Rozwiązywanie problemów: Pojazd nie raportuje do systemu Reveal

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

NRU_TRUCK_ICON.png

Lokalizatory Twoich pojazdów wysyłają do systemu Reveal informacje np. o lokalizacji.

Czasami lokalizator pojazdu może przestać raportować, co powoduje brak lub niepoprawność informacji w systemie Reveal. Takie urządzenie określa się czasami jako niereagujące (NRU).

Jeśli się to zdarzy, użyj następujących technik rozwiązywania problemów, aby pojazd zaczął na nowo raportować.

Niektóre problemy, takie jak uszkodzone wyposażenie lub nieaktualne oprogramowanie sprzętowe, mogą być rozwiązane tylko przez Obsługę klienta.

Uruchom ponownie niereagujący lokalizator pojazdu w systemie Reveal

Jeśli w pojeździe zamontowani urządzenie do gromadzenia danych pojazdu (VDD) lub lokalizator Xirgo, możesz uruchomić lokalizator pojazdu w systemie Reveal.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Uruchom ponownie niereagujący lokalizator pojazdu w systemie Reveal

Sprawdź raport szczegółowy

detailedreport.png

Jeśli podejrzewasz, że Twój pojazd nie raportuje danych, wygeneruj raport szczegółowy.
Raport ten będzie zawierał informacje, gdzie pojazd znajdował się dzisiaj lub w wybranym zakresie dat.

Historia nie pokazuje informacji w czasie rzeczywistym. Aby zobaczyć, gdzie teraz znajduje się Twój pojazd, sprawdź Mapę na żywo.

Sprawdź, czy pojazd da się uruchomić

turn-on-the-ignition.jpg

Spróbuj uruchomić pojazd. Jeśli pojazd nie był używany przez długi czas, jego akumulator mógł się rozładować, co uniemożliwia zasilanie lokalizatora pojazdu.
Niektóre lokalizatory zgłaszają się tylko wtedy, gdy pojazd jest w ruchu.

Sprawdź, czy pojazd znajduje się w zasięgu sieci komórkowej

ICON.png

Wyświetl stan pojazdu na Mapie na żywo. Jeśli widać ikonę braku sygnału, oznacza to, że pojazd mógł znaleźć się poza zasięgiem sieci komórkowej. Może to być spowodowane jazdą przez tunel, wjazdem na parking podziemny lub jazdą przez obszar bez sygnału sieci komórkowej, np. przez pustynię.

Sprawdź, czy pojazd ma niezakłócony widok na niebo

connect_vehicle.png

Lokalizatory pojazdu wymagają łączności z satelitami GPS i siecią komórkową. Metal osłabia lub blokuje sygnał GPS i sieci komórkowej, ale łatwo przenikają one części pojazdu, które nie są z niego wykonane.

 • Lokalizatory pojazdu nie powinny być montowane pod metalowymi częściami tablicy rozdzielczej ani zakrywane nimi.
 • Jeśli pojazd znajduje się w budynku z metalowym dachem, na podziemnym parkingu lub na terenie otoczonym przez duże budynki, może to zakłócać sygnał GPS.

Szkło, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe nie wpływają negatywnie na pracę lokalizatorów pojazdu.

Sprawdź, czy odłącznik akumulatora jest nieaktywny

battery_black.png

Odłączniki akumulatora zapobiegają rozładowaniu akumulatora rozruchowego przez urządzenia pojazdu, gdy silnik jest wyłączony.

Jeśli odłącznik akumulatora zostanie włączony zbyt wcześnie, może to wpłynąć na śledzenie w następujący sposób:

 • gdy silnik pojazdu jest wyłączony, pojazd jest widoczny na Mapie na żywo, jakby był na biegu jałowym;

 • Mapa na żywo pokazuje tylko ostatni ruch pojazdu w miejscu, które może znajdować się w pewnej odległości od jego rzeczywistej lokalizacji.

Aby temu zapobiec, przed włączeniem odłącznika akumulatora należy odczekać co najmniej 90 sekund od wyłączenia pojazdu. Pozwoli to na zakończenie cyklu raportowania przez lokalizator.

Sprawdź, czy lokalizator pojazdu jest podłączony

Image1.png

Lokalizatory pojazdu przestają raportować, gdy są odłączone. Urządzenie typu plug and play może być odłączone z powodu prac serwisowych lub konserwacyjnych (mechanicy używają portu OBD-II do diagnostyki pojazdu).

