Instrukcja dla pracownika: Urządzenie Vehicle Data Device

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Wymagany czas: 20–40 minut

W tej instrukcji opisano sposób instalacji urządzenia Vehicle Data Device w lekkich i średnich pojazdach.

Urządzenie Vehicle Data Device można zainstalować za pomocą kabla rozdzielającego lub bezpośrednio w porcie OBD-II (bez kabla).

W tej instrukcji:
Krok 1: Potwierdź, że posiadasz dostęp do aplikacji Reveal Hardware Installer
Krok 2: Przygotuj narzędzia
Krok 3: Sprawdź pojazd
Krok 4: Procedura instalacji

Krok 1: potwierdź, że posiadasz dostęp do aplikacji Reveal Hardware Installer

Podczas instalacji zastosujesz aplikację Reveal Hardware Installer do ustawienia urządzenia Vehicle Data Device w systemie Reveal.

W celu uzyskania aplikacji Reveal Hardware Installer i dostępu do niej:

1. Pobierz aplikację Reveal Hardware Installer.
    GooglePlay_for_RHI.png   AppStore_for_RHI.png

    Przewodnik szybkiego startu: Reveal Hardware Installer

2. Zaloguj się do aplikacji przy użyciu swoich poświadczeń Verizon Connect.
    Jeśli nie masz danych logowania, skontaktuj się z administratorem.

Krok 2: przygotuj narzędzia

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać niektóre z następujących narzędzi:

 • Narzędzie tnące do przycinania opasek zaciskowych
 • Latarka
 • Narzędzie do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Dodatkowe opaski zaciskowe

Krok 3: sprawdź pojazd

 1. Sprawdź, czy pojazd znajduje się w miejscu o dobrym zasięgu sieci i niezakłóconym widoku na niebo. Jeśli pojazd nie posiada dobrego zasięgu sieci i widoku na niebo, poproś o przestawienie go w odpowiednie miejsce.
 2. Upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony.
  Ostrzeżenie: podczas montażu urządzenia silnik musi być wyłączony.

Krok 4: procedura instalacji

 1. Wybierz z listy formularz dotyczący pracy.
  Pic_1.JPG

 2. Zeskanuj kod kreskowy znajdujący się na pudełku lub z tyłu urządzenia. Jeśli nie możesz zeskanować kodu kreskowego, wprowadź ręcznie numer ESN lub IMEI i naciśnij przycisk SZUKAJ. Pic_2.JPG

 3. Na ekranie WYBIERZ SERWIS wybierz opcję Instalacja – Wiele urządzeń, a następnie naciśnij przycisk KONTYNUUJ. Pic_3.JPG

 4. Przejdź do sekcji Konto i naciśnij przycisk Konfiguracja urządzenia, a następnie Lokalizator pojazdu, aby wybrać urządzenie, które chcesz zainstalować. Pic_4.JPG

 5. Wybierz pojazd, który chcesz śledzić, a następnie zeskanuj kod kreskowy IMEI znajdujący się z tyłu urządzenia.
  Pic_5.JPG
  Jeśli nie możesz zeskanować kodu kreskowego, wprowadź ręcznie numer IMEI i naciśnij przycisk SZUKAJ.
 6. Zeskanuj numer VIN, aby wprowadzić rok produkcji, markę i model pojazdu, lub wprowadź te informacje ręcznie i naciśnij przycisk Dalej. Pic_6.JPG
  Jeśli instalujesz urządzenie w pojeździe ratunkowym, nie skanuj ani nie wprowadzaj ręcznie numeru VIN; zamiast tego wprowadź następujące informacje:
  – Rok produkcji: rok produkcji pojazdu.
  – Marka: wybierz „Pojazd ratunkowy”.
  – Model: wybierz jedną z poniższych opcji: „Pojazd policyjny”, „Ambulans”, „Wóz strażacki” lub „Inny”.

 7. Zweryfikuj szczegóły pojazdu, a następnie naciśnij przycisk POTWIERDŹ lub naciśnij ikonę ołówka, aby edytować szczegóły.
  Pic_7.JPG
  W niektórych starszych pojazdach aplikacja RHI zgłosi, że urządzenie będzie działać tylko w trybie GPS. Naciśnij przycisk POTWIERDŹ, aby kontynuować. Pojazdy te nadal będą śledzone i będą otrzymywać alerty o ostrej jeździe, ale niektóre funkcje, np. odczyty odometru i kody DTC pojazdu, będą niedostępne.
 8. Na ekranie Witamy naciśnij opcję ROZPOCZĘCIE.  Pic_9.JPG

  Na ekranie Jak chcesz zainstalować urządzenie? wybierz metodę instalacji i zainstaluj urządzenie Vehicle Data Device, korzystając z instrukcji dotyczącej tej metody.
  Istnieją dwie metody instalacji urządzenia Vehicle Data Device:
  Metoda 1: instalacja urządzenia Vehicle Data Device bez kabla (podłączenie bezpośrednio do portu OBD-II).
  Metoda 2: instalacja urządzenia Vehicle Data Device przy użyciu kabla rozdzielającego.

  • Metoda 1: instalacja urządzenia Vehicle Data Device bez kabla.

   1. Zlokalizuj port OBD-II w pojeździe.
    Pomocne informacje na temat lokalizacji portu OBD-II zawiera temat Znajdowanie portu OBD-II.
   2. Podłącz urządzenie Vehicle Data Device do portu OBD-II.
   3. Nasłuchuj sygnału dźwiękowego.
    Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie Vehicle Data Device jest prawidłowo podłączone i zasilane. Nie słychać sygnału dźwiękowego?
   4. Po zainstalowaniu urządzenia Vehicle Data Device naciśnij przycisk PRZEJDŹ DO PUNKTU PODŁĄCZANIE POJAZDU.

  • Metoda 2: instalacja urządzenia Vehicle Data Device przy użyciu kabla rozdzielającego.

   1. Zainstaluj urządzenie Vehicle Data Device w sposób opisany w Instrukcji montażu: Urządzenie Vehicle Data Device z kablem rozdzielającym.
   2. Po zainstalowaniu urządzenia Vehicle Data Device naciśnij przycisk PRZEJDŹ DO PUNKTU PODŁĄCZANIE POJAZDU.
 9. Naciśnij przycisk POŁĄCZ, gdy urządzenie zostanie rozpoznane, a informacje o pojeździe będą prawidłowe.
  Pic_10.JPG

 10. Naciśnij przycisk EDYTUJ PROFIL POJAZDU, aby wyświetlić ekran Identyfikacja pojazdu i wprowadzić dodatkowe informacje o pojeździe, czekając na połączenie urządzenia.
  • Nazwa pojazdu (wymagane)
  • Numer rejestracyjny
  • VIN
  • Rok, marka, model
  • Wskazanie odometru/liczba godzin
  • Typ paliwa

  Pic_11.JPG

 11. Po podłączeniu pojazdu jego pozycja pojawi się na Mapie na żywo wraz z oknem zawierającym komunikat Pojazd podłączony. Wybierz opcję UKOŃCZ KONFIGURACJĘ, a następnie ZAMKNIJ, aby zakończyć instalację.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojazdach, w których znajdują się urządzenia innych firm, może spowodować utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy lub pojazdu. Urządzeniami innych firm mogą być między innymi podnośniki do wózków inwalidzkich, moduły kontroli biegu jałowego i układy PTO. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia mogą być wyjmowane i przenoszone do innego pojazdu, jeśli zgodność docelowego pojazdu została przetestowana, zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0