Instrukcja usuwania: lokalizator pojazdu z wiązką diagnostyczną lub wiązką 3-żyłową

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Średniozaawansowany

Instalatorzy muszą umieć demontować deski rozdzielcze i zestawy wskaźników, a także umieć bezpiecznie mocować i montować urządzenia.

Instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób usunąć urządzenia telematyczne i do śledzenia zasobów, takie jak Verizon Connect VDD, VT400 i EAT, jak również CalAmp, Xirgo i GenX. Można korzystać z niej także w przypadku usuwania innych, podobnych urządzeń telematycznych.

Wymagany czas: 15 minut lub mniej

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem usuwania lokalizatora pojazdu zapoznaj się z całą instrukcją.

Przygotuj narzędzia

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać następujące narzędzia:

 • Lampa robocza
 • Narzędzia do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Płaskie narzędzie do podważania anteny
 • Zestaw końcówek wkrętaków i obsadek
 • Obcinak do kabli (inny niż nożyczki)
 • Taśma izolacyjna Super 33 lub lepsza
 • Opaski kablowe

Procedura

Zapłon pojazdu musi być wyłączony podczas usuwania lokalizatora pojazdu.

Krok 1: Znajdź i uzyskaj dostęp do lokalizatora pojazdu.

Większość modułów telematycznych posiada wewnętrzną antenę, ale urządzenia z serii CalAmp 42xx wykorzystują antenę zewnętrzną, którą najczęściej można znaleźć na przedniej szybkie lub za słupkiem.

 1. Zlokalizuj urządzenie w pojeździe, sprawdzając następujące obszary (w podanej kolejności):
  • Za panelem nad kolanami od strony kierowcy
  • Za zestawem wskaźników
  • Za konsolą środkową
  • Za schowkiem

   Vehicle_Tracker_Locations_-_Main.png

   Vehicle_Tracker_Locations_-_Blue.jpg Lokalizacje modułu GPS
   Vehicle_Tracker_Locations_-_Green.jpg Lokalizacje anteny zewnętrznej

 2. Po zlokalizowaniu urządzenia zdejmij wszystkie opaski mocujące lub inne elementy mocujące utrzymujące wiązkę.

Krok 2: Odłącz wszystkie złącza od urządzenia

 1. Odłącz wiązkę diagnostyczną.
 2. Odłącz wiązkę zasilającą, jeśli występuje.
  Wiązkę zasilającą można zostawić na miejscu. Nie jest konieczne odłączanie jej od pojazdu.
 3. Odłącz wszelkie wiązki komunikacji szeregowej.
 4. Odłącz wyprowadzenia zewnętrznej anteny dla sygnału GPS lub komórkowego, jeśli występują.
  Lokalizatory pojazdu takie jak CalAmp 4225, 4233 lub 4235 zazwyczaj są wyposażone w wyprowadzenia anteny dla sygnału GPS i komórkowego.

Krok 3: Zamocuj wiązkę zasilania

 1. Usuń wszelkie połączenia podłączone na stałe przy pomocy przecinaka i zaizoluj przewody przy użyciu taśmy izolacyjnej
  LUB
  Pozostaw połączenia podłączone na stałe na miejscu.
 2. Zamocuj połączenia podłączone na stałe do pobliskich uchwytów lub wiązek okablowania przy użyciu opasek kablowych lub taśmy izolacyjnej.
  Upewnij się, że wiązka podłączona na stałe do okablowania zapłonu pojazdu jest na tyle długa, aby umożliwić regulację teleskopowej kierownicy w pełnym zakresie.

Krok 4: Usuń kabel rozdzielający lub kabel ECMD (jeśli występuje)

 1. Usuń kabel rozdzielający lub kabel ECMD, jeśli są używane do podłączenia urządzenia.
 2. Umieść oryginalny port OBD-II lub Data Link Connector (DLC) OEM w pierwotnej lokalizacji.

Krok 5: Usuń antenę zewnętrzną (jeśli występuje)

Jeśli występuje antena zewnętrzna, usuń ją, stosując lekki, równomierny nacisk, aby powoli podważyć ją od szyby lub słupka.
Włączenie przedniego odszraniania na wysokie ustawienie poluzuje anteny zamocowane do przedniej szyby przy użyciu taśmy dwustronnej.
Zachowaj ostrożność podczas odczepiania anteny od szyby, aby zapobiec pęknięciom szkła:
- Przy odczepianiu anteny od szkła.
- W przypadku zdejmowania plastikowej osłony wykończeniowej słupka:

Klipsy wykończeniowe mogą być trudne w wyrównaniu, aby ponownie zamocować panele, a przy tym są łamliwe.

Krok 6: Usuń opcjonalne urządzenia peryferyjne

Krok ten dotyczy tylko instalacji posiadających przycisk identyfikacji kierowcy lub alarmowy/prywatności.

 1. Odłącz pin Molex urządzenia peryferyjnego od wiązki.
 2. W przypadku wycofania urządzeń peryferyjnych tymczasowo: odłącz przewody i pozostaw przycisk na miejscu.
  W przypadku usuwania urządzeń peryferyjnych na stałe: odłącz przewody i usuń przycisk.
 3. W przypadku wycofania urządzeń peryferyjnych tymczasowo: zamocuj nadmiarowy przewód do przyległej wiązki lub uchwytu przy użyciu opasek kablowych.
  W przypadku usuwania urządzeń peryferyjnych na stałe: usuń całe okablowanie.
 4. Zaizoluj odsłonięte końcówki przewodów przy użyciu taśmy izolacyjnej.

Krok 7: Usuń wejścia czujników

Ten krok dotyczy wyłącznie instalacji wyposażonych w opcjonalne urządzenia peryferyjne lub wejścia czujników.

Upewnij się, że podłączone wejścia czujników nie są pod napięciem.

 1. Odłącz przewód wejściowy czujnika od źródła napięcia przy użyciu przecinaka.
 2. Zaizoluj odsłonięte końcówki przewodów przy użyciu taśmy izolacyjnej.
 3. Usuń nadmiarowe przewody lub izolację ochronną.

Krok 8: Załóż usunięte elementy

Załóż wszystkie elementy wykończeniowe usunięte podczas tej procedury.

Krok 9: Zarejestruj i zaktualizuj informacje o pojeździe

 1. Zarejestruj identyfikator pojazdu i numer seryjny urządzenia.
  Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia.
 2. Usuń urządzenia z portalu floty:

Krok 10: Zwróć wyposażenie

 1. Zwróć wszystkie klucze klientowi.
 2. Zidentyfikuj wyposażenie do zwrotu do klienta, jeśli dotyczy.
 • Partnerzy świadczący usługi montażu: powiadom klienta o wyposażeniu do zwrotu.
 • Klienci Verizon Connect: skontaktuj się z Działem pomocy, aby zaaranżować zwrot wyposażenia.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0