Instrukcja montażu: CalAmp LMU 26XX i 27XX w systemie Reveal

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Ekspert

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

CalAmp26XX.png

Szacowany czas montażu: 20–30 minut

W tym artykule opisano sposób instalacji wszystkich lokalizatorów pojazdów CalAmp serii 26XX i 27XX.

Zakres:

Przygotowanie do instalacji

Przed zainstalowaniem urządzenia należy pamiętać o kilku kwestiach, które ułatwią sprawne przeprowadzenie instalacji.

Sprawdzenie zawartości opakowania

W dostarczonym opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy:

 • CalAmp 26XX LUB CalAmp 27XX
 • Wiązka 3-żyłowa
 • Wiązka przewodów wejścia/wyjścia (opcjonalna)

Przygotowanie floty

Zalecamy montaż urządzenia na zewnątrz, w miejscu o dobrym zasięgu sieci.

Zbieranie informacji o pojeździe
Aby przeprowadzić konfigurację, należy wprowadzić następujące informacje dla każdego pojazdu:

 • Nazwa pojazdu — nadaj pojazdowi nazwę, dzięki której będzie można go łatwo zidentyfikować na Mapie na żywo i w raportach.
 • Tablica rejestracyjna pojazdu
 • Rok, marka i model pojazdu
 • Bieżący odczyt odometru

Zebranie narzędzi i materiałów
W zależności od typu pojazdu mogą się przydać niektóre z następujących narzędzi:

 • Narzędzia do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Narzędzia do zdejmowania izolacji z przewodów
 • Woltomierz cyfrowy
 • Wiertarka akumulatorowa
 • Zestaw końcówek wkrętaków ogólnego przeznaczenia
 • Nasadki (standardowe/metryczne)
 • Lampa robocza
 • Taśma izolacyjna Super 33 lub lepsza
 • Dodatkowe opaski zaciskowe
 • Dodatkowe wkręty samogwintujące
 • Dodatkowe termokurczliwe końcówki pierścieniowe, złącza stykowe i mała latarka
 • Przejściówki bezpieczników obwodu dodatkowego

Instalacja urządzenia

1. Zidentyfikuj elementy urządzenia

​​CalAmp_26XX_Identify_Parts.jpg

 • Czerwony = 20-stykowe gniazdo wejścia/wyjścia
 • Bursztynowy = dioda LED Com
 • Zielony = dioda LED GPS

 

2. Wybierz miejsce zamontowania urządzenia

CalAmp_26XX_Mounting_Positions.png

Urządzenie musi być zamontowane:

 • Stroną z etykietą skierowaną do góry.
 • W sposób niewidoczny dla kierowcy.
 • W górnej części deski rozdzielczej w celu uzyskania najlepszego sygnału.
 • Z niezakłóconą widocznością w kierunku na zewnątrz pojazdu.
 • Z dala od grubych metalowych elementów.

Urządzenia nie wolno montować w komorze silnika, bezpośrednio na radioodbiorniku AM/FM, w pobliżu jakichkolwiek ruchomych części ani w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych.

3. Zapisz informacje o urządzeniu i pojeździe

CalAmp_26XX_ESN.png

Zapisz numer seryjny urządzenia. Jest on potrzebny wraz z danymi pojazdu w celu weryfikacji instalacji.

Etykieta ESN znajduje się na spodzie urządzenia.

4. Podłącz 3 przewody wiązki zasilającej do instalacji elektrycznej pojazdu

W tym momencie NIE podłączaj wiązki zasilającej do lokalizatora pojazdu.

Tre_file.png

Lokalizator pojazdu wymaga 3 połączeń: MASA, ZAPŁON i ZASILANIE.

 1. Podłącz przewód masowy (czarny) do korpusu lub ramy pojazdu, np. do nadwozia.
 2. Użyj końcówki pierścieniowej, aby podłączyć przewód masowy do nadwozia za pomocą wkrętu samogwintującego lub śruby fabrycznej.
 3. Podłącz przewód wejściowy zapłonu (biały) do źródła zapłonu, które będzie zasilane tylko wtedy, gdy zapłon będzie włączony.
 4. Podłącz przewód wejściowy zasilania (czerwony) do źródła zasilania z akumulatora. które będzie aktywne nawet wtedy, gdy zapłon będzie wyłączony.
 5. Przewód podłącz bezpośrednio do zacisku akumulatora pojazdu lub jak najbliżej niego. Ten punkt styku powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem o wartości nie większej niż 5 A.

