Instrukcja dla pracownika: CalAmp LMU 26XX i 27XX w systemie Reveal

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: zaawansowany

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

CalAmp26XX.png

Szacowany czas montażu: 20–30 minut

W tym artykule opisano sposób instalacji wszystkich lokalizatorów pojazdów CalAmp serii 26XX i 27XX.

W tej instrukcji:

Krok 1: Ustawienie pojazdu
Krok 2: Zapisanie danych pojazdu
Krok 3: Zebranie narzędzi i materiałów
Krok 4: Sprawdzenie zawartości zestawu
Krok 5: Identyfikacja części urządzenia
Krok 6: Zapisanie numeru seryjnego urządzenia
Krok 7: Określenie odpowiedniej lokalizacji do montażu urządzenia
Krok 8: Wykonanie połączeń 3-przewodowych
Krok 9: Podłączenie wiązki 3-żyłowej do urządzenia
Krok 10: Sprawdzenie, czy urządzenie jest poprawnie podłączone
Krok 11: Instalacja opcjonalnych urządzeń peryferyjnych
Krok 12: Poprowadzenie kabli i przymocowanie urządzenia
Krok 13: Sprawdzenie poprawności działania

Krok 1: Ustawienie pojazdu

Ustaw pojazd na zewnątrz w lokalizacji o dobrym zasięgu sieci.
Podczas montażu urządzenia silnik musi być WYŁĄCZONY.

Krok 2: Zapisanie danych pojazdu

Zapisz następujące dane pojazdu (do późniejszego użycia w celu nawiązania połączenia i weryfikacji instalacji):

 • Numer tablicy rejestracyjnej pojazdu
 • Rok, marka i model pojazdu
 • Bieżący odczyt odometru
 • Odpowiednia nazwa pojazdu (aby można było łatwo rozpoznać pojazd na mapie i w raportach systemu Reveal)

Krok 3: Zebranie narzędzi i materiałów

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać niektóre z następujących narzędzi:

 • Narzędzia do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Narzędzia do zdejmowania izolacji z przewodów
 • Woltomierz cyfrowy
 • Wiertarka akumulatorowa
 • Zestaw końcówek wkrętaków ogólnego przeznaczenia
 • Nasadki (standardowe/metryczne)
 • Lampa robocza
 • Taśma izolacyjna Super 33 lub lepsza
 • Dodatkowe opaski zaciskowe
 • Dodatkowe wkręty samogwintujące
 • Dodatkowe termokurczliwe końcówki pierścieniowe, złącza stykowe i mała latarka
 • Przejściówki bezpieczników obwodu dodatkowego

Krok 4: Sprawdzenie zawartości zestawu

 • Urządzenie CalAmp 26XX lub CalAmp 27XX
 • Wiązka 3-żyłowa
 • Wiązka urządzeń peryferyjnych (opcjonalnie)

Krok 5: Identyfikacja części urządzenia

​​CalAmp_26XX_Identify_Parts.jpg

 • Czerwony = 20-stykowe gniazdo wejścia/wyjścia
 • Bursztynowy = dioda LED Com
 • Zielony = dioda LED GPS

Krok 6: Zapisanie numeru seryjnego urządzenia

04_-_CalAmp_26XX_ESN.png

Zapisz numer seryjny urządzenia (numer ESN), który będzie potrzebny w późniejszym kroku w celu nawiązania połączenia i weryfikacji instalacji.
Numer ESN urządzenia znajduje się na etykiecie z informacjami o urządzeniu na dole urządzenia.

Krok 7: Określenie odpowiedniej lokalizacji do montażu urządzenia

Urządzenie zostanie zamontowane i przymocowane w późniejszym kroku (zobacz Krok 12).

Urządzenia nie wolno montować w komorze silnika, bezpośrednio na radioodbiorniku AM/FM, w pobliżu jakichkolwiek ruchomych części ani w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych.

Znajdź lokalizację odpowiednią do montażu urządzenia. Zalecane miejsca montażu przedstawiono na poniżej.

img

Za panelem nad kolanami od strony kierowcy (A)
Za zestawem wskaźników (B)
Za konsolą środkową (C)
Za schowkiem (D)

 

Przy wyborze miejsca montażu weź pod uwagę następujące kwestie:

 • Zasięg sieci w miejscu montażu:
  • Urządzenie powinno być zamontowane etykietą do góry i skierowane w stronę nieba.
  • Urządzenie nie powinno być montowane bezpośrednio pod dużymi metalowymi elementami.
   Szkło, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe nie wpływają negatywnie na pracę urządzenia.
 • Wolna przestrzeń w miejscu montażu:
  • Ilość miejsca powinna umożliwiać solidne przymocowanie urządzenia za pomocą opasek zaciskowych.
  • Zamontowane urządzenie nie może utrudniać obsługi pojazdu.
 • Możliwość uszkodzenia urządzenia lub przewodów:
  • Unikaj źródeł ciepła (np. otworów wentylacyjnych lub kanałów grzewczych).
  • Unikaj ostrych powierzchni.

Krok 8: Wykonanie połączeń 3-przewodowych

W tym momencie NIE podłączaj wiązki 3-żyłowej do urządzenia.

Tre_file.png

Urządzenie wymaga 3 połączeń: MASA, ZAPŁON i ZASILANIE.

