Instrukcja dla pracownika: Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe z zasilaniem bateryjnym (dla systemu Reveal)

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Średniozaawansowany

Instalatorzy muszą umieć demontować deski rozdzielcze i zestawy wskaźników, a także umieć bezpiecznie mocować i montować urządzenia.

Niniejsza instrukcja montażu zawiera wyczerpujące informacje przygotowawcze. Jest ona przeznaczona dla profesjonalnego montera, który nie jest jeszcze zaznajomiony z montażem tego konkretnego urządzenia lub może potrzebować zapoznać się z tą wiedzą. Monterzy dobrze zorientowani w montażu tego konkretnego urządzenia mogą zdecydować się na przejście do aplikacji Reveal Hardware Installer i postępować zgodnie z przedstawioną tam procedurą.

Tematy omówione w artykule:

Informacje o produkcie

Urządzenie EAT-B zostało zaprojektowane przez firmę Verizon Connect w celu zastąpienia urządzenia CalAmp TTU-730. Cechy i funkcje urządzenia:

 • Bardziej zwarta konstrukcja
 • Dłuższy czas działania baterii
 • Zoptymalizowana konstrukcja anteny wewnętrznej zapewniająca lepszy odbiór sygnału
 • Przycisk zasilania (eliminujący konieczność wyjęcia magnesu, co było niezbędne w przypadku urządzenia TTU-730)
 • Kontrolki stanu
 • Stopień ochrony przed wnikaniem wody i pyłu: IP67

Identyfikacja urządzenia EAT-B

EAT and EAT-B together.png

Istnieją dwa podobnie wyglądające urządzenia marki Verizon Connect, czyli EAT i EAT-B. W niniejszej instrukcji montażu opisano urządzenie EAT-B, które jest zasilane wyłącznie baterią wewnętrzną oraz nie ma zewnętrznego źródła zasilania ani kabla we/wy.

Etykieta urządzenia

Device Label.png

Etykieta z kodami kreskowymi numeru seryjnego i numeru IMEI znajduje się z boku urządzenia, co pozwala na odczyt nawet po jego zamontowaniu. Etykieta zostanie zeskanowana zgodnie z instrukcją w aplikacji Reveal Hardware Installer, a jeśli skanowanie nie powiedzie się, należy wprowadzić numer IMEI. Tekst na etykiecie urządzenia jest wydrukowany bardzo małą czcionką, więc jeśli jest trudny do odczytania, można skorzystać z większej etykiety znajdującej się na pudełku, które zostało dostarczone z urządzeniem.

EAT B label.jpg

Przycisk stanu
status LEDs.png

Po wykonaniu określonych kroków montażu w aplikacji Reveal Hardware Installer zostanie wyświetlona prośba o naciśnięcie przycisku stanu urządzenia przed zamontowaniem urządzenia. Spowoduje to aktywowanie i sprawdzenie urządzenia.

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu montażu.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby wybudzić urządzenie*.
  • Nie trzymaj przycisku stanu wciśniętego zbyt długo, ponieważ urządzenie może przejść do trybu parowania Bluetooth. To urządzenie na chwilę obecną nie obsługuje funkcji Bluetooth. Jeżeli urządzenie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, zaczekaj około 30 sekund, aż dioda LED Bluetooth przestanie migać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu przez 1–3 sekundy, aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.
 3. Naciśnij przycisk stanu ponownie, aby rozpocząć kontrolę stanu.
 4. Sprawdź kontrolki stanu (zob. tabela poniżej).

* Dotyczy wcześniejszych modeli

Jeżeli na etykiecie urządzenia podano, że wersja sprzętowa urządzenia to „A.11” lub wcześniejsza, musisz użyć dodatkowej siły i nacisnąć przycisk stanu.

EAT_HW_Rev.png

Zamiast używać tylko palca, użyj długopisu ze skuwką i przyłóż go pod kątem, aby nacisnąć dolną krawędź przycisku i przytrzymać go przez 1–3 sekundy, żeby wybudzić urządzenie.

EAT_with_capped_pen.png

Jeżeli urządzenie jest włączane po raz pierwszy, może zaistnieć konieczność dwukrotnego naciśnięcia. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wybudzenie urządzenia, a drugie — rozpoczęcie kontroli stanu sieci.

Kontrolki stanu

status LEDs.png

Urządzenie przeprowadza test stanu baterii i sieci. Wyniki sprawdzenia stanu są wyświetlane przez kontrolki stanu w sposób opisany poniżej. Po zwolnieniu przycisku stanu kontrolki mogą zaświecić się po 30 sekundach i pozostać włączone przez około 5 sekund. Aby ponownie sprawdzić stan, naciśnij przycisk stanu. Pamiętaj, że naciśnięcie przycisku stanu nie spowoduje wyłączenia urządzenia.