Aby znaleźć rzeczywiste źródło zasilania zapłonu:

 • Wybierz przewód.
 • Gdy silnik jest wyłączony, za pomocą woltomierza sprawdź napięcie prądu stałego w przewodzie. Powinno wynosić 0 V.
 • Ustaw kluczyk w położeniu zasilania akcesoriów. Napięcie powinno nadal wynosić 0 V.
 • Ustaw kluczyk w położeniu włączenia/uruchomienia. Woltomierz powinien wskazywać napięcie 12 V.
 • Uruchom silnik i upewnij się, że napięcie nie spada poniżej 9 V.
 • Podczas pracy pojazdu potwierdź, że napięcie na tym samym przewodzie wynosi 12 V lub więcej.
 • Wyłącz silnik pojazdu i potwierdź, że napięcie na tym samym przewodzie wynosi 0 V.

Jeśli napięcie nie zmienia się w opisany tutaj sposób, oznacza to, że nie jest sprawdzany rzeczywisty przewód zapłonowy.

Jeśli montaż wymaga przedłużenia przewodu zapłonowego wiązki poza kabinę i bezpośrednio do alternatora lub cewki, należy zabezpieczyć przewód i połączenie, używając termokurczliwej końcówki pierścieniowej, smaru dielektrycznego i izolacji ochronnej wraz z oprawką na bezpiecznik odporną na warunki atmosferyczne oraz bezpiecznikiem o wartości 3–5 A.

5. Podłącz wiązkę zasilającą do lokalizatora pojazdu

Cablaggio_I_O.png

Podłącz wiązkę 3-żyłową do gniazda wejścia/wyjścia.

6. Sprawdź, czy lokalizator pojazdu jest prawidłowo podłączony

Sprawdź diody LED urządzenia.

Zielona dioda LED (GPS)

 • Wyłączona = GPS wyłączony
 • Miga = GPS włączony, 1 mignięcie na każdego satelitę, z którym nawiązano połączenie

Pomarańczowa dioda LED (Com)

 • Wyłączona = modem wyłączony
 • Miga = zapłon wyłączony
 • Miga szybko = zapłon włączony, ale brak połączenia z siecią
 • Świeci = zapłon włączony, nawiązano połączenie z siecią

Montaż czytnika identyfikatora kierowcy

Włączenie obsługi identyfikatorów kierowcy wymaga zainstalowania dodatkowego sprzętu.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj instrukcję montażu czytnika identyfikatora kierowcy.

Montaż urządzenia

 1. Ze względu na wewnętrzny akcelerometr urządzenie należy zamocować za pomocą opasek zaciskowych, taśmy VHB lub rzepów. Nie zaklejaj taśmą numeru ESN na etykiecie (etykieta odklei się i będzie nieczytelna po usunięciu taśmy).
 2. Zamocuj urządzenie pewnie, aby nie mogło się przemieszczać.
  Jeśli urządzenie nie będzie dobrze przymocowane, będzie to miało wpływ na dokładność rejestrowania zdarzeń ostrej jazdy.
 3. Ułóż przewody i zabezpiecz je opaskami zaciskowymi.
 4. Sprawdź, czy wszystko jest dobrze przymocowane i w razie potrzeby odetnij nadmiarowe odcinki opasek zaciskowych.

Sprawdzenie działania

Sprawdź, czy urządzenie zgłasza się prawidłowo, wyszukując nazwę pojazdu lub numer seryjny urządzenia w systemie Reveal.

Dowiedz się, jak zweryfikować instalację w systemie Reveal.

Skontaktuj się z działem pomocy.

Partnerzy świadczący usługi montażu

Partnerzy Verizon Connect świadczący usługi montażu powinni skorzystać z aplikacji Reveal Hardware Installer (RHI) w celu zweryfikowania instalacji. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z aplikacją RHI, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej dla instalatorów.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu skonfigurowania obsługi urządzenia innej firmy w sprzęcie do śledzenia. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0