Instrukcja montażu: Urządzenie Vehicle Data Device podłączone do portu OBD-II

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Podstawowy

Montaż może zostać wykonany szybko i łatwo przez osoby o dowolnych umiejętnościach.

 


Wymagany czas: 10 minut

W tej instrukcji opisano sposób instalacji urządzenia Vehicle Data Device bezpośrednio do portu OBD-II.
Podczas instalacji urządzenia Vehicle Data Device silnik musi być WYŁĄCZONY.

 1. Zlokalizuj port OBD-II w pojeździe.

  LocateOBD_II-RightHandDrive.png

  Port OBD-II zwykle znajduje się pod pulpitem wskaźników lub poniżej kolumny kierownicy. Jeśli portu OBD-II nie ma pod kolumną kierownicy, poszukaj go w miejscach oznaczonych na rysunku.
  Pomocne informacje na temat lokalizacji portu OBD-II zawiera temat Znajdowanie portu OBD-II.
 2. Podłącz urządzenie Vehicle Data Device do portu OBD-II.
 3. Nasłuchuj sygnału dźwiękowego.
  Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie Vehicle Data Device jest prawidłowo podłączone i zasilane.
  Nie słychać sygnału dźwiękowego?
  ODCZEKAJ 10 MINUT PRZED WŁĄCZENIEM SILNIKA. Dzięki temu urządzenie Vehicle Data Device będzie mieć czas na pobranie najnowszych aktualizacji.

Następne kroki

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0