Instrukcja montażu: CalAmp TTU 28XX w systemie Fleet

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: Ekspert

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

CalAmp_28XX.png

Szacowany czas montażu: 15–30 minut

W tym artykule opisano sposób instalacji wszystkich urządzeń śledzących zasoby zasilane CalAmp serii 28XX.

Zakres:

Przygotowanie do instalacji

Przed zainstalowaniem urządzenia należy pamiętać o kilku kwestiach, które ułatwią sprawne przeprowadzenie instalacji.

Sprawdzenie zawartości opakowania

W dostarczonym opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy:

 • CalAmp 28XX

Przygotowanie floty

Zalecamy montaż urządzenia na zewnątrz, w miejscu o dobrym zasięgu sieci.

Zebranie narzędzi i materiałów

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać niektóre z następujących narzędzi:

 • Narzędzia do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Narzędzia do zdejmowania izolacji z przewodów
 • Woltomierz cyfrowy
 • Wiertarka akumulatorowa
 • Zestaw końcówek wkrętaków ogólnego przeznaczenia
 • Nasadki (standardowe/metryczne)
 • Lampa robocza
 • Taśma izolacyjna Super 33 lub lepsza
 • Dodatkowe opaski zaciskowe
 • Dodatkowe wkręty samogwintujące
 • Dodatkowe termokurczliwe końcówki pierścieniowe, złącza stykowe i mała latarka
 • Przejściówki bezpieczników obwodu dodatkowego

Instalacja urządzenia

1. Zidentyfikuj elementy urządzenia

CalAmp_28XX_Wire.png

Urządzenie jest wyposażone w kabel wielożyłowy z nieosłoniętymi końcówkami.

CalAmp_28xx_LEDs.png

Lokalizator pojazdu jest wyposażony w dwie diody LED stanu, jedną dla połączenia GPS i jedną dla połączenia COM (sieci bezprzewodowej):

 • C: Dioda LED GPS (zielona)
 • D: Dioda LED COM (bursztynowa)

2. Wybierz miejsce zamontowania urządzenia

Urządzenie musi być zamontowane:

 • W miejscu, w którym nie ma ruchomych części.
 • Z dobrą widocznością nieba.
 • Upewnij się, że wszystkie otwory wykonane w celu przeprowadzenia przewodu są odpowiednio zaizolowane.
 • W przypadku wystawienia urządzenia na działanie czynników atmosferycznych zaleca się nałożenie warstwy silikonu na jego podstawę.
 • Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod metalowymi elementami.

3. Zapisz numer seryjny urządzenia

Zapisz numer ESN urządzenia. Jest on potrzebny wraz z danymi pojazdu w celu weryfikacji instalacji.

Etykieta ESN znajduje się na spodzie urządzenia.

4. Podłącz przewody wiązki zasilającej do instalacji elektrycznej zasobu

W tym momencie NIE podłączaj wiązki zasilającej do lokalizatora pojazdu.

Używanie urządzenia śledzącego zasoby z zasobem wyposażonym w źródło zapłonu wymaga 3 połączeń: MASA, ZAPŁON i ZASILANIE.

Używanie urządzenia z zasobem bez źródła zapłonu wymaga tylko 2 połączeń: ZASILANIE i MASA. W takich przypadkach można pominąć krok 3.

1. Podłącz przewód masowy (czarny) do korpusu lub ramy zasobu, np. do nadwozia.

2. Użyj końcówki pierścieniowej, aby podłączyć przewód masowy do nadwozia za pomocą wkrętu samogwintującego lub śruby fabrycznej.

3. Podłącz przewód wejściowy zapłonu (biały) do źródła zapłonu, które będzie zasilane tylko wtedy, gdy zapłon będzie włączony.

5. Podłącz przewód wejściowy zasilania (czerwony) do źródła zasilania z akumulatora. które będzie aktywne nawet wtedy, gdy zapłon będzie wyłączony.

6. Przewód podłącz bezpośrednio do zacisku akumulatora zasobu lub jak najbliżej niego. Ten punkt styku powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem o wartości nie większej niż 5 A.

Aby znaleźć rzeczywiste źródło zasilania zapłonu:

 • Wybierz przewód.
 • Gdy silnik jest wyłączony, za pomocą woltomierza sprawdź napięcie prądu stałego w przewodzie. Powinno wynosić 0 V.
 • Ustaw kluczyk w położeniu zasilania akcesoriów. Napięcie powinno nadal wynosić 0 V.
 • Ustaw kluczyk w położeniu włączenia/uruchomienia. Woltomierz powinien wskazywać napięcie 12 V.
 • Uruchom silnik i upewnij się, że napięcie nie spada poniżej 9 V.
 • Podczas pracy zasobu potwierdź, że napięcie na tym samym przewodzie wynosi 12 V lub więcej.
 • Wyłącz silnik zasobu i potwierdź, że napięcie na tym samym przewodzie wynosi 0 V.

Wskazówka: Jeśli napięcie nie zmienia się w opisany tutaj sposób, oznacza to, że nie jest sprawdzany rzeczywisty przewód zapłonowy.

Jeśli montaż wymaga przedłużenia przewodu zapłonowego wiązki poza kabinę i bezpośrednio do alternatora lub cewki, należy zabezpieczyć przewód i połączenie, używając termokurczliwej końcówki pierścieniowej, smaru dielektrycznego i izolacji ochronnej wraz z oprawką na bezpiecznik odporną na warunki atmosferyczne oraz bezpiecznikiem o wartości 3–5 A.

5. Sprawdź, czy urządzenie śledzące zasoby jest prawidłowo podłączone

Sprawdź diody LED urządzenia.

Zielona dioda LED (GPS)

 • Wyłączona = GPS wyłączony
 • Miga = GPS połączony

Pomarańczowa dioda LED (Com)

 • Wyłączona = modem wyłączony
 • Miga powoli = zapłon wyłączony
 • Miga szybko = zapłon włączony, wyszukiwanie sieci

Montaż czujników

Sonda temperatury

Calamp_28XX_temperature_probe.png

 1. Przewód sondy temperatury (biały/niebieski) powinien być podłączony do niebieskiego przewodu z sondy.
 2. Brązowy przewód z sondy powinien być podłączony do wspólnej masy urządzenia.
 3. Przewód zapłonowy powinien być podłączony do wyłącznika źródła zapłonu.

Wejścia cyfrowe

CalAmp_28XX_Sensor_inputs.png

 • Podłącz ten przewód do odpowiedniego wejścia. Może to być układ PTO, WYSIĘGNIK, TYLNE DRZWI lub światło.
 • Wejścia powinny przełączać się między polaryzacją (-) i (+) lub (-) i polaryzacją otwartą.
 • Do montażu może być wymagany przekaźnik.

Przewody wejściowe:

Przewód niebieski = przeznaczony do układu PTO

Przewód pomarańczowo-niebieski = przeznaczony do wysięgnika

Sprawdzenie działania

Aby sprawdzić działanie, użyj aplikacji Reveal Hardware Installer.

Pobierz aplikację Reveal Hardware Installer:

Minimalne wymagania dotyczące urządzenia:

 • Apple — iOS 11 lub nowszy
 • Android — Nougat 7.0 lub nowszy

Kontakt z działem pomocy

Z działem pomocy Verizon Connect można się skontaktować w następujący sposób:

Telefon:

Pomoc dotycząca systemu Fleet: 877 943 7306

Pomoc dotycząca systemu Fleet Govt: 800 906 9316 (tylko partnerzy Verizon Connect świadczący usługi montażu)

Pomoc dotycząca systemu Networkfleet: 866 227 7323

E-mail:

Pomoc dotycząca systemu Fleet: support@verizonconnect.com

Pomoc dotycząca systemu Fleet Govt: fleet.govt@verizonconnect.com (tylko partnerzy Verizon Connect świadczący usługi montażu)

Pomoc dotycząca systemu Networkfleet: nwfsupport@verizonconnect.com

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu skonfigurowania obsługi urządzenia innej firmy w sprzęcie do śledzenia. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0