Instalacja i konfiguracja urządzenia Vehicle Data Device przy użyciu Spotlight

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak korzystać z aplikacji Verizon Connect Spotlight w celu zainstalowania i skonfigurowania urządzenia Vehicle Data Device.

Gdy używasz Spotlight do zainstalowania urządzenia, aplikacja:

 • prowadzi Cię przez proces instalacji i konfiguracji urządzenia,
 • przypisuje urządzenie do pojazdu,
 • umożliwia wprowadzenie informacji o pojeździe,
 • łączy urządzenie z usługą Verizon Connect,
 • zapewnia pomoc, gdy jej potrzebujesz.

Podczas instalacji urządzenia Vehicle Data Device silnik musi być WYŁĄCZONY.

Jeśli wymieniasz istniejący lokalizator pojazdu na urządzenie Vehicle Data Device, zapoznaj się z artykułem Wymiana istniejącego lokalizatora pojazdu na urządzenie Vehicle Data Device.

Krok 1. Pobierz aplikację Spotlight i zaloguj się do niej

 1. Pobierz aplikację Spotlight firmy Verizon Connect.
  btn-app-store.svg btn-google-play.svg
 2. Zaloguj się do aplikacji przy użyciu swoich poświadczeń Verizon Connect.
  Jeśli nie masz danych logowania, skontaktuj się z administratorem.

Krok 2. Przypisz urządzenie do pojazdu
Assign_VDD_to_Vehicle.png

 1. W aplikacji Spotlight wybierz kolejno opcje Konto > Konfiguracja urządzenia.
 2. Na ekranie Co chcesz zainstalować? naciśnij opcję Lokalizator pojazdu.
 3. Naciśnij opcję NOWY POJAZD.
 4. Za pomocą aplikacji zeskanuj kod kreskowy znajdujący się z tyłu urządzenia.
  Jeśli nie możesz zeskanować kodu, wybierz opcję Ręczne wprowadzenie danych i wprowadź numer ESN lub IMEI.

  Jakiego kodu kreskowego mam użyć?
 5. Wprowadź rok produkcji, markę i model pojazdu.
  Możesz też zeskanować numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), naciskając opcję ZESKANUJ VIN.

  Uwaga: Jeśli instalujesz urządzenie w pojeździe ratunkowym, nie skanuj ani nie wprowadzaj ręcznie numeru VIN; zamiast tego wprowadź następujące informacje:
  - Rok: rok produkcji pojazdu.
  - Marka: wybierz opcję „pojazd ratunkowy”.
  - Model: wybierz jedną z następujących opcji: „Radiowóz”, „Ambulans”, „Wóz strażacki” lub „Inny”.
 6. Zaznacz pole wyboru potwierdzenia i naciśnij opcję POTWIERDŹ.
  W niektórych starszych pojazdach urządzenie Vehicle Data Device działa wyłącznie w trybie GPS. Oznacza to, że niektóre funkcje, takie jak pobieranie odczytów odometru i kodów diagnostycznych z pojazdu, są niedostępne. Wciąż jednak możliwe jest śledzenie pojazdu i odbieranie alertów dotyczących ostrej jazdy. Dowiedz się więcej o trybie GPS.

Krok 3. Wybierz sposób instalacji urządzenia


Choose_how_to_install_VDD.png

 1. Na ekranie Witamy naciśnij opcję ROZPOCZĘCIE.
 2. Na ekranie W jaki sposób chcesz zamontować urządzenie? wybierz jedną z następujących opcji:

  • Urządzenie VDD bez przewodów — aby zainstalować urządzenie bez użycia przewodu
  • Urządzenie VDD z kablem rozdzielającym — aby ukryć urządzenie i zachować wolny port OBD-II

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować urządzenie Vehicle Data Device w pojeździe, przeczytaj jeden z poniższych przewodników. (Dostęp do tych przewodników można uzyskać z poziomu aplikacji Spotlight):

Krok 4. Wprowadź informacje o pojeździe i połącz się z systemem Reveal


Edit_Vehicle_Information_and_connect.png

 1. Po zainstalowaniu urządzenia w pojeździe wybierz opcję DALEJ lub PRZEJDŹ DO PUNKTU PODŁĄCZANIE POJAZDU .
 2. Po rozpoznaniu urządzenia naciśnij opcję PODŁĄCZ MÓJ POJAZD.
 3. W trakcie oczekiwania na nawiązanie połączenia przez urządzenie wprowadź dane pojazdu. Naciśnij opcję EDYTUJ PROFIL POJAZDU PODCZAS OCZEKIWANIA.
 4. Na ekranie Identyfikacja pojazdu wprowadź dane pojazdu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
  Wprowadź następujące dane:
  • Nazwa pojazdu (wymagane)
  • Numer tablicy rejestracyjnej
  • VIN
  • Rok, marka, model
  • Typ paliwa
  • Pojemność zbiornika
  • Efektywność paliwowa (miasto)
  • Efektywność paliwowa (autostrada)
  • Bieżący odczyt odometru
 5. Gdy pojazd zostanie pomyślnie podłączony, pojawi się na mapie wraz z oknem zawierającym komunikat Pojazd podłączony.
  Jeśli podłączenie nie powiedzie się, zobacz temat Dlaczego mój pojazd jest pojazdem nieraportującym?.
 6. Wybierz opcję UKOŃCZ KONFIGURACJĘ, a następnie opcję ZAMKNIJ, aby ukończyć instalację.

Następne kroki

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0