Instrukcja montażu: Immobilizer

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

Poziom umiejętności: zaawansowany

Instalatorzy muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat układów elektrycznych i rozruchowych pojazdu oraz znać zasady korzystania z przekaźników, diod i wejść czujników.

Wymagany czas: 20–30 minut

W tej instrukcji wyjaśniono sposób instalacji immobilizera w pojeździe. Jest to poradnik dla klientów Reveal korzystających z dowolnego z poniższych urządzeń:

 • CalAmp 26xx
 • CalAmp 42xx
 • Raliacom

W tej instrukcji:

Przegląd
Krok 1: Rozpoczęcie instalacji lokalizatora pojazdu
Krok 2: Zebranie narzędzi
Krok 3: Przygotowanie wymaganych części
Krok 4: Identyfikacja części
Krok 5: Przecięcie przewodu przekaźnika (tylko w instalacjach 24-woltowych)
Krok 6: Podłączenie wiązki przewodów przekaźnika unieruchamiania do pojazdu
Krok 7: Podłączenie wiązki przewodów urządzenia
Krok 8: Sprawdzenie immobilizera
Krok 9: Dokończenie instalacji lokalizatora pojazdu

Przegląd

Immobilizer Verizon Connect działa poprzez przerwanie obwodu rozrusznika pojazdu. Immobilizer jest sterowany przez jednobiegunowy przekaźnik przełączający, który otrzymuje sygnał od lokalizatora pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekaźników, zob. Przegląd: Przekaźniki.

Poniższe zdjęcie przedstawia konfigurację przekaźnika i lokalizatora pojazdu.

Relay.png

Styki przekaźnika 30 i 87a są normalnie zamknięte (NC, rozwierne).

 • Gdy styki 30 i 87a są zamknięte, umożliwiają uruchomienie pojazdu.
 • Uruchomienie pojazdu jest niemożliwe, gdy zapłon jest włączony, a immobilizer jest aktywny.

Krok 1: Rozpoczęcie montażu lokalizatora pojazdu

 1. Zapoznaj się z odpowiednią instrukcją instalacji lokalizatora pojazdu:
 2. Wykonaj kolejne czynności instalacji lokalizatora pojazdu aż do sekcji dotyczącej dodawania opcjonalnych urządzeń peryferyjnych.

Krok 2: Zebranie narzędzi

W zależności od typu pojazdu mogą się przydać następujące narzędzia:

 • Narzędzia do zdejmowania panelu deski rozdzielczej
 • Multimetr cyfrowy
 • Lutownica i stop lutowniczy
 • Obcinarki do przewodów
 • Lampa robocza
 • Opaski zaciskowe

Krok 3: Przygotowanie wymaganych części

Wymagane są następujące części:

 1. Wiązka przewodów przekaźnika unieruchamiania (numer części CBU-IE-IMR-001-02-00)
 2. Wiązka przewodów lokalizatora pojazdu:

  Wymagane do instalacji urządzenia CalAmp:
  • Wiązka przewodów z rozgałęzieniem (numer części: CBU-IE-CAL-004-01-00) oraz
  • Wiązka przewodów urządzenia CalAmp 26xx (numer części CBU-IE-CAL-004-01-00) lub
   wiązka przewodów urządzenia CalAmp 42xx (numer części CBU-IE-CAL-005-01-00)
   wiązka przewodów z rozgałęzieniem jest dostarczana z wiązką przewodów przekaźnika immobilizera.
   Wiązka przewodów urządzenia CalAmp jest dostarczana wraz z urządzeniem CalAmp.

  Części wymagane do instalacji urządzenia Raliacom:
  • Wiązka przewodów urządzenia Raliacom (numer części CBH-IE-RAL-001-04-00).
   Wiązka przewodów urządzenia Raliacom jest dostarczana z urządzeniem Raliacom.

Krok 4: Identyfikacja części

Wiązka przewodów przekaźnika unieruchamiania

Numer części: CBU-IE-IMR-001-02-00

Numer części znajduje się na etykiecie torebki.

immob_harness.png

Zidentyfikuj gruby czerwony przewód, gruby niebieski przewód i 6-stykowe złącze na wiązce przewodów.

wires-red_blue.png

6pin_cnctr.png

Wiązka przewodów lokalizatora pojazdu

Instalacja urządzenia CalAmp wymaga wiązki przewodów z rozgałęzieniem oraz wiązki przewodów urządzenia CalAmp.
Instalacja urządzenia Raliacom wymaga wyłącznie wiązki przewodów urządzenia Raliacom.

Instalacja urządzenia CalAmp

 • Wiązka przewodów z rozgałęzieniem (numer części: CBU-IE-CAL-004-01-00)
  Numer części znajduje się na etykiecie wiązki przewodów z rozgałęzieniem.

Znajdź dwa duże złącza i 6-stykowe złącze na wiązce przewodów z rozgałęzieniem.

T-harness.png

 • Wiązka przewodów urządzenia CalAmp:
  • Wiązka przewodów urządzenia CalAmp 26xx (numer części CBU-IE-CAL-004-01-00) lub
   wiązka przewodów urządzenia CalAmp 42xx (numer części CBU-IE-CAL-005-01-00)

Znajdź duże złącze męskie na wiązce przewodów urządzenia CalAmp.

Instalacja urządzenia Raliacom

Wiązka przewodów urządzenia Raliacom (numer części: CBH-IE-RAL-001-04-00).

Znajdź 6-stykowe złącze (żeńskie) na wiązce przewodów urządzenia Raliacom.

Raliacom_harness.png

Krok 5: Przecięcie przewodu przekaźnika (tylko w instalacjach 24-woltowych)

W przypadku instalacji 24-woltowej należy przeciąć biały przewód w wiązce przewodów przekaźnika unieruchamiania.
Biały przewód jest oznaczony etykietą „Cut for 24V installations” („Przeciąć w przypadku instalacji 24-woltowych”).

cut_white_wire.png

W przypadku instalacji 12-woltowej nie należy przecinać białego przewodu.

Krok 6: Podłączenie wiązki przewodów przekaźnika unieruchamiania do pojazdu

 1. Użyj multimetru cyfrowego, aby znaleźć w pojeździe przewód rozruchowy.
  Pojazdy wyposażone we włącznik zapłonu mogą mieć podłączony przewód rozruchowy w miejscu włącznika.
  Pojazdy wyposażone w przycisk rozruchowy mogą wymagać podłączenia w skrzynce bezpieczników lub panelu sterowniczym w innym miejscu pojazdu. Sprawdź w instrukcji obsługi pojazdu zalecane miejsca tego podłączenia.
 2. Przetnij przewód rozruchowy.
 3. Podłącz gruby czerwony przewód w wiązce przewodów przekaźnika unieruchamiania (CBU-IE-IMR-001-02-00) do końcówki przewodu rozruchowego prowadzącego do wyłącznika zapłonu (zob. czerwone strzałki na zdjęciu poniżej).
  cnct_red_wire.png
 4. Podłącz gruby niebieski przewód w wiązce przewodów przekaźnika unieruchamiania (CBU-IE-IMR-001-02-00) do końcówki przewodu rozruchowego prowadzącego do rozrusznika (zob. pomarańczowe strzałki na zdjęciu poniżej).
  cnct_blue_wire.png

 5. Zlutuj połączenia przewodów.

Krok 7: Podłączenie wiązki przewodów urządzenia

Instalacja urządzenia CalAmp

 1. Podłącz duże złącze męskie w wiązce przewodów z rozgałęzieniem (CBU-IE-CAL-004-01-00) do urządzenia CalAmp (zob. czerwona strzałka na zdjęciu poniżej).
  cnct_T-harness.png
 2. Podłącz wiązkę przewodów urządzenia CalAmp do dużego złącza żeńskiego w wiązce przewodów z rozgałęzieniem (zob. żółta strzałka na zdjęciu powyżej).
 3. Podłącz 6-stykowe złącze męskie w wiązce przewodów z rozgałęzieniem (CBU-IE-CAL-004-01-00) do 6-stykowego złącza żeńskiego w wiązce przewodów przekaźnika unieruchamiania (CBU-IE-IMR-001-02-00) (zob. zielony obszar na zdjęciu poniżej).
  cnct_relay__6-pin_.png

Instalacja urządzenia Raliacom

Podłącz 6-stykowe złącze w wiązce przewodów urządzenia Raliacom (CBH-IE-RAL-001-04-00) do 6-stykowego złącza żeńskiego w wiązce przewodów przekaźnika unieruchamiania (CBU-IE-IMR-001-02-00).

  6pin_cnctr.png cnct_Raliacom_6-pin.png
  Wiązka przewodów przekaźnika unieruchamiania Wiązka przewodów urządzenia Raliacom

Krok 8: Sprawdzenie immobilizera

Sprawdź działanie immobilizera w pojeździe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykonania tej czynności, skontaktuj się z działem pomocy.

Krok 9: Dokończenie instalacji lokalizatora pojazdu

Wróć do instrukcji montażu lokalizatora pojazdu i wykonaj pozostałe kroki:

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów i kamer samochodowych, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Sprzęt do śledzenia podłączony do gniazda diagnostycznego w pojeździe, w którym znajdują się urządzenia innych firm również podłączone do portu diagnostycznego, może spowodować zakłócenia lub utratę funkcjonalności urządzenia innej firmy. Te urządzenia innych firm mogą obejmować m.in. podnośniki wózka inwalidzkiego, sprzęt ratowniczy, oświetlenie awaryjne i radary ręczne. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu należy skontaktować się z działem pomocy Verizon Connect w celu skonfigurowania obsługi urządzenia innej firmy w sprzęcie do śledzenia. Niezastosowanie się do tego wymogu zwalnia firmę Verizon Connect z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z urządzeń lub związane z tym korzystaniem. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, tylko jeśli drugi pojazd został przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0