Rozwiązywanie problemów: Dlaczego mój pojazd jest pojazdem nieraportującym?

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

NRU_TRUCK_ICON.png

Lokalizatory GPS Twoich pojazdów wysyłają do systemu Reveal informacje np. o lokalizacji.

Czasami jednak lokalizator może przestać raportować dane, a informacje w usłudze Reveal są nieprawidłowe lub nie istnieją. Takie urządzenie określa się czasami jako niereagujące (NRU).

Niektóre problemy, takie jak wadliwy sprzęt lub przestarzałe oprogramowanie sprzętowe, mogą być rozwiązane tylko przez dział obsługi klienta, jednak istnieje kilka technik rozwiązywania problemów, które można wykorzystać do raportowania:

Sprawdź szczegółowy raport

detailedreport.png

Jeśli podejrzewasz, że Twój pojazd nie raportuje danych, wygeneruj raport szczegółowy.
Raport ten powie Ci, gdzie pojazd znajdował się dzisiaj lub w wybranym zakresie dat. Historia nie pokazuje informacji w czasie rzeczywistym. Aby zobaczyć, gdzie teraz znajduje się Twój pojazd, sprawdź Mapę na żywo.

Sprawdź, czy pojazd się uruchamia

turn-on-the-ignition.jpg

Spróbuj uruchomić pojazd. Jeżeli pojazd nie był używany przez dłuższy okres, akumulator mógł zostać rozładowany i w związku z tym do lokalizatora nie jest dostarczane zasilanie.
Niektóre lokalizatory zgłaszają się tylko wtedy, gdy pojazd jest w ruchu.

Sprawdź, czy pojazd znajduje się w zasięgu sieci komórkowej

ICON.png

Wyświetl stan pojazdu na Mapie na żywo. Jeśli widać ikonę braku sygnału, oznacza to, że pojazd mógł znaleźć się poza zasięgiem sieci komórkowej. Może to być spowodowane jazdą przez tunel, wjazdem na parking podziemny lub jazdą przez obszar bez sygnału komórkowego, np. przez pustynię.

Sprawdź, czy pojazd ma niezakłócony widok na niebo

connect_vehicle.png

Urządzenia śledzące w pojazdach muszą porozumiewać się z satelitami. Kiedy coś znajdzie się na linii między lokalizatorem a siecią satelitarną, komunikacja jest niemożliwa.
Jeśli pojazd znajduje się wewnątrz budynku z metalowym dachem, na podziemnym parkingu lub na terenie otoczonym przez duże budynki, może to zakłócać sygnał GPS.

Lokalizatory wymagają do pracy zarówno sygnału GPS, jak i sieci komórkowej.

Sprawdź, czy odłącznik akumulatora lub reduktory napięcia są nieaktywne

battery_black.png

Odłączniki akumulatora i reduktory napięcia zapobiegają rozładowaniu akumulatora rozruchowego przez urządzenia pojazdu, gdy silnik jest wyłączony. Robią to poprzez redukcję napięcia do poniżej 6 V. Urządzenia do lokalizacji firmy Verizon Connect potrzebują do pracy co najmniej 12 V.

Jeśli odłącznik akumulatora lub reduktor napięcia zostanie włączony zbyt wcześnie, może to wpłynąć na śledzenie w następujący sposób:

  • Gdy silnik pojazdu jest wyłączony, pojazd jest widoczny na Mapie na żywo jako bezczynny.

  • Mapa na żywo pokazuje tylko ostatni ruch pojazdu, który może znajdować się w pewnej odległości od jego rzeczywistej lokalizacji.

Aby temu zapobiec, należy odczekać co najmniej 90 sekund po wyłączeniu pojazdu przed włączeniem odłącznika akumulatora lub reduktora napięcia. Pozwoli to na zakończenie cyklu raportowania przez lokalizator.

Sprawdź, czy lokalizator jest podłączony

Image1.png

Lokalizatory przestają się raportować dane, gdy są odłączone. Urządzenie typu „plug-and-play” może zostać odłączone z powodu ingerencji lub podczas konserwacji. (Gniazdo ODB II jest wykorzystywane przez mechaników do generowania raportów diagnostycznych pojazdów).

Uruchom lokalizator ponownie

Image2.png

Sprawdź kontrolki na samym urządzeniu śledzącym. Jeśli kontrolki nie świecą, należy uruchomić ponownie zasilanie urządzenia. W tym celu należy odłączyć urządzenie śledzące od portu ODB II przy wyłączonym silniku odczekać pięć minut, a następnie ponownie je podłączyć. Będzie to działać tylko w przypadku urządzeń typu plug-and-play.

Sprawdź okablowanie i bezpieczniki

Image3.png

Jeśli posiadasz lokalizator typu plug-and-play, sprawdź zasilanie portu OBD II za pomocą multimetru cyfrowego. Sprawdź napięcie na styku 16. Jeśli napięcie wynosi 0 V, należy sprawdzić, czy nie zadziałał bezpiecznik — często OBDII na obwodzie pomocniczym jest zabezpieczony bezpiecznikiem.

Jeśli masz lokalizator 9-przewodowy (lub 3-przewodowy), sprawdź, czy nie zadziałał bezpiecznik, ponieważ lokalizator jest podłączony w pojeździe do jednego z obwodów z bezpiecznikiem.

Problem nadal występuje?

Jeśli po przeprowadzeniu wszystkich tych kontroli pojazd nadal nie raportuje danych, nadszedł czas, aby skontaktować się z biurem obsługi klienta. W razie potrzeby jego pracownicy mogą wykonać dalsze czynności związane z rozwiązywaniem problemów i zarezerwować technika.

Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej, przygotuj następujące informacje:

  • Nazwa i identyfikator pojazdu

  • Data i godzina ostatniego raportu

  • Numer ESN lokalizatora (w miarę możliwości)

  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej

  • Miejsce wizyty technika

Uwaga: Jeśli masz dostęp do pojazdu, upewnij się, że zapłon jest włączony, aby dział obsługi klienta mógł przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0