Ikona Nazwa Stan
Battery EAT.png Bateria
 • 1 mignięcie = 10–25% naładowania
 • 2 mignięcia = 25–50% naładowania
 • 3 mignięcia = 50–75% naładowania
 • 4 mignięcia = 75–100% naładowania
Network EAT.png Sieć
 • Wolno miga: urządzenie szuka sieci
 • Świeci się światłem ciągłym: uzyskano połączenie z siecią
GPS EAT.png GPS
 • Wolno miga: urządzenie szuka lokalizacji GPS. Nie wskazuje stanu niepowodzenia/powodzenia. Aby potwierdzić zgłoszenie lokalizacji, sprawdź Mapę na żywo w aplikacji Spotlight lub w systemie Reveal.
BlueTooth EAT.png Bluetooth W tym momencie urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth dostępnych dla użytkownika. Jeżeli przycisk stanu zostanie przytrzymany dłużej niż przez 3 sekundy, urządzenie obejdzie test sieci i przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Jeżeli tryb parowania Bluetooth jest włączony: 1. Zaczekaj, aż kontrolka Bluetooth zgaśnie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu (przez 1–3 sekundy), aby ponownie rozpocząć kontrolę sieci.

Potrzebne narzędzia

 • Wiertarka akumulatorowa z metrycznymi i standardowymi wiertłami oraz nasadkami (do pracy z przeciwnakrętkami). Rozmiary elementów montażowych można znaleźć w punkcie Co znajduje się w opakowaniu.
 • Okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu
 • Znacznik do oznaczania miejsca, w którym będą wiercone otwory.
 • Na życzenie klienta: żel montażowy bez silikonu, którym po montażu zabezpiecza się urządzenie, nanosząc pasek żelu dookoła urządzenia.
 • Aplikacja Reveal Hardware Installer.

Co znajduje się w opakowaniu

EAT in box.png

 • Urządzenie EAT-B
 • 4 wkręty samogwintujące do metalu: standardowe 5/16 cala (8 mm) z łbem sześciokątnym, rozmiar 12, długość 1 cal
  screws.png
 • 4 śruby: 5/16 cala (8 mm) ząbkowane z łbem sześciokątnym, gwint 10-32, długość 1¼ cala (32 mm), szerokość 0,19 cala
  bolts.png
 • 4 przeciwnakrętki 3/8 cala (9,5 mm)
  nuts.png
 • 4 podkładki płaskie
  washers.png

Przed wierceniem zawsze uzyskaj zgodę i upewnij się, że nie uszkodzisz pobliskiego wyposażenia lub certyfikowanych konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu wymaganych przez OSHA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem pomocy dotyczącym identyfikacji konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu.

W zależności od miejsca, w którym urządzenie ma być zamontowane, do jego montażu możesz użyć albo dołączonych wkrętów, albo śrub z przeciwnakrętkami i podkładkami. W przypadku użycia wkrętów lub śrub wstępne nawiercenie otworów może ułatwić wykonanie zadania. W zależności od zastosowania do montażu urządzenia można również użyć opasek zaciskowych lub taśmy VHB.

 • Jeśli nie można określić, które części tworzą konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu zdefiniowaną przez producenta, należy zawsze podjąć rozsądne działania, aby zamontować urządzenia w lokalizacjach, gdzie można je zamocować przy użyciu opasek kablowych i taśmy VHB.
  • Użyj co najmniej dwóch pasków taśmy VHB o szerokości 1 cala i umieść je na całej długości krawędzi najdłuższego boku urządzenia.

Aplikacja Reveal Hardware Installer

Reveal Install logo.png

Aplikacja Reveal Hardware Installer zastępuje aplikację VZ Check.

Pobierz aplikację Reveal Hardware Installer ze sklepu Google Play (Reveal Hardware Installer dla systemu Android) lub ze sklepu App Store (Reveal Hardware Installer dla systemu iOS).

Przed zamontowaniem urządzenia na zasobach sprzętowych należy wykonać następujące czynności z poziomu aplikacji Reveal Hardware Installer:

 1. Wybierz zlecenie pracy, a następnie zeskanuj kod kreskowy urządzenia lub wprowadź numer ESN urządzenia.
  EAT-B SCAN.png
 2. Wybierz z listy pozycję Multi PWRD Asset Devices (Zasoby sprzętowe z różnym zasilaniem). (Należy pamiętać, że wybór dotyczy wszystkich urządzeń śledzących zasoby, zarówno zasilane, jak i niezasilane).
  EAT_B Serivce Type.png
 3. Sprawdź urządzenie pod kątem łączności z siecią.
  (Zob. punkty Przycisk stanuKontrolki stanu).
  EAT_TESTING.png
 4. Wprowadź informacje o zasobach.
  EAT Asset Details.png
 5. Podłącz urządzenie do zasobu sprzętowego. (Zob. punkt Montaż urządzenia). 3.1.5-mountt-grey.png
 6. Wykonaj konfigurację i aktywację urządzenia.EAT Setup Complete.png

Montaż urządzenia

mounting the device.png

W tym punkcie zawarto informacje o tym, gdziew jaki sposób zamontować urządzenie.

Gdzie zamontować urządzenie

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, by ustawić urządzenie w miejscu, w którym zamierzasz je zamontować, a następnie przetestować je pod kątem łączności z siecią, zanim zaczniesz wiercić otwory. Test wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku stanu urządzenia i odczytanie kontrolek stanu (jeżeli ustanowiono połączenie z siecią, świecą się światłem stałym). Jeśli kontrolki nie wskazują pomyślnego połączenia z siecią, powtórz test w innym miejscu zasobu, aż do momentu pomyślnego połączenia z siecią i ustalenia pozycji GPS.

 • Upewnij się, że zasób nie znajduje się w miejscu, gdzie sygnały sieci lub GPS mogą zostać osłabione, na przykład pod metalowym poszyciem.
 • Mimo że urządzenie ma stopień ochrony IP67, należy utrzymywać je z dala od ruchomych części lub obszarów, które narażają je na działanie zanieczyszczeń drogowych lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Należy użyć dołączonego osprzętu montażowego. Nie należy używać nitów ani wkrętów z łbem stożkowym. Nie należy przekraczać momentu dokręcania. Zbyt duży moment dokręcania lub użycie niewłaściwego osprzętu montażowego może spowodować pęknięcie tworzywa sztucznego otaczającego otwór montażowy.
 • Należy pamiętać, że montaż urządzenia pod podłogą, zwłaszcza jeśli jest to zamknięta metalowa przyczepa lub kontener, w odróżnieniu od otwartej, płaskiej podłogi, może ograniczyć łączność i transmisję danych.
 • Odpowiednim miejscem do montażu na przyczepach jest m.in. górna część języka naczepy lub szyna zaczepu.
 • Montaż wymagający użycia drabiny nie jest zalecany. Jednak w przypadku pracy na wysokości obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.
 • Nie zalecamy montowania urządzenia skierowanego w dół pod zasobem, gdyż może to obniżyć dokładność raportowania.
 • Sposób orientacji urządzenia może wpływać na jego wydajność. Poniżej przedstawiono kilka preferowanych wariantów montażu:

Montaż urządzenia w pionie na pionowej powierzchni

vertical_vertical_preferred.png

Podczas montażu urządzenia w pionie na pionowej powierzchni preferowana orientacja jest oznaczona znakiem zaznaczenia Verizon prawą stroną do góry. W ten sposób przycisk stanu jest na dole, gdzie jest mniej narażony na działanie czynników atmosferycznych.

Montaż urządzenia w poziomie na pionowej powierzchni

vertical_horizontal_preferred.png

W przypadku montażu urządzenia w poziomie na pionowej powierzchni preferowana orientacja jest taka, że etykieta urządzenia (etykieta niewidoczna na obrazku) jest skierowana do dołu. W ten sposób etykieta jest chroniona przez zużyciem pod wpływem czynników atmosferycznych.

Montaż urządzenia na poziomej powierzchni

horizontal_horizontal_preferred.png

W przypadku montażu urządzenia na poziomej powierzchni znak zaznaczenia Verizon, który jest na przodzie urządzenia, ma być skierowany do góry. Montaż urządzenia skierowanego do dołu nie jest wskazany, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na dokładność raportowania.

Jak zamontować urządzenie

Do montażu można przystąpić po pomyślnym wykonaniu sprawdzenia łączności z siecią i sygnałem GPS oraz po wykonaniu konfiguracji i aktywacji urządzenia w aplikacji Reveal Hardware Installer.

 1. Przytrzymaj urządzenie w miejscu, w którym będzie montowane, zaznaczając pozycje czterech otworów montażowych, które będziesz wiercić.
 2. W przypadku użycia wkrętów zaleca się wstępne nawiercenie otworów.
 3. Przykręć urządzenie do zasobu sprzętowego za pomocą dołączonych śrub lub wkrętów. Nie należy używać nitów ani wkrętów z łbem stożkowym. Nie należy przekraczać momentu dokręcania. Zbyt duży moment dokręcania lub użycie niewłaściwego osprzętu montażowego może spowodować pęknięcie tworzywa sztucznego otaczającego otwór montażowy.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0