Reset lokalizatora pojazdu

Image2.png

Aby zresetować sprzętowo lokalizator pojazdu, usuń bezpiecznik na linii zasilania portu OBD-II. Bezpiecznik zwykle posiada etykietę Aux/Cigarette (pomocnicze/zapalniczka), Data Link Control Connector, Diagnostic Link (łącze diagnostyczne) lub Powerpoint (zasilanie).

W przypadku lokalizatorów pojazdu Xirgo sprawdź diody. Jeśli diody nie są włączone, zresetuj lokalizator w następujący sposób:

 1. Wyłącz silnik.
 2. odłącz lokalizator pojazdu od portu OBD-II,
 3. Poczekaj pięć minut,
 4. ponownie podłącz lokalizator pojazdu do portu OBD-II.

Sprawdzanie okablowania i bezpieczników portu

Image3.png

Jeśli posiadasz lokalizator typu plug-and-play, sprawdź napięcie portu za pomocą multimetru cyfrowego.

Podczas sprawdzania napięcia multimetrem cyfrowym sondy multimetru powinny jednocześnie dotykać styków masy i zasilania.

Pojazdy z portem OBD-II

Napięcie na porcie OBD-II powinno wynosić co najmniej 12 V.

 • Użyj styku 16 do testowania dodatniego napięcia akumulatora.
 • Użyj styku 4 do testowania masy obudowy OBD-II.

Jeśli napięcie wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu OBD-II i wymień go, jeśli jest przepalony
Często port OBD-II jest chroniony bezpiecznikiem na obwodzie pomocniczym.

Pojazdy z 9-stykowym portem DLC

Napięcie na porcie DLC (Data Link Connector) powinno wynosić co najmniej 12 V.

 • Użyj styku A do testowania ujemnego napięcia akumulatora.
 • Użyj styku B do testowania dodatniego napięcia akumulatora.
 1. Jeśli napięcie wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu DLC i wymień go, jeśli jest przepalony
  Lokalizator jest podłączony przewodem do chronionego bezpiecznikiem obwodu w pojeździe.
 2. Jeśli napięcie nadal wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu OBD-II i wymień go, jeśli jest przepalony.
 3. Jeśli napięcie nadal wynosi 0, sprawdź wiązkę lokalizatora pojazdu, czy nie ma przepalonego bezpiecznika lub uszkodzenia.

Pojazdy z portem RP1226

Napięcie na porcie RP1226 powinno wynosić co najmniej 12 V.

 • Użyj styku 1 do testowania napięcia zasilania.
 • Użyj styku 8 do testowania masy obudowy.
 1. Jeśli napięcie wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu RP1226 i wymień go, jeśli jest przepalony.
 2. Jeśli napięcie nadal wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu OBD-II i wymień go, jeśli jest przepalony.
 3. Jeśli napięcie nadal wynosi 0, sprawdź wiązkę lokalizatora pojazdu, czy nie ma przepalonego bezpiecznika lub uszkodzenia.

Pojazdy z portem 6-stykowym

Napięcie na porcie 6-stykowym powinno wynosić co najmniej 12 V.

 • Użyj styku C do testowania napięcia zasilania.
 • Użyj styku E do testowania masy obudowy.
 1. Jeśli napięcie wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu 6-stykowego i wymień go, jeśli jest przepalony.
 2. Jeśli napięcie nadal wynosi 0, sprawdź bezpiecznik portu OBD-II i wymień go, jeśli jest przepalony.
 3. Jeśli napięcie nadal wynosi 0, sprawdź wiązkę lokalizatora pojazdu, czy nie ma przepalonego bezpiecznika lub uszkodzenia.

Sprawdź połączenia kablowe

Sprawdź połączenia kablowe lokalizatora VDD lub lokalizatora Xirgo.

Lokalizator VDD

Urządzenie VDD wydaje sygnał dźwiękowy, gdy otrzymuje zasilanie.

Jeśli używasz kabla z urządzeniem Vehicle Data Device, spróbuj wykonać następujące czynności:

Sprawdź połączenie kablowe z portem OBD-II

Odłącz kabel od portu OBD-II pojazdu i podłącz go ponownie.

Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem VDD

 1. Wyłącz silnik.
 2. Odłącz urządzenie VDD od kabla.
 3. Poczekaj pięć minut,
 4. Podłącz ponownie urządzenie VDD do kabla.
 • Jeśli urządzenie VDD wydaje sygnał dźwiękowy, otrzymuje zasilanie. Ponownie zamocuj urządzenie VDD opaskami zaciskowymi, jeśli zostały usunięte.
 • Jeśli urządzenie VDD nie wydaje sygnału dźwiękowego, sprawdź, czy działa poprawnie

Sprawdź, czy urządzenie VDD działa poprawnie

 1. Odłącz kabel od portu OBD-II i urządzenia VDD.
 2. Podłącz urządzenie VDD bezpośrednio do portu OBD-II.
 • Jeśli urządzenie VDD wydaje sygnał dźwiękowy, działa poprawnie.
 • Jeśli urządzenie VDD nie wydaje sygnału dźwiękowego, sprawdź kabel.

Lokalizator Xirgo

Diody LED lokalizatora Xirgo świecą się, gdy lokalizator otrzymuje zasilanie.

Sprawdź połączenie kablowe z portem OBD-II

Odłącz kabel od portu OBD-II pojazdu i podłącz go ponownie.

Sprawdź połączenie kablowe z lokalizatorem Xirgo

 1. Odłącz 14-stykowe złącze Molex od lokalizatora Xirgo.
 2. Poczekaj pięć minut,
 3. Podłącz 14-stykowe złącze Molex do urządzenia Xirgo.
 4. Sprawdź diody LED urządzenia Xirgo.

Może być konieczne włączenie zapłonu, aby lokalizator Xirgo otrzymał zasilanie.

 • Jeśli diody LED lokalizatora Xirgo świecą się, lokalizator Xirgo otrzymuje zasilanie.
 • Jeśli diody LED lokalizatora Xirgo nie świecą się, sprawdź kabel.

Sprawdzanie kabla

Sprawdź bezpiecznik kabla

 1. Otwórz nasadkę oprawki bezpiecznika.
  Check_the_cable_fuse.png
 2. Uzyskaj dostęp do bezpiecznika i wyjmij go.
 3. Opcjonalnie przetestuj wyjęty bezpiecznik multimetrem. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, wymień kabel.
 4. Włóż nowy, podobny bezpiecznik do oprawki bezpiecznika i załóż nasadkę oprawki bezpiecznika.
  Bezpieczniki płytkowe mini 3 A można kupić w sklepach z częściami samochodowymi.
 5. Podłącz kabel do portu OBD-II i lokalizatora pojazdu.
 • Jeśli lokalizator pojazdu otrzymuje zasilanie (urządzenie VDD wydaje sygnał dźwiękowy lub świecą się diody LED lokalizatora Xirgo), problem był spowodowany przepalonym bezpiecznikiem.
 • Jeśli lokalizator pojazdu nie otrzymuje zasilania (urządzenie VDD nie wydaje sygnału dźwiękowego lub nie świecą się diody lokalizatora Xirgo), wymień kabel.

Wymiana kabla

 1. Odłącz dotychczasowy kabel.
 2. Wymień dotychczasowy kabel na podobny.
 3. Podłącz nowy kabel do portu OBD-II i lokalizatora pojazdu.

Jeśli lokalizator pojazdu otrzymuje zasilanie (urządzenie VDD wydaje sygnał dźwiękowy lub świecą się diody LED lokalizatora Xirgo), przyczyną problemu był kabel.

Problem nadal występuje?

Jeśli po przeprowadzeniu wszystkich tych kontroli pojazd nadal nie raportuje danych, nadszedł czas, aby skontaktować się z działem obsługi klienta. W razie potrzeby jego pracownicy mogą wykonać dalsze czynności związane z rozwiązywaniem problemów i zarezerwować technika.

Zanim zadzwonisz do działu obsługi klienta, przygotuj następujące informacje:

 • nazwa i identyfikator pojazdu,

 • data i godzina ostatniego raportu,

 • numer ESN lokalizatora (jeśli to możliwe),

 • imię i nazwisko osoby kontaktowej,

 • adres lokalizacji pojazdu, gdzie technik może sprawdzić instalację.

Jeśli masz dostęp do pojazdu, upewnij się, że zapłon jest włączony, aby dział obsługi klienta mógł przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne.Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0