 1. Podłącz przewód masowy (czarny) do nadwozia lub podwozia pojazdu.
  Przewód masowy można podłączyć za pomocą końcówki pierścieniowej i wkrętu samogwintującego lub przez połączenie z fabrycznie oznaczonym punktem masy.
 2. Podłącz przewód wejściowy zapłonu (biały) do źródła zapłonu, które będzie zasilane tylko wtedy, gdy zapłon będzie WŁĄCZONY.
  Aby znaleźć rzeczywiste źródło zasilania zapłonu:
  1. Wybierz przewód.
  2 Gdy silnik jest wyłączony, sprawdź za pomocą woltomierza napięcie prądu stałego w przewodzie. Napięcie powinno wynosić 0 V.
  3. Ustaw kluczyk w położeniu zasilania akcesoriów. Napięcie powinno nadal wynosić 0 V.
  4. Ustaw kluczyk w położeniu włączenia/uruchomienia. Woltomierz powinien wskazywać napięcie 12 V.
  5. Uruchom silnik i upewnij się, że napięcie nie spada poniżej 9 V.
  6. Podczas pracy pojazdu potwierdź, że napięcie na tym samym przewodzie wynosi 12 V lub więcej.
  7. Wyłącz silnik pojazdu i potwierdź, że napięcie na tym samym przewodzie wynosi 0 V.
  Jeśli napięcie nie zmienia się w opisany tutaj sposób, oznacza to, że testowany przewód nie jest rzeczywistym przewodem zapłonowym.
 3. Podłącz przewód wejściowy zasilania (czerwony) do źródła zasilania z akumulatora, które będzie aktywne nawet wtedy, gdy zapłon będzie WYŁĄCZONY.
  Przewód podłącz zasilania (czerwony) bezpośrednio do zacisku akumulatora pojazdu lub jak najbliżej niego.
  Ten punkt połączenia z zasilaniem powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem o wartości nie większej niż 5 A.

Jeśli montaż wymaga przedłużenia przewodu zapłonowego wiązki poza kabinę i bezpośrednio do alternatora lub cewki, należy zabezpieczyć przewód i połączenie, używając termokurczliwej końcówki pierścieniowej, smaru dielektrycznego i izolacji ochronnej wraz z oprawką na bezpiecznik odporną na warunki atmosferyczne oraz bezpiecznikiem o wartości 3–5 A.

Krok 9: Podłączenie wiązki 3-żyłowej do urządzenia

Cablaggio_I_O.png

Podłącz wiązkę 3-żyłową do gniazda wejścia/wyjścia urządzenia.

Krok 10: Sprawdzenie, czy urządzenie jest poprawnie podłączone

Sprawdź diody LED urządzenia.

Zielona dioda LED — sygnał GPS

 • Miga po ustaleniu sygnału GPS. Zielona dioda LED błyska raz długo, następnie błyska szybko, po jednym razie dla każdego satelity, z którym jest połączone urządzenie do lokalizacji pojazdów (VTU).
  Na przykład urządzenie, które błyska jeden raz, a następnie jeszcze 8 razy, ma połączenie z 8 satelitami.

Bursztynowa dioda LED — sygnał sieci komórkowej

 • Miga powoli, gdy zapłon jest WYŁĄCZONY, a następnie świeci światłem ciągłym po uzyskaniu sygnału sieci komórkowej i włączeniu zapłonu.
 • Jeśli bursztynowa dioda LED miga, gdy zapłon jest włączony, oznacza to, że urządzenie nie uzyskało sygnału sieci komórkowej.

Bursztynowa dioda LED miga także, aby zweryfikować, kiedy wykryto wejście czujnika. Miga raz na 2 sekundy w przypadku aktywności na wejściu 1 oraz dwa razy co 2 sekundy w przypadku aktywności na wejściu 2.

Krok 11: Instalacja opcjonalnych urządzeń peryferyjnych

 1. Podłącz wymagane akcesoria do odpowiednich gniazd Molex na kablu akcesoriów.
 2. Zainstaluj akcesoria zgodnie z opisem w tych przewodnikach.

Krok 12: Poprowadzenie kabli i przymocowanie urządzenia

Wideo: Jak zamontować i przymocować urządzenie lokalizatora GPS

 1. Umieść urządzenie w miejscu montażu.
 2. Przymocuj urządzenie do stabilnego uchwytu montażowego lub wiązki przewodów za pomocą opasek zaciskowych.
  Opaski zaciskowe można przełożyć przez występy mocujące znajdujące się po bokach urządzenia.
  Urządzenie należy solidnie przymocować, aby nie mogło się przemieszczać. Jeśli urządzenie nie będzie dobrze przymocowane, będzie to miało negatywny wpływ na dokładność rejestrowania zdarzeń ostrej jazdy.
  W celu uzyskania dalszych szczegółowych instrukcji zobacz wideo: jak zamocować urządzenie i wiązki przewodów za pomocą opasek przewodów.
 3. Poprowadź kable do miejsca montażu.
  Wszelkie luźne kable należy zwinąć i przymocować za pomocą opasek przewodów w taki sposób, aby nie przeszkadzały kierowcy ani nie utrudniały standardowej obsługi pojazdu.
  image12_Coil_Secure_LooseCables.gif
 4. Sprawdź, czy wszystko jest dobrze przymocowane, i w razie potrzeby odetnij nadmiarowe odcinki opasek zaciskowych.
  Podczas przycinania opasek zaciskowych zachowuj szczególną ostrożność. Przypadkowe przecięcie lub nacięcie znajdujących się w pobliżu przewodów pojazdu może spowodować problemy z jego działaniem.

Sprawdź, czy instalacja nie przeszkadza kierowcy ani nie utrudnia standardowej obsługi pojazdu.

Jeśli zdemontowano panel deski rozdzielczej, nie należy go montować, dopóki połączenie sieciowe nie zostanie potwierdzone
(zobacz Krok 13).

Krok 13: Sprawdzenie poprawności działania

Jeśli jesteś klientem Reveal, zweryfikuj instalację w systemie Reveal.

Jeśli jesteś profesjonalnym instalatorem korzystającym z systemu Reveal, użyj aplikacji Reveal Hardware Installer.

Skontaktuj się z działem pomocy.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0