacji.

Urządzenie Vehicle Data Device można zainstalować dwoma metodami:
Metoda 1: Instalowanie urządzenia Vehicle Data Device bez przewodu
Metoda 2: Instalowanie urządzenia Vehicle Data Device z użyciem kabla rozdzielającego

Metoda 1: Instalowanie urządzenia Vehicle Data Device bez przewodu

 1. Podłącz urządzenie Vehicle Data Device do portu OBD-II.
 2. Nasłuchuj sygnału dźwiękowego.
  Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie Vehicle Data Device jest prawidłowo podłączone i zasilane.
  Nie słychać sygnału dźwiękowego?
 3. Zamknij instrukcję (jeśli używasz aplikacji Spotlight) i wybierz przycisk DALEJ.
 4. Przejdź do kroku 11: połącz pojazd z systemem Verizon Connect.

Metoda 2: Instalowanie urządzenia Vehicle Data Device z użyciem kabla rozdzielającego

 1. Zainstaluj urządzenie Vehicle Data Device w sposób opisany w Instrukcji montażu: urządzenie Vehicle Data Device z kablem rozdzielającym.
 2. Przejdź do kroku 11: połącz pojazd z systemem Verizon Connect.

Krok 11: połączenie pojazdu z systemem Verizon Connect

Po rozpoznaniu urządzenia i wprowadzeniu danych pojazdu naciśnij przycisk PODŁĄCZ MÓJ POJAZD.

Connect_my_vehicle.png

Krok 12: zaktualizuj informacje o pojeździe

W trakcie oczekiwania na nawiązanie połączenia przez urządzenie można zaktualizować dane pojazdu.

 1. Naciśnij EDYTUJ PROFIL POJAZDU PODCZAS OCZEKIWANIA. EDIT_VEHICLE_PROFILE.png
 2. Na ekranie Identyfikacja pojazdu wprowadź dane pojazdu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
  Enter_vehicle_profile.png

Krok 13: zakończ konfigurację

 1. Sprawdź mapę, aby zobaczyć, czy pojazd nawiązał połączenie z Verizon Connect.
  Gdy pojazd zostanie połączony z Verizon Connect, jego ikona pojawi się na mapie wraz z oknem zawierającym komunikat Pojazd połączony.
  devicesetup_completed.png
  Jeśli pojazd nie zostanie połączony, zobacz temat Dlaczego mój pojazd jest pojazdem nieraportującym?
 2. Wybierz opcję UKOŃCZ KONFIGURACJĘ.
  Complete_setup.png

 3. Ukończ instalację w następujący sposób:
 • Jeśli pojazd wcześniej nie był wyposażony w kamerę, pojawi się ekran Gratulacje.
  Naciśnij przycisk Zamknij. Instalacja urządzenia Vehicle Data Device jest zakończona.
  Complete_setup.png
 • Jeśli kamera jest dostępna, zostanie wykryta i pojawi się ekran Instalacja powiodła się.
  Wykryta kamera zostanie automatycznie ponownie przypisana do zainstalowanego urządzenia Vehicle Data Device.
  InstallSuccessful.png
 • Naciśnij przycisk Dalej i przejdź do kroku 14.

Krok 14: sprawdź ustawienie kamery (opcjonalnie)

Zaleca się sprawdzenie ustawienia kamery, a w razie potrzeby jego korektę.

CamReassigned.png

Zapoznaj się z sekcją odpowiednią dla typu zainstalowanej kamery: Podwójna kamera samochodowa, Kamera skierowana na drogę lub Kamera skierowana na kierowcę.

Podwójna kamera samochodowa

 1. Naciśnij przycisk Sprawdź ustawienie. Spowoduje to wyświetlenie obrazu z kamery skierowanej na drogę.
  Jeśli ustawienie wymaga regulacji, naciśnij przycisk Sposób regulowania kąta kamery i odpowiednio dostosuj ustawienie kamery (patrz Krok 4 w instrukcji montażu: Podwójna kamera samochodowa ze sztuczną inteligencją).
 2. Naciśnij przycisk Następna kamera. Spowoduje to wyświetlenie obrazu z kamery skierowanej na kierowcę.
  Jeśli ustawienie kamery wymaga regulacji, naciśnij przycisk Sposób regulowania kąta kamery i odpowiednio dostosuj ustawienie kamery (patrz Krok 5 w instrukcji montażu: Podwójna kamera samochodowa ze sztuczną inteligencją).
 3. Na ekranie Kamera została ponownie przypisana naciśnij przycisk Koniec i przejdź do kroku 15.

Kamera skierowana na drogę

Wcześniejszy model

 1. Naciśnij przycisk Sprawdź ustawienie. Spowoduje to wyświetlenie obrazu z kamery skierowanej na drogę.
  Jeśli ustawienie wymaga regulacji, naciśnij przycisk Sposób regulowania kąta kamery i odpowiednio dostosuj ustawienie kamery (patrz Krok 4 w instrukcji montażu: Kamera samochodowa ze sztuczną inteligencją skierowana na drogę).
 2. Na ekranie Kamera została ponownie przypisana naciśnij przycisk Koniec i przejdź do kroku 15.

Nowy model

 1. Naciśnij przycisk Sprawdź ustawienie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Na ekranie Kamera została ponownie przypisana naciśnij przycisk Koniec i przejdź do kroku 15.

Kamera skierowana na kierowcę

Wcześniejszy model

 1. Naciśnij przycisk Sprawdź ustawienie. Spowoduje to wyświetlenie obrazu z kamery skierowanej na kierowcę.
  Jeśli ustawienie wymaga regulacji, naciśnij przycisk Sposób regulowania kąta kamery i odpowiednio dostosuj ustawienie kamery (patrz Krok 4 w instrukcji montażu: Kamera samochodowa ze sztuczną inteligencją skierowana na kierowcę).
 2. Na ekranie Kamera została ponownie przypisana naciśnij przycisk Koniec i przejdź do kroku 15.

Nowy model

 1. Naciśnij przycisk Sprawdź ustawienie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Na ekranie Kamera została ponownie przypisana naciśnij przycisk Koniec i przejdź do kroku 15.

Krok 15: zakończ

Na ekranie Gratulacje naciśnij przycisk Zamknij.
Congratulations.png

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojazdach, w których znajdują się urządzenia innych firm, może spowodować utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy lub pojazdu. Urządzeniami innych firm mogą być między innymi podnośniki do wózków inwalidzkich, moduły kontroli biegu jałowego i układy PTO. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia mogą być wyjmowane i przenoszone do innego pojazdu, jeśli zgodność docelowego pojazdu została przetestowana, zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0