Często zadawane pytania: Dlaczego moje urządzenie Vehicle Data Device nie jest zasilane?

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Po podłączeniu urządzenia Vehicle Data Device do portu OBD-II (za pomocą przewodu lub bez niego) urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy informujący o zasilaniu.

Brak sygnału dźwiękowego oznacza, że urządzenie Vehicle Data Device nie jest zasilane.

Najczęstszą tego przyczyną jest niewłożenie do końca wtyczki urządzenia lub kabla. Najpierw sprawdź wszystkie połączenia z portem OBD-II.

Sprawdzanie połączeń z portem OBD-II

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do OBD-II, odłącz wtyczkę lokalizatora i mocno ją podłącz z powrotem.

Jeśli używasz kabla z urządzeniem Vehicle Data Device, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź połączenie kabla z portem OBD-II

  1. Przy wyłączonym silniku odłącz kabel od portu OBD-II pojazdu.
  2. Odczekaj 5 minut i podłącz go z powrotem.
   Sygnał dźwiękowy z urządzenia Vehicle Data Device oznacza, że urządzenie jest zasilane.
 • Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem Vehicle Data Device

  Jeśli nie słychać sygnału dźwiękowego:
  1. Przy wyłączonym silniku odłącz urządzenie Vehicle Data Device od kabla.
  2. Odczekaj 5 minut, a następnie podłącz z powrotem kabel do urządzenia Vehicle Data Device.
   Sygnał dźwiękowy z urządzenia Vehicle Data Device oznacza, że urządzenie jest zasilane.
 • Sprawdź, czy urządzenie Vehicle Data Device działa prawidłowo

  Aby sprawdzić, czy urządzenie Vehicle Data Device działa:
  1. Odłącz kabel od portu OBD-II i urządzenia Vehicle Data Device.
  2. Podłącz urządzenie Vehicle Data Device bezpośrednio do portu OBD-II. Jeśli urządzenie Vehicle Data Device wyda sygnał dźwiękowy, może być konieczna wymiana bezpiecznika na kablu urządzenia Vehicle Data Device lub samego kabla.
 • Sprawdź bezpiecznik kabla.

  Sprawdź bezpiecznik kabla urządzenia Vehicle Data Device za pomocą multimetru lub wymień bezpiecznik (bezpieczniki mini blade 3 A można kupić w sklepach z częściami samochodowymi).
  1. Otwórz nasadkę uchwytu bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
  2. Po podłączeniu kabla do portu OBD-II i urządzenia Vehicle Data Device włóż nowy bezpiecznik do uchwytu bezpiecznika.

Sprawdzenie portu OBD-II i bezpieczników

Sprawdź zasilanie portu OBD-II za pomocą multimetru cyfrowego. Sprawdź napięcie na stykach 16 (zasilanie), 4 (masa podwozia) i 5 (masa sygnału).

Jeśli multimetr pokazuje 0 V, sprawdź, czy bezpiecznik jest przepalony – często port OBD-II zabezpieczony jest bezpiecznikiem w obwodzie pomocniczym (zwykle jest on nadal nazywany "papierosowym" na panelu schematu bezpieczników).

Jeśli port OBD-II i bezpiecznik gniazda zasilania są sprawne, może być konieczna wymiana kabla lub urządzenia Vehicle Data Device.

Oto dobry artykuł na temat sprawdzania bezpieczników samochodowych za pomocą multimetru.

Problem nadal występuje?

Jeśli po przeprowadzeniu wszystkich tych kontroli pojazd nadal nie raportuje danych, czas skontaktować się z Obsługą klienta. W razie potrzeby jego pracownicy mogą wykonać dalsze czynności związane z rozwiązywaniem problemów i zarezerwować wizytę pracownika.

Zanim zadzwonisz do działu obsługi klienta, przygotuj następujące informacje:

 • nazwa i identyfikator pojazdu,
 • data i godzina ostatniego raportu,
 • numer ESN lokalizatora (jeśli to możliwe),
 • imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • adres lokalizacji pojazdu, gdzie technik może sprawdzić instalację.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2