Instrukcja montażu: Xirgo z zasilanym kablem rozdzielającym | OBD-II

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: zaawansowany

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

Wymagany czas: 20–40 minut

W tej instrukcji wyjaśniono sposób instalacji urządzenia Xirgo przy użyciu zasilanego kabla rozdzielającego w pojeździe wyposażonym w port OBD-II. Opisano w niej także etapy montażu lokalizatora w pojeździe wyposażonym w wyłącznik awaryjny lub główny wyłącznik bezpieczeństwa.

Xirgo_XT63xx.png

W tej instrukcji:

Krok 1: ustaw pojazd
Krok 2: przygotuj narzędzia
Krok 3: sprawdź zawartość zestawu
Krok 4: zidentyfikuj części urządzenia Xirgo
Krok 5: zidentyfikuj części kabla rozdzielającego OBD-II
Krok 6: zidentyfikuj części wiązki przewodów we./wy.
Krok 7: zapisz numer seryjny urządzenia
Krok 8: znajdź port OBD-II w pojeździe
Krok 9: zdemontuj port OBD-II pojazdu
Krok 10: zamontuj zasilany kabel rozdzielający w pojeździe
Krok 11: podłącz złącze obejściowe OBD-II do portu OBD-II
Krok 12: podłącz zasilany kabel rozdzielający do urządzenia
Krok 13: sprawdź stan urządzenia przy pomocy diod LED
Krok 14: podłącz złącze wiązki przewodów we./wy. do urządzenia Xirgo
Krok 15: podłącz biały przewód zapłonowy wiązki przewodów we./wy. (pojazdy z wyłącznikiem awaryjnym)
Krok 16: podłącz opcjonalne urządzenia peryferyjne lub wejścia czujników
Krok 17: przeprowadź i zabezpiecz kable
Krok 18: zamontuj i przymocuj urządzenie
Krok 19: połącz urządzenie i sprawdź, czy działa
Krok 20: zaktualizuj konfigurację lokalizatora pojazdu (pojazdy z wyłącznikiem awaryjnym)

Krok 1: ustaw pojazd

Ustaw pojazd w miejscu o dobrym zasięgu sieci.

Podczas montażu urządzenia silnik musi być wyłączony.

Krok 2: przygotuj narzędzia

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać następujące narzędzia:

 • Lampa robocza
 • Narzędzia do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Zestaw końcówek wkrętaków i obsadek
 • Opaski zaciskowe
 • Narzędzia do zdejmowania izolacji z przewodów
 • Woltomierz cyfrowy

Krok 3: sprawdź zawartość zestawu

 • Urządzenie Xirgo
 • Zasilany kabel rozdzielający
 • Wiązka we./wy. dla urządzeń peryferyjnych (wymagana w przypadku pojazdów wyposażonych w wyłącznik awaryjny lub główny wyłącznik bezpieczeństwa bądź instalacji z opcjonalnymi urządzeniami peryferyjnymi)

Krok 4: zidentyfikuj części urządzenia Xirgo

Xirgo_parts.png

(A) Występy mocujące
(B) 14-wtykowe złącze diagnostyczne kabla rozdzielającego
(C) 24-wtykowe złącze wiązki we./wy.
(D) Bursztynowa dioda LED sieci komórkowej
(E) Niebieska dioda LED dla Bluetooth (jeśli wyposażono)
(F) Zielona dioda LED dla GPS
(G) Etykieta urządzenia

Krok 5: zidentyfikuj części kabla rozdzielającego OBD-II

OBD-II_Y-cable_parts.png

(A) Złącze obejściowe OBD-II (podłączyć do portu OBD-II pojazdu)
(B) Port wymienny OBD-II (zamontować w miejscu portu OBD-II pojazdu)
(C) 14-wtykowe złącze Molex (podłączyć do urządzenia Xirgo)

Krok 6: zidentyfikuj części wiązki przewodów we./wy.

Xirgo_IO_harness_parts.png

(A) 24-wtykowa wiązka we./wy. (zgodna z RFID) jest podłączana do urządzenia Xirgo
(B) Wejście 4 – czarne/zielone (wyzwalacz masy)
(C) Wejście 2 – czarny/pomarańczowy przewód (wyzwalacz ujemny)
(D) Wejście 1 – fioletowy przewód (wyzwalacz dodatni)
(E) Przycisk alarmowy/prywatność – złącze 4-wtykowe
(F) Czytnik ID kierowcy – złącze 2-wtykowe
(G) Garmin – złącze 10-wtykowe
(H) Brzęczyk ID kierowcy – złącze 3-wtykowe
(I) Czytnik RFID – złącze 6-wtykowe
(J) Sterowane przez oprogramowanie wejście/wyjście zapłonu – biały przewód (stosować wyłącznie w pojazdach wyposażonych w wyłącznik awaryjny lub główny wyłącznik bezpieczeństwa bądź w sytuacjach określonych przez Verizon Connect)
(K) Bezpiecznik 3 A

Krok 7: zapisz numer seryjny urządzenia

Zapisz numer ESN/numer seryjny urządzenia (będzie on potrzebny w późniejszym kroku).

Partnerzy instalacyjni Verizon Connect mogą zeskanować numer ESN/numer seryjny urządzenia przy użyciu aplikacji Reveal Hardware Installer (RHI).

Numer seryjny urządzenia (w Reveal nazywany „ESN”) znajduje się na etykiecie urządzenia.

Xirgo_SerialNo.png

Krok 8: zlokalizuj port OBD-II w pojeździe.

Zlokalizuj port OBD-II w pojeździe, sprawdzając następujące obszary (w podanej kolejności):

 1. Pod pulpitem wskaźników
 2. Pod kolumną kierownicy
 3. W obszarach wskazanych na poniższej ilustracji

Jeśli nie możesz znaleźć portu OBD-II w pojeździe, sprawdź instrukcję obsługi pojazdu lub wejdź na stronę https://www.hum.com/setup/#section_locateobd

Locate_OBD-II.png

Krok 9: zdemontuj port OBD-II pojazdu

Wyjmij port OBD-II z uchwytu montażowego, wciskając występy zwalniające lub odkręcając śruby, którymi jest przymocowany. Aby uzyskać dostęp do portu OBD-II, może być konieczne zdjęcie panelu deski rozdzielczej.

Podczas demontażu portu OBD-II pojazdu należy zachować ostrożność. Naprężenie przewodów lub uszkodzenie portu OBD-II może spowodować problemy z osiągami pojazdu.

image2_Unmount_OBD-II.gif

Krok 10: zamontuj zasilany kabel rozdzielający w pojeździe

 1. Sprawdź i porównaj port wymienny OBD-II z portem OBD-II w pojeździe.
  W zależności od kształtu portu OBD-II w pojeździe konieczne może być zdjęcie przykręcanej płytki z portu wymiennego OBD-II, aby dopasować go do pojazdu. image12_Mount_Y-cable.gif

 2. Przeprowadź port wymienny zasilanego kabla rozdzielającego za panelami deski rozdzielczej i zamontuj go w miejscu portu OBD-II pojazdu.
  image9_Mount_Y-cable.gif

Krok 11: podłącz złącze obejściowe OBD-II do portu OBD-II

Podłącz złącze obejściowe zasilanego kabla rozdzielającego OBD-II do portu OBD-II pojazdu. Umożliwi to doprowadzenie zasilania i danych diagnostycznych do urządzenia.

image7_Plug_Bypass_Into_OBD-II.gif

Krok 12: podłącz zasilany kabel rozdzielający do urządzenia

 1. Podłącz 14-wtykowe złącze Molex zasilanego kabla rozdzielającego do urządzenia.
  Przed podłączeniem wiązek do urządzenia może być konieczne przeprowadzenie ich do miejsca mocowania urządzenia przez ciasne przestrzenie.
  image13_Connect_Y-Cable_To_Xirgo.gif
 2. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane (diody LED są podświetlone).
  Konieczne może być włączenie zapłonu, aby zasilić urządzenie. image1_Confirm_LEDs.gif

Krok 13: sprawdź stan urządzenia przy pomocy diod LED

Lokalizator Xirgo jest wyposażony w trzy diody LED informujące o statusie urządzenia.

Xirgo_LEDs.png

(A) Bursztynowa dioda LED (sieć komórkowa)

 • Wył.: urządzenie nie ma zasilania
 • Miga: zapłon wyłączony
 • Szybko miga: poszukiwanie sygnału komórkowego/zapłon włączony
 • Świeci światłem ciągłym: znaleziono sygnał komórkowy/zapłon włączony

(B) Niebieska dioda LED (Bluetooth) tylko dla urządzeń z obsługą łączności Bluetooth

 • Wył.: brak połączenia Bluetooth
 • Miga: połączenie Bluetooth nawiązane

(C) Zielona dioda LED (GPS)

 • Wył.: wyszukiwanie satelitów
 • Miga: liczba satelitów +1
  • Dioda LED miga jeden raz, aby wskazać na uzyskanie sygnału GPS.
  • Dioda LED nadal miga, wskazując liczbę satelitów widocznych dla urządzenia.

Krok 14: podłącz złącze wiązki przewodów we./wy. do urządzenia Xirgo

Podłącz 24-stykowe złącze wiązki przewodów we/wy do urządzenia Xirgo.
image13_Connect_Peripherals.gif

Szczegółowe informacje na temat wersji wiązki we./wy. są dostępne w artykule Wersje wiązki we./wy. Xirgo.

Krok 15: podłącz biały przewód wiązki przewodów we./wy. (pojazdy z wyłącznikiem awaryjnym)

Ten krok należy wykonać tylko w przypadku instalacji lokalizatora w pojeździe wyposażonym w wyłącznik awaryjny lub główny wyłącznik bezpieczeństwa.

Connect_white_wire.png

(A) Urządzenie Xirgo
(B) Wiązka we./wy. (podłączyć do 24-wtykowego złącza Xirgo)
(C) Biały przewód (podłączyć do źródła zasilania zapłonu pojazdu)

 1. Zapoznaj się z zatwierdzonymi metodami wykonywania połączeń przewodowych.
  Aby uzyskać informacje na temat metody wkładania i owijania, złączy stykowych, blokowych adapterów bezpieczników typu Posi-Tap i obwodu dodatkowego, patrz Instrukcja Verizon Connect dotycząca standardów połączeń elektrycznych i zasad instalacji.
  Aby uzyskać informacje na temat metody wkładania i owijania, patrz Często zadawane pytania: Jak wykonać połączenie metodą wkładania i owijania (połączenie bezlutowe).
 2. Zlokalizuj faktyczne źródło zasilania zapłonu w pojeździe. Może to być wyłącznik zapłonu, fabryczne złącze przewodu zapasowego oznaczone jako zasilanie zapłonu lub zasilanie zapłonu oznaczone na skrzynce bezpieczników.
  Za pomocą multimetru cyfrowego sprawdź, czy podczas rozruchu silnika napięcie nie spada poniżej 9 V DC.
 3. Podłącz biały przewód wiązki przewodów do źródła zasilania zapłonu pojazdu za pomocą zatwierdzonej metody podłączenia.

Krok 16: podłącz opcjonalne urządzenia peryferyjne lub wejścia czujników

Podłącz opcjonalne urządzenia peryferyjne zgodnie z opisem w odpowiedniej sekcji Urządzenia peryferyjne .

Schemat oprzewodowania i wtyki dla wiązki we./wy.

New_Xirgo_24_pin_IO_harness_-_RFID_Compatible.JPG

Wiring_Diagram_RFID_Compatible_I-O_Harness.JPG

Krok 17: przeprowadź i zabezpiecz kable

 1. Przeprowadź kable do miejsca mocowania i podłącz je.
  Zwiń i przymocuj luźne kable za pomocą opasek przewodów, tak aby nie przeszkadzały kierowcy ani nie utrudniały normalnej obsługi pojazdu. image5_Coil_Secure_LooseCables.gif

 2. Sprawdź, czy wszystko jest dobrze przymocowane, i w razie potrzeby odetnij nadmiarowe odcinki opasek zaciskowych.
  Podczas przycinania opasek zaciskowych zachowuj ostrożność. Przypadkowe przecięcie lub nacięcie znajdujących się w pobliżu przewodów pojazdu może spowodować problemy z jego działaniem.
 3. Upewnij się, że instalacja nie przeszkadza kierowcy ani nie utrudnia standardowej obsługi pojazdu. Jeśli panel deski rozdzielczej został zdemontowany, nie należy go montować, dopóki połączenie sieciowe nie zostanie potwierdzone (patrz krok 19).

Krok 18: zamontuj i przymocuj urządzenie

 1. Znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania urządzenia. Zalecane miejsca montażu przedstawiono poniżej.
  Mount_locations_Xirgo.png
            (A) Za panelem nad kolanami od strony kierowcy
            (B) Za konsolą środkową
            (C) Za schowkiem

  Aby uzyskać duży zasięg sieci, przy wyborze miejsca montażu uwzględnij następujące kwestie:
  – Urządzenie powinno być zamontowane etykietą do góry i skierowane w stronę nieba, aby uzyskać dobry sygnał.
  – Urządzenie nie powinno być montowane bezpośrednio pod dużymi metalowymi elementami.
  – Szkło, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe nie zaburzają pracy urządzenia.
 2. Przymocuj urządzenie do stabilnego uchwytu montażowego lub wiązki przewodów za pomocą opasek zaciskowych lub rzepu przemysłowego. Nie zasłaniaj taśmą dwustronną numeru ESN/seryjnego (etykieta odklei się i będzie nieczytelna po usunięciu taśmy).
  Urządzenie należy dobrze zamocować, aby nie mogło się poruszać i nie generowało błędnych raportów o ostrej jeździe.

  __Xirgo_Mounted.JPG

Krok 19: połącz urządzenie i sprawdź, czy działa

Użyj aplikacji Spotlight lub portalu Reveal, aby połączyć i zweryfikować montaż. Dowiedz się, jak zweryfikować instalację w systemie Reveal.

Krok 20: zaktualizuj konfigurację lokalizatora pojazdu (pojazdy z wyłącznikiem awaryjnym)

Ten krok należy wykonać tylko w przypadku instalacji lokalizatora w pojeździe wyposażonym w wyłącznik awaryjny lub główny wyłącznik bezpieczeństwa.

Aby zapobiec błędom w statusach Reveal, takich jak fałszywe powiadomienia o holowaniu, urządzenie musi być poprawnie skonfigurowane jako Zapłon (3-przewodowy, stały).

Aby zaktualizować konfigurację lokalizatora, można wykonać jedną z poniższych czynności:

 • W aplikacji Reveal zaktualizuj ustawienie źródła zasilania lokalizatora pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji tego ustawienia, patrz sekcja Aktualizacja ustawienia źródła zasilania lokalizatora pojazdu Xirgo.
 • Zadzwoń do działu pomocy technicznej platformy Reveal na numer 866 908 1165 w celu zaktualizowania konfiguracji urządzenia, tak aby stan zapłonu był wykrywany w przypadku instalacji przy użyciu białego przewodu.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W razie wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu takiego skonfigurowania sprzętu do lokalizacji, aby umożliwić obsługę urządzenia innej firmy